4/2024

Przegląd czasopism nr 4/2024

 

 

22-28 stycznia 2024 r.

 

 1. Coraz więcej pracowników ochrony zdrowia zgłasza mobbing / W. Szkwarek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 18, 25.01, s. B1.

 

 1. Czym jest coaching bezpieczeństwa? / J. Wróżyna // Atest. – 2023, nr 12, s. 4-6.

 

 1. Dobre wieści dla firm : Polacy chcą dorabiać / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2024, nr 18, 23.01, s. A13.

 

 1. Dynamiczna analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego i jakości życia w Polsce na tle krajów UE / B. Kasprzyk, J. Wojnar // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2023, nr 2(74), s. 33-52.

 

 1. HR-owcy w cenie : jak kształtują się trendy na rynku pracy i wynagrodzeń w obszarze HR? / oprac. EW // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 1, s. 73-75.

 

 1. Jakie okoliczności nie mogą stanowić przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2024, nr 3, s. 67.

 

 1. Koncepcja spójności a efektywność organizacyjna / M. Flieger // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2023, nr 2(74), s. 68-78.

 

 1. Kontrole PIP w zakresie pracy zdalnej i weryfikacji trzeźwości pracowników / B. Łapińska // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 1, s. 29-42.

 

 1. Korygowanie wysokości emerytur z uwagi na pełnienie służby na rzecz totalitarnego państwa – najnowsze orzecznictwo : (z orzecznictwa Sądu Najwyższego) / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 11, s. 66-69.

 

 1. Nauczyciele nie chcą, by o ich płacach decydowali politycy / A. Kozińska-Bałdyga // Rzeczpospolita. – 2024, nr 20, 25.01, s. A11.

 

 1. Nie można zweryfikować, czy zwolniony pracownik szuka pracy / M. Kurzynoga // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 18, 25.01, s. C1.
 2. Ocena zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym z wykorzystaniem modelu mobilnego systemu pomiarowego / A. Pawlak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 12, s. 14-19.

 

 1. Pięć obszarów, o których powinien pamiętać pracodawca podczas przeglądu danych osobowych / A. Majewska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 18, 25.01, s. C2.

 

 1. Pojęcie i rodzaje pracy zdalnej w świetle nowelizacji kodeksu pracy z dnia 1 grudnia 2022 r. / L. Mitrus // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 11, s. 40-48.

 

 1. PPK : wpłaty należne także po śmierci uczestnika / A. Puszkarska // Rzeczpospolita. – 2024, nr 20, 25.01, s. D4.

 

 1. Program wspomagający ocenę narażenia zawodowego na hałas przy zastosowaniu strategii pomiarowej uwzględniającej podział na czynności wykonywane przez pracownika / G. Makarewicz, W. M. Zawieska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 12, s. 20-24.

 

 1. Starsi kandydaci mają pod górkę przy szukaniu nowej pracy / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2024, nr 17, 22.01, s. A20.

 

 1. Sztuka dyskutowania : jak wymieniać poglądy z poszanowaniem wszystkich rozmówców / A. Kucner // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 1, s. 52-56.

 

 1. Więcej na ZUS za pracowników oddelegowanych za granicę / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2024, nr 20, 25.01, s. D2.

 

 1. Wyjątki od zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego : (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / komentarz E. Przedwojska // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 4, s. 53-54.

Wyrok SN z 12.1.2023 r., I USKP 6/22, niepubl.

 

 1. Wykorzystanie kart lunchowych do finansowania posiłków pracowniczych / M. Grabowski // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 4, s. 32-37.

 

 1. Zasady ochrony przed natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy (art. 53 & 3 KP) : (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / komentarz E. Przedwojska // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 4, s. 49-52.

Wyrok SN z 21.1.2023 r., I PSKP 80/21, niepubl.

 

 1. Zmiany w kulturze pracy po zjednoczeniu Polski przez ostatnich Piastów / R. Adler // Atest. – 2023, nr 12, s. 49-53.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję