INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 7/2023

 

13 – 19 luty 2023 r.

 1. 103 posiedzenie Międzynarodowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / J. Skowroń // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 1, s. 24-28, tab. bibliogr. summ.
 2. 7 mln bezrobotnych bez prawa do zasiłku / W. Kulecki // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 6, s. 40-41.
  Zwolnienia z pracy i wzrost bezrobocia w sektorze włókienniczym w Pakistanie

 3. Bez badania na obecność alkoholu przepadnie dniówka / M. Stanecki // Rzeczpospolita. – 2023, nr 39, 16.02, s. D4.
 4. Coachingowa interwencja: czyli jak osiągnąć harmonię w zespole? / K. Pilipczuk, P. Pilipczuk // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 2, s. 38-41, rys.
 5. Czy kompetencje cyfrowe pomagają zachować pracę w okresie pandemii COVID-19? / J. Liwiński, B. Seifert // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 3, s. 73-84, tab. bibliogr. summ.
 6. Firmy poczekają na łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców / U. Mirowska-Łoskot, K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 32, 15.02, s. B10.
 7. Jak się starać o rentę socjalną? / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2023, nr 38, 15.02, s. 2.
 8. Komputer i miejsce pracy pod nadzorem // Rzeczpospolita. – 2023, nr 39, 16.02, s. D5.
 9. Krajowy Fundusz Szkoleniowy wsparciem kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników / L. Domańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 202, nr 3, s. 117-131,rys. bibliogr. summ.
 10. Moc wspólnych wartości: o korzyściach wdrożenia programu Employee Advocacy / M. Olszewska // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 2, s. 67-71.
 11. Pięć sposobów na dobrą pracę / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2023, nr 36, 13.02, s. A19.
 12. Pokonać ograniczenia: jak dysfunkcje zespołu wpływają na jego efektywność? / P. Tytoń // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 2, s. 28-32.
 13. Pracownicy i państwo uginają się pod emerytalnym ciężarem / A. Fandrejewska // Rzeczpospolita. – 2023, nr 36, 13.02, s. A20.
 14. Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2023 / (arr) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr. 1, s. 29.
  Obrady Rady Ochrony Pracy przy sejmie RP

 15. Project management maturity in polish non-profit organisations / A. Marciszewska, R. Brajer-Marczak // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 7, s. 32-43, tab. bibliogr. summ.
  Dojrzałość projektowa polskich organizacji non-profit.

 16. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej byłych więźniów na rynku pracy / K. Nowak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 3, s. 173-190, tab. bibliogr. summ.
 17. Rozluźnione więzi: dlaczego tak ważna jest komunikacja i dbanie o relacje w zespole hybrydowym? / P. Kolmas  // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 2, s. 33-37.
 18. Upper respiratory tract infections and influenza-like illnesses among healthcare workers: are serological tests useful in monitoring influenza and influenza-like illness? / K. Toczek-Kubicka, F. Szenborn, E. Kuchar, L. Szenborn // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 6, s. 441-447, tab. bibliogr. summ.
  Zakażenia górnych dróg oddechowych i choroby grypopodobne wśród pracowników służby zdrowia: czy testy serologiczne są przydatne w monitorowaniu grypy i chorób grypopodobnych?

 19. WeRskills project recommendations: quality of VET improving the skills of young professionals, professional development of trainers / M. Kowalska, M. Żurek, M. Knais, Z. Pete // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 3, s. 33-48, rys. bibliogr. summ.
  Zlecenia projektu WeRskills: jakość kształcenia i szkolenia zawodowego, doskonalenie umiejętności młodych fachowców, rozwój zawodowy trenerów.               

 20. Wysokość emerytury rolniczej powiązana z emeryturą minimalną / A. Kwiatkowska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 33, 16.02, s. D1.
 21. Zło konieczne czy nadzieja na przyszłość?: czyli coaching dziś i jutro / M. Jakubicz // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 2, s. 72-77.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję