40/2023

Przegląd czasopism nr 40/2023

 

 02 –  08 października 2023 r.

 

 1. Choroba zawodowa : obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy / P. Król // Rzeczpospolita. – 2023, nr 232, 05.10, s. D6.

 

 1. Co decyduje o atrakcyjności pracodawcy / M. Żydek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 9, s. 12-13.

 

 1. Definicje i metodologiczne dylematy badań karier oraz sukcesu zawodowego / O. Czeranowska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2022, nr 2, s. 9-20.

 

 1. Edukacja w zakresie bhp podstawą budowania kultury bezpieczeństwa / (db) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 9, s. 29.
  Obrady Rady Ochrony Pracy przy sejmie RP.

 

 1. Firmy szukają sposobów na niższą absencję chorobową / P. Szewioła // Rzeczpospolita. – 2023, nr 230, 03.10, s. A11.

 

 1. Granice monitoringu pracy zdalnej / M. Kurzynoga, Ł. Łaguna // Rzeczpospolita. – 2023, nr 232, 05.10, s. D3.

 

 1. Jest nowy składnik wynagrodzenia. To dodatek sanitarny dla kierowców / Ł. Prasołek, Ł. Włoch // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 193, 05.10, s. C1, C3.

 

 1. Komunikacja w organizacji – analiza metodą dwugłosu względnie uporządkowanego / M. Łużniak-Piecha, J. Brdulak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2022, nr 2, s. 91-103.

 

 1. Monivation theories for using the human resources of the enterprise / M. Tepliuk, O. Domina // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2022, nr 3, s. 93-103.
  Teorie motywacji wykorzystania zasobów ludzkich przedsiębiorstwa.

 

 1. Ochrona wzroku w miejscu pracy : wymagania i aspekty praktyczne dotyczące okularów przeciwsłonecznych w kontekście zastosowań zawodowych / J. Szkudlarek, G. Owczarek, M. Okrasa, M. Dzięgielewski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 9, s. 19-25.

 

 1. PIP nie ma oręża, by ścigać nadużycia związane z PPK / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 193, 05.10, s. B1.

 

 1. Poczucie sensu / B. Makowska // Atest. – 2023, nr 9, s. 4-6.
  Poczucie sensu w perspektywie pracy.

 

 1. Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za coroczny niewykorzystany urlop wypoczynkowy – perspektywy unijne i krajowe / A. M. Świątkowski // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 3, s. 16-21.

 

 1. Składniki wynagrodzenia w podstawie zasiłków – wytyczne ZUS i orzecznictwo / J. Śliwińska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 193, 05.10, s. D1-D4.
  Dotyczy orzeczeń o niepełnosprawności.

 

 1. Sztuczna inteligencja a zdrowie pracownika – nowe wyzwania / J. Walusiak-Skorupa, P. Kaczmarek, M. Wiszniewska // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 3, s. 227-233.

 

 1. Uchodźcy z Ukrainy na europejskich rynkach pracy – rok doświadczeń. Rekomendacje dla polityki zatrudnienia / E. Flaszyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2023, nr 1, s. 141-156.

 

 1. Umiejętności / M. Lotko // Atest. – 2023, nr 9, s. 8-10.
  Kompetencje pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 1. Urlop opiekuńczy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 39, s. 63.

 

 1. Urlopy szkoleniowe i urlopy na egzaminy zawodowe dotyczące głównych zawodów medycznych / A. Bojarski // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 3, s. 22-26.

 

 1. Wiedza, umiejętności i kompetencje pracowników służby bhp w ciągłym doskonaleniu zawodowym / M. Lotko // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2023, nr 1, s. 123-139.

 

 1. Z dziejów pracy / M. Nowak-Kreyer // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 9, s. 8-10.

 

 1. Zasady ubezpieczania pracowników wykonujących pracę zdalną w kilku państwach członkowskich UE // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 9, s. 11.

 

 1. Zwolnienie funkcjonariusza z powodu dysfunkcji słuchu bez oceny indywidualnej zdolności do pełnienia powierzonych mu zadań jako przejaw bezpośredniej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność : (artykuł odorzeczniczy) / M. Paluszkiewicz // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 3, s. 63-68.

 

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję