10/2024

Przegląd czasopism nr 10/2024

 

4 – 10 marca 2024 r.

 

 1. Analiza wymagań dotyczących parametrów i badań automatycznych filtrów spawalniczych po wprowadzeniu nowych norm europejskich / J. Szkudlarek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2024, nr 1, s. 16-21.

 

 1. Blue Collars : czyli jak zarządzać pracownikami produkcyjnymi? / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 2, s. 30-35.

 

 1. Forma świadczenia usług bhp / M. Lotko // Atest. – 2024, nr 2, s. 40-43.

 

 1. Instytucja obowiązku informacyjnego w postępowaniu administracyjnym z zakresu ubezpieczeń społecznych / M. Pogonowski, J. Pińkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 12, s. 40-48.

 

 1. Jedna diagnoza, wiele ścieżek działania : co zyskuje firma, korzystając z profesjonalnych narzędzi badania kompetencji? / (AW) // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 2, s. 66-69.

 

 1. Kodyfikacja samozatrudnienia – perspektywa prawa pracy / J. Męcina, P. Skorupa. – Cz. 1-2 // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 11, s. 11-25 ; nr 12, s. 11-23.

 

 1. Masowe migracje ludności – rozwiązywalny problem czy nieuniknione dramaty? / M. Kleiber // Nauka. – 2023, nr 4, s. 37-43.

 

 1. Miejsce pracy w umowie o pracę – jak je uregulować / E. Łukasik // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń . – 2024, nr 2, s. 50-56.

 

 1. Można zwolnić chorującego, ale pod pewnymi warunkami / M. Kochanowicz // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 47, 06.03, s. B11.

 

 1. Naruszenie poufności danych pracownika : co powinien zrobić pracodawca / A. Majewska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 48, 07.03, s. C4.

 

 1. Nowe wytyczne ministerstwa : informacja o warunkach zatrudnienia / Ł. Prasołek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 48, 07.03, s. C1-C2.

 

 1. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2024, nr 9, s. 73.

 

 1. Oferty pracy bez widełek płacowych odchodzą w przeszłość / A. Pisarek, K. Pomarańska // Rzeczpospolita. – 2024, nr 56, 07.03, s. D3.

 

 1. Określenie momentu złożenia pisemnego oświadczenia woli drugiej stronie stosunku pracy – najnowsze orzecznictwo : (z orzecznictwa Sądu Najwyższego) / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 12, s. 55-57.

 

 1. Plan działań Państwowej Inspekcji Pracy na 2024 rok / (kj) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2024, nr 1, s. 29.

 

 1. Przepis na nicnierobienie : z czego wynika wyuczona bezradność pracowników? / K. Muzyczyszyn // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 2, s. 56-61.

 

 1. Rośnie kwota odpisu na ZFŚS w 2024 roku / M. Sobczak // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 48, 07.03, s. C3.

 

 1. S jak szatnia pracownicza / A. Mościcka // Atest. – 2024, nr 2, s. 45-47.

 

 1. Status normatywny przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi w reżimie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela akademickiego / K. Łakomy // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2023, R. 85, z. 4, s. 161-175.

 

 1. Utrata prawa do zasiłku chorobowego / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2024, nr 8, s. 67.

 

 1. Waloryzacja 2024 : jak wzrosną emerytury i renty / L. Abramczyk // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 48, 07.03, s. D1-D2.

 

 1. Wpływ stereotypów na postrzeganie kobiet w roli menedżera / M. Tomaszewska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2023, nr 2, s. 79-93.

 

 1. Wpływ złożoności pracy i przeciążeń informacyjnych na pełnione przez menedżerów role – na przykładzie centrum dystrybucyjnego e-commerce / T. Wyszyński // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2023, nr 2, s. 21-39.

 

 1. Za wadliwą pracę nie ma odpowiedzialności zbiorowej // Rzeczpospolita. – 2024, nr 56, 07.03, s. D2.

 

 1. Zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną / A. Piszczek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 12, s. 49-54.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.p

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję