13/2024

Przegląd czasopism nr 13/2024

 

25 – 31 marca 2024 r.

 

 1. AI zmieni rynek pracy. Pytanie – jak? // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 62, 27.03, s. A11.

 

 1. Arcydzieło w sztuce testowania : jak je stworzyć w realiach funkcjonowania firm? / P. Smółka // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 3, s. 28-31.

 

 1. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych / J. Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2024, nr 11, s. 67 ; nr 12, s. 67.

 

 1. Doświadczanie i przewidywanie kryzysu przez polskie gospodarstwa domowe w pierwszych miesiącach pandemii Covid-19 / M. Olcoń-Kubicka, P. Kubicki, Ł. Posłuszny, J. Felczak // Przegląd Socjologiczny. – 2023, T. 72, nr 3, s. 117-142.

 

 1. Emeryt nie dostanie więcej, ale za to szybciej / k. Wójcik // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 61, 26.03, s. B11.

 

 1. Jak regenerować się po pracy? / Ł. Baka, E. Łastowiecka-Moras // Bezpieczeństwo Pracy. – 2024, nr 2, s. 18-19.

 

 1. Konflikt upłciowiony. Spór zbiorowy i strajk z perspektywy liderów i liderek organizacji związkowych / K. Rakowska // Przegląd Socjologiczny. – 2023, T. 72, nr 3, s. 93-116.

 

 1. Kontrola trzeźwości pracowników wykonujących pracę zdalną – uwagi na tle nowelizacji kodeksu pracy / J. Jaskulska // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 2, s. 135-143.

 

 1. Kontrowersje wokół przetwarzania niektórych rodzajów danych osobowych kandydatów na pracowników na żądanie potencjalnego pracodawcy / M. Rycak // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 2, s. 107-122.

 

 1. Obowiązek uzgodnienia regulaminu nagród z zakładową organizacją związkową – rozważania na temat relacji art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych z art. 105 kodeksu pracy / J. Rumian // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 2, s. 123-133.

 

 1. Ochrona układu oddechowego w salonach kosmetycznych / O. Owczarek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2024, nr 2, s. 4-6.

 

 1. Odpowiedzialność solidarna w łańcuchu podwykonawców za zapłatę wynagrodzenia na rzecz pracownika delegowanego / J. Grygutis // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 1, s. 63-75.

 

 1. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2024 z komentarzem : stan prawny na 4 stycznia 2024 r. // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, dodatek do nr 2, 98 s.

 

 1. Social law instruments for counteracting mistreatment and victimization of elderly and dependent people / D. E. Lach // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 4, s. 283-294.

Instrumenty prawa socjalnego przeciwdziałające złemu traktowaniu i wiktymizacji osób starszych i niesamodzielnych.

 

 1. Spór o zaniżone wynagrodzenie rozstrzygnie sąd / A. Pisarek, K. Pomarańska // Rzeczpospolita. – 2024, nr 74, 28.03, s. D2.

 

 1. Support of working informal caregivers in the Netherlands and in Germany / S. Heeger-Hertter, I. Koopmans // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 1, s. 77-95.

Wsparcie pracujących opiekunów nieformalnych w Holandii i Niemczech.

 

 1. Szczególne uprawnienia osób niepełnosprawnych w zakresie zakazu dyskryminacji / K. Naumowicz // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 2, s. 145-164.

 

 1. Technologiczne uwarunkowania kierownictwa – w drodze ku nowej mechanice władztwa pracodawcy / M. Bąba // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2024, nr 1, s. 22-32.

 

 1. Umowa o pracę na okres próbny po zmianach z 2023 r. / L. Mitrus // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2024, nr 1, s. 13-21.

 

 1. W poszukiwaniu diamentów : jak duża jest skala niedoboru talentów w Polsce i na świecie i jak można jej przeciwdziałać? / opr. EW // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 3, s. 19-22.

 

 1. ZUS zmienia zdanie, firma musi wyrównać płace i zasiłki / M. Smolczewska, K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 63, 28.03, s. B1.

 

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję