2/2024

Przegląd czasopism nr 2/2024

 

8-14 stycznia 2024 r.

 

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w okresie zimowym / M. Sybilska-Bonicka // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 1, s. 88-94.

 

 1. Cyfryzacja – wyzwania dla pracy socjalnej / B. Szatur-Jaworska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 10, s. 3-11.

 

 1. Jak rozpoznać mobbing? // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 11, s. 3-5.

Omów. Badania przeprowadzonego przez serwis Pracuj.pl.

 

 1. Measuring adaptation with immigrants’ subjective wellbeing : evidence from European countries / J. Brzozowski, J. Sikorska // Wiadomości Statystyczne. – 2023, R. 68, nr 11, s. 1-22.

Pomiar adaptacji imigrantów z wykorzystaniem subiektywnego dobrostanu na przykładzie krajów Europy.

 

 1. Mediacje w miejscu pracy : skuteczna broń w walce z mobbingiem / E. Kosowska-Korniak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 11, s. 8-11.

 

 1. Najnowsze trendy w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle // Atest. – 2023, nr 11, s. 22-23.

Omów. konferencji.

 

 1. Nowe, znormalizowane metody oznaczania nadtlenku wodoru oraz rozpuszczalnych związków wolframu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną / R. Świetlik // Atest. – 2023, nr 12, s. 24-27.

 

 1. Pojęcie „skierowania tymczasowo” na gruncie dyrektywy 2008/104/WE : (artykuł odorzeczniczy) / A. Piszczek // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 4, s. 61-64.

 

 1. Polska wersja normy określającej wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny dla wilków / W. Łabanowski // Atest. – 2023, nr 12, s. 7.

Norma PN-EN 12331:2022-01 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Wilki. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny.

 

 1. Prawna ochrona przed zwolnieniami grupowymi w UE / A. M. Świątkowski // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 4, s. 17-21.
 2. Przygoda z Talentownią : jak AmartLunch odkrywa potencjał swoich pracowników? / A. Dzięgielewski // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 1, s. 76-79.

 

 1. Rewolucja lidera : Akademia Świadomego Przywództwa i Rozwijania Kultury Organizacyjnej w Benefit Systems / N. Kirov, M. Frankowska, J. Truchel // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 1, s. 24-27.

 

 1. Składki od nowego świadczenia wspierającego tylko na wniosek / A. Kwiatkowska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 8, 11.01, s. D1.

 

 1. Specjalizacja pracowników służby bhp / M. Lotko // Atest. – 2023, nr 12, s. 27-30.

 

 1. Sposób naliczania emerytury też może dyskryminować / M. Tomczak // Rzeczpospolita. – 2024, nr 8, 11.01, s. D8.

 

 1. Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski to problem dla firm / B. Wszeborowski, A. Bruchajzer // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 8, 11.01, s. C1.

 

 1. Sztuczna inteligencja w małych firmach – ponad 40% badanych ocenia, że to szansa // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 51/52, s. 38-39.

 

 1. Termin wykorzystania zaległego urlopu na żądanie / P. Wąż // Atest. – 2023, nr 11, s. 11-12.

 

 1. Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego / R. Tonder // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 1, s. 77-85.

 

 1. Work-life balance do poprawki / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 6, 09.01, s. B10.

 

 1. Zatrudnienie cudzoziemca nie zawsze jest skomplikowane / M. Bednarek, K. Bursig // Rzeczpospolita. – 2024, nr 8, 11.01, s. D4.

 

 1. Zawieszenie biegu przedawnienia należności z tytułu składek w wyniku wszczęcia przez ZUS postępowania administracyjnego wobec płatnika składek / M. Daszczyński // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 1, s. 66-71.

 

 1. Zgodnie z potrzebami organizacji pracowników : czyli praca hybrydowa w Grupie Eurocash / D. Sowa // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 1, s. 28-31.

 

 1. Zwolnienie lekarskie wystawione tylko na weekend powiększy wypłatę pracownika / L. Abramczyk // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 8, 11.01, s. D2.

 

 

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję