Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2024 » Luty 2023

ZBIORY

 


Luty 2023

 1. Analiza rynku / Andrzej Balicki. – Gdańsk : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002. – 170 s.
  56490

 2. Coaching dostosowany do indywidualnych potrzeb osób o średnim i niższym profilu zawodowym / [opracował zespól w składzie Verònica Platas Ruiz, Joan Miquel Piqué, Stefania Marzocchi, Magdalena Kozerska, Ryszard Łączyński]. – Warszawa : Fundacja Polska Europa Polonia, 2015. – 77 s.
  56468

 3. Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej / Witold Nierzwicki, Maria Richert. – Gdańsk : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002. – 119 s.
  56489

 4. Europejski wymiar polityki społecznej w świetle działalności Rady Europy / Katarzyna Głąbicka-Auleytner. – Wyd. I. – Radom : UTH Radom, copyright © 2019. – 147, [2] s. – (Monografie).
  56475

 5. HR compliance : skuteczne wykrywanie nadużyć i zachowań niepożądanych / redakcja Karolina Barszczewska, Michał Kibil, Piotr Żyłka ; autorzy: Karolina Barszczewska, Monika Domańska, Paulina Duma, Jagoda Gospodarek, Michał Kibil, Ilona Kuźniecow, Piotr Matuszewski, Joanna Namojlik, Ireneusz Piecuch, Bartosz Ulczycki, Piotr Żyłka. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. – 214 s. – (Biblioteka Compliance).
  56476

 6. Humanizing business : what humanities can say to business / editors Michael Dion, R. Edward Freeman, Sergiy D. Dmitriyev. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, © 2022. – XVIII, 710 s. – (Issues in Business Ethics).
  56484

 7. Humanokracja : jak uwolnić potencjał pracowników i budować innowcyjne i zwinne firmy / Gary Hamel, Michele Zanini ; przekład Magda Witkowska. – Warszawa : MT Biznes, 2022. – 404 s.
  56458

 8. Innowacje społeczne na obszarach wiejskich : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją Wioletty Knapik, Barbary Szczepańskiej, Konrada Budryki. – Kraków : Wydawnictwo UR w Krakowie, 2022. – 177, [1] s.
  56453

 9. Jakość życia w czasach zwyczajnych i niezwyczajnych – przed i w trakcie koronakryzysu / Ewa Polak. – Wyd. I. – Gdańsk : Wydawnictwo GSW, 2021. – 256, [5] s.
  56481

 10. Kierownik projektu – zadania i kompetencje : praca zbiorowa / pod redakcją Andrzeja Karbownika. – Gliwice : Wydawnictwo Politechnki Śląskiej, 2022. – 174, [4] s.  – (Monografia / Politechnika Śląska).
  56454

 11. Kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy / Teresa Kupczyk. – Warszawa : Difin, 2013. – 347 s.
  56467

 12. Lider Alfa / Leszek Czarnecki. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018. – 246, [1] s.
  56491

 13. Model relacji pomiędzy krajowymi organami administracji publicznej a przedsiębiorcami / Hanna Wolska. – Stan prawny obowiązujący w marcu 2022 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2022. – XXXV, [1], 267 s. – (Monografie Prawnicze).
  56474

 14. Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań / pod red. nauk. Marcina Geryka. – Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2010. – 351, [1] s.
  56492

 15. Pedagogika i praca socjalna w obliczu kryzysu migracyjnego : inspiracje z teorii Mary Parker Follett / Mirosław Patalon. – Wyd. I. – Elbląg : PWSZ w Elblągu, 2022. – 212 s.
  56477

 16. Płace w praktyce / Elżbieta Młynarska-Wełpa. – Stan prawny na 1 lipca 2022 r. – Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, 2022. – 515 s.
  56459

 17. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych : naliczanie płac po zmianach Polskiego Ładu / Przemysław Szot. – Stan prawny: lipiec 2022. – Warszawa : C.H. Beck, 2022. – XX, 183 s. – (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość).
  56473

 18. Polityki klastrowe w Europie : przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie / Susana Borrás, Dimitrios Tsagdis ; [tł. Paweł Kozłowski]. – Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. – 247 s.
  56466

 19. Polityka społeczna w regionie łódzkim. – Łódź : Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 2022. – 88 s. – (Problemy Społeczne, Polityka Społeczna w Regionie Łódzkim).
  56486

 20. Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / pod red. Zofii Wyszkowskiej, Małgorzaty Gotowskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2013. – 458 s.
  56469

 21. Praktyczne problemy zarządzania : wybrane prace słuchaczy 44. i 45. edycji PASB Executive MBA / pod redakcją naukową Bożeny Mielczarek i Anny Jolanty Dobrowolskiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2022. – 158 s. – (Biblioteka Szkoły Biznesu).
  56483

 22. Proste prawdy o przywództwie : 52 wskazówki, jak rozwijać servant leadership oraz budować zaufanie / Ken Blanchard, Randy Conley ; przekład Aleksandra Banasik. – Warszawa : MT Biznes, copyright 2022. – 162 s.
  56478

 23. Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna / Katarzyna Kozioł-Nadolna. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022. – 101, [3] s.
  56479

 24. Quality management / Anna Mazur. – Edition I. – Poznań : Publishing House of Poznań University of Technology, 2022. – 215, [1] s.
  56482

 25. Rational decisions in organisations : theoretical and practical aspects / edited by Frédéric Adam, Dorota Kuchta, Stanisław Stanek. – London ; New York : Boca Raton ; CRC Press, 2022. – XII, 233 s.
  56485

 26. Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem / Richard P. Rumelt ; przekład Marcin Kowalczyk. – Wyd. I. – Warszawa : MT Biznes, 2022. – 395 s.
  56480

 27. Skuteczne zespoły : siedem czynników zwiększających skuteczność zespołu / Scott Tannenbaum, Eduardo Salas ; przełożyła Bożena Jóźwiak. – Wyd. I. – Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2021. – 343, [1] s.
  56460

 28. Stacjonarne placówki opieki długoterminowej w systemie pomocy społecznej w województwie wielkopolskim Grzegorz Grygiel. – Kalisz : Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej, 2022. – 383 s.
  56457

 29. Standaryzacja usług społecznych w organizacji pozarządowej / Monika Zima-Parjaszewska, Bohdan Skrzypczak. – Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2022. – 371 s.
  56487, 56488

 30. Współczesne uwarunkowania poziomu i jakości życia ludzi w Polsce / Małgorzata Gotowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2013. – 100 s.
  56465

 31. Wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych w zarządzaniu / redakcja naukowa Barbara Drapikowska, Józef Janczak, Andrzej Nowak ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2022. – 146 s.
  56455

 32. Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego / red nauk. Mirosław Jarosiński, Sławomir Winch. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, 2014. – 246 s.
  56464

 33. Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania i dylematy współczesnego rynku pracy / redakcja naukowa Dorota Kurek ; zespół autorski Dorota Kurek, Anna Rybicka, Michał Aleksandrowicz, Stanisław Lipski, Kinga Krupcała, Agnieszka Szczygielska, Waldemar Scheffs, Dariusz Żyłka. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2022. – 165 s.
  56461

 34. Zatrudnienie wspomagane : teoria i praktyka / Krzysztof Grablewski ; PWSZ w Elblągu. – Wyd. I. – Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2022. – 217 s.
  56462

 35. Zintegrowane instrumenty zarządzania w samorządzie terytorialnym / Marcin Bukowski, Henryk Gawroński. – Wyd. I. – Elbląg : Wydawnictwo Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, 2022. – 236, [3] s.
  56456
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję