31/2023

Przegląd czasopism nr 31/2023

 

31 lipca – 06 sierpnia 2023 r.

 1. Awaryjne rozwiązania na czas upałów / A. Gajzlerska // Rzeczpospolita. – 2023, nr 179, 03.08, s. D7.
 2. Coraz więcej osób nie chce się wiązać z pracą na cały etat / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2023, nr 178, 02.08, s. A14.
 3. Czternasta emerytura już niedługo na stałe w systemie / P. Szewioła // Rzeczpospolita. – 2023, nr 179, 03.08, s. A11.
 4. Czy zwolni cię robot?: rozwój sztucznej inteligencji w obszarze HR / P. Gniazdowski // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 7-8, s. 58-63.
 5. Identyfikacja i analiza zagrożeń psychospołecznych w czasie transformacji organizacyjnej oraz dobre praktyki komunikacji wewnętrznej w oparciu o ideę przywództwa włączającego / D. Szumańska // – 2023, nr 7, s. 29-35.
 6. Jaki zasiłek chorobowy otrzyma osoba korzystająca z małego ZUS plus / I. Nowacka // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 149, 03.08, s. D3.
 7. Kiedy można odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego / M. Rycak // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 149, 03.08, s. B11.
 8. Kolegialność „versus” jednoosobowość orzekania w sprawach pracowniczych oraz ubezpieczeniowych – uwagi na tle uchwały SN z dnia 26 kwietnia 2023 r., III PZP 6/22 / J. Jankowiak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 7, s. 49-58.
 9. Nakaz zatrudnienia pracownika jako zabezpieczenie roszczenia o przywrócenia do pracy / A. Skorupka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 7, s. 40-48.
 10. Od lipca 2023 r. będzie wyższy odpis na zfśs / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 15, s. 9.
 11. Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 31, s. 63.
 12. Powołanie nowej spółki, która przejmuje pracowników, a oszczędzanie w PPK / A. Olędzka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 15, s. 32-35.
 13. Praca zdalna z ulgą na dojazdy / P. Wojtasik // 2023, nr 179, 03.08, s. A14.
 14. Pracę i pobyt cudzoziemców trzeba na nowo zalegalizować / M. Kacprzyk, M. Bojsza // Rzeczpospolita. – 2023, nr 179, 03.08, s. D1.
 15. Pracownik zdalny łatwiej otrzyma A1 od ZUS / A. Majewska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 149, 03.08, s. D1.
 16. Resort rodziny tłumaczy, jak zakończyć urlop macierzyński rodzica zastępczego / J. Śliwińska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 149, 03.08, s. C3.
 17. Rośnie rola zrównoważonego rozwoju w prawie pracy / Z. Gaczyńska // Rzeczpospolita. – 2023, nr 179, 03.08, s. D2.
 18. Termin złożenia pracownikowi oświadczenia o zwolnieniu bez wypowiedzenia / A. Lejko // – 2023, nr 7, s. 61-63.
 19. Trzy wystąpienia o pracy zdalnej / (db) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 7, s. 25-28. Posiedzenie Rady Ochrony Pracy z dnia 13 czerwca 2023 r.

 20. TSUE: pominięcie urzędu pracy nie naruszy procedury zwolnień grupowych / M. Kurzynoga // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 149, 03.08, s. C1.
 21. Udział pracowników w programie zdrowotnym lub programie profilaktyki zdrowotnej w ramach badań medycyny pracy / M. Paszkowska // – 2023, nr 7, s. 4-7.
 22. Umowę terminową trudniej rozwiązać / K. Soboń // Rzeczpospolita. – 2023, nr 179, 03.08, s. D5.
 23. Wdrażanie technologii Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych – przykłady / M. Galwas-Grzeszkiewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 7, s. 25-28.
 24. Zmiany w emeryturach pomostowych / A. Michalska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 15, s. 10-14.
 25. Zmiany w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia / P. Wąż // – 2023, nr 7, s. 11-18.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję