INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 16/2023

 

17 – 23 kwietnia 2023 r.

 1. Czasowa niezdolność do pracy w kontekście przesłanki utraty prawa do zasiłku chorobowego z powodu wykonywania pracy zarobkowej (art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej) / R. Babińska-Górecka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 2, s. 47-54, bibliogr. summ.
 2. Dyskryminacja algorytmiczna w zatrudnieniu. Zarys problemu / M. Otto // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 2, s. 145-160, bibliogr. summ.
 3. Effects of external whistleblowing in Poland / Ł. Kobroń-Gąsiorowska // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 1, s. 73-83, bibliogr. summ. Skutki sygnalizacji zewnętrznej w Polsce.

 4. Katalog kryteriów dyskryminacji: [orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 1, s. 40-43, summ. Wyrok SN z 7.6.2022 r., II PSKP 98/21, niepubl.

 5. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie upadłości konsumenckiej / M. Latos-Miłkowska, A. Gurynow-Pulkowska // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 1, s. 59-71, bibliogr. summ. Prawo do odłączenia.

 6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako środek zwiększania poziomu kompetencji zawodowych członków korpusu służby cywilnej / A. Dral // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 2, s. 213-232, bibliogr. summ.
 7. Polskie wersje norm dotyczących odległościowych aspektów bezpieczeństwa / W. Łabanowski // Atest. – 2023, nr 3, s. 27.
 8. Praca jako zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy / oprac. A. Lejko // Atest. – 2023, nr 3, s. 39-40. Wyrok SN z 9 czerwca 2022 r., III USK 457/21

 9. Pracodawcy zadbają o zdrowie swoich podwładnych / M. Kołtuniak // 2023, nr 90, 18.04, s. I4.
 10. Prawo uchodźców wojennych z Ukrainy do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce / D. E. Lach // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 1, s. 54-61, bibliogr. summ.
 11. Przetwarzanie danych w ramach home office tylko w zgodzie z RODO / A. Dąbrowska-Lipka // Rzeczpospolita. – 2023, nr 92, 20.04, s. D5.
 12. (Re)thinking the international labour law: international labour standards, regulatory strategy and universality / O. de Quintana Figueiredo Pasqualeto, C. Lopes Scodro // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 1, s. 1-10, tab. bibliogr. summ. (Re)myślenie międzynarodowego prawa pracy: międzynarodowe standardy pracy, strategia regulacyjna i uniwersalność.

 13. Renta rodzinna nie tylko dla biologicznych dzieci / L. Abramczyk // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 77, 20.04, s. D2.
 14. The right to disconnect / K. Jaworska // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 1, s. 51-58, bibliogr. summ. Prawo do odłączenia.

 15. Rola wniosku o zapewnienie dostępności w egzekwowaniu praw, wolności i interesów osób z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu / M. Paluszkiewicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 2, s. 55-63, bibliogr. summ.
 16. Ruszy karuzela z wnioskami o urlop rodzicielski / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 77, 20.04, s. B1.
 17. Strateg czy strażak: jakie kompetencje wpływają na wysokość wynagrodzeń HR Business Partnera? / A. Włudarczyk // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 4, s. 58-65, tab.
 18. Work-life balance: jak stosować przepisy przejściowe / S. Paruch, K. Witkowska-Pertkiewicz, P. Kozieł // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 77, 20.04, s. C1-C2.
 19. Zakaz noszenia symboli religijnych w regulaminie przedsiębiorstwa: [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 1, s. 59-62. Wyrok TS z 13.10.2022 r., S.C.R.L.(strój o wydźwięku religijnym), C344/20.

 20. Zakres dopuszczalnej pomocy członkowi rodziny w prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej w trakcie niezdolności do pracy: [orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 1, s. 51-53, summ. Wyrok SN z 19.5.2022 r., I USKP 106/21, niepubl.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję