Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2022 » Maj 2022

ZBIORY

 


Maj  2022

 1. Bądź Agile : zwinnie o HR i Employer Brandingu / Olga Żółkiewicz, Marcin Olszewski, Mateusz Czarnecki. – Gliwice : Helion, copyright © 2022. – 220 s.
  5608

 2. Behawioralne uwarunkowania decyzji o przejściu na emeryturę / Tomasz Jedynak. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2022. – XXI, [1], 289, [1] s.
  56096

 3. Decyzje inwestycyjne a zarządzanie przedsiębiorstwem : kontekst rozwoju : monografia / Iwetta Budzik-Nowodzińska ; Politechnika Częstochowska. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021. – 122 s.
  56081

 4. Decyzje wielokryterialne i negocjacje : wybrane aspekty teoretyczne i badania eksperymentalne / Ewa Roszkowska. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. – 296 s.
  56085

 5. Ekonomiczne podstawy zarządzania / Leszek Jerzy Jasiński. – Wyd. I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022. – 116 s.
  56087

 6. Innowacje w rozwoju ekonomiczno-społecznym. T. 1, Ujęcie teoretyczne / Jan Burnewicz, Aleksandra Koźlak. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 176, [5] s.
  56088

 7. Innowacje w rozwoju ekonomiczno-społecznym. T. 2, Ujęcie empiryczne / Przemysław Borkowski, Jan Burnewicz, Aleksandra Koźlak. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 251, [4] s.
  56088

 8. Instrumenty zarządzania jako odpowiedź na uwarunkowania zewnętrzne otoczenia organizacji / autorzy Paulina Kramarz [i 11 pozostałych] ; redakcja naukowa Katarzyna Szymańska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2021. – 277 s.
  56074

 9. KP Kodeks pracy. PPK Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Ubezpieczenia i 50 innych aktów prawnych / wydawca Wioletta Żelazowska. – Wyd. 2, stan prawny: 5 stycznia 2022 r. (do Dz.U. z 2022 r. poz. 26). – Warszawa : C.H. Beck, 2021. – XXI, [1], 1171 s. – (Edycja Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).
  56090Czyt.

 10. Kultura organizacyjna good governance w jednostkach administracji publicznej : podręcznik dobrych praktyk / Marzena Cichorzewska, Dawid Kostecki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2021. – 192 s.
  56091

 11. Migracje zarobkowe pracowników z Ukrainy do Polski po 2014 roku / Sylwia Szkołut. – Wyd. 1. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021. – 128 s.
  56078

 12. Mikroprocesy wykluczenia społecznego i marginalizacji : studium z socjologii nie-ładu / Jerzy Rossa, Lidia Nogal-Faber. – Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2021. – 294 s.
  56097

 13. Modele biznesowe oraz rozwój MŚP / redakcja naukowa: Agnieszka Strzelecka, Anna Szczepańska-Przekota, Krzysztof Dziadek ; Politechnika Koszalińska. – Wyd. 1. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2021. – 160 s. – (Monografie Wydziału Nauk Ekonomicznych / Politechnika Koszalińska).
  56098

 14. Pamiętniki bezrobotnych. T. 1, Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii / redakcja naukowa Piotr Błędowski, Paweł Kubicki, Łukasz Posłuszny. – Wyd. I. – Warszawa : SGH. Oficyna Wydawnicza, © copyright 2019. – 289 s.
  56101

 15. Popyt na pracę cudzoziemców w Polsce : perspektywa teoretyczna i empiryczna / Marek Piotrowski. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2020. – 175 s.
  56080

 16. Potrzeby usługowe osób starszych w warunkach przemian demograficznych w Polsce / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Adrian Lubowiecki-Vikuk. – Wydanie I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa, 2019. – 167 s.
  56100

 17. Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny – motywy i strategie działania w dobie pandemii COVID-19 : monografia / Katarzyna Olejniczak-Szuster ; Politechnika Częstochowska. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021. – 150 s.
  56082

 18. Restrukturyzacja sektora zróżnicowanych przedsiębiorstw innowacyjnych w warunkach szoków / Anna Wziątek-Kubiak ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021. – 165 s.
  56083

 19. Rodzina a społeczeństwo w cywilizacji europejskiej : studium teoretyczno-empiryczne / Jerzy Koperek, Wiesław Bokajło, Adam Koperek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2021. – 239 s.
  56076

 20. Składki ZUS 2022 : Polski Ład, przykłady liczbowe, wyroki Sądu Najwyższego / Bogdan Majkowski. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2022. – 195, [1] s. – (Vademecum Płatnika).
  56092

 21. Strategiczne pozycjonowanie robotyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie / Andrzej Sobczak. – Wyd. I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2021. – 375, [7] s.
  56077

 22. Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2020 roku / Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. – Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy, 2021. – 288 s.
  2528/A

 23. Ubóstwo w Polsce i na świecie / Krzysztof Rejman, Bogusław Ślusarczyk. – Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2021. – 202 s.
  56099

 24. Wdrażanie koncepcji sztucznej inteligencji w polskiej gospodarce : problemy i rozwiązania / Jerzy Podlewski. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 162, [3] s.
  56093

 25. Wewnątrzorganizacyjna mobilność pracowników : perspektywa organizacji / Izabela Bednarska-Wnuk. – Wyd. I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. – 342 s. – (Zarządzanie).
  56094

 26. Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację przedsiębiorstw i pracowników w województwie podlaskim : raport z badań / [oprac. Jarosław Sawicki, Artur Kotliński, Kamil Pluta ; redakcja naukowa Marcin Harbela ] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. – Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2021. – 145 s.
  2529/A

 27. Zatrudnialność osób młodych w Polsce : uwarunkowania implementacji niemieckiego podejścia do aktywizacji i kształcenia zawodowego / Jarosław Oczki. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. – 211 s.
  56079

 28. Zrównoważona przedsiębiorczość : analiza i model : monografia / Paula Bajdor ; Politechnika Częstochowska. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021. – 279 s.
  56084

 29. Zrównoważone zarządzanie kapitałami spółki komunalnej / pod redakcja Dariusza Klimka, Agnieszki Pietras. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021. – 311 s. – (Monografie Politechniki Łódzkiej).
  56075

 30. Zwinność : od zwinnych zespołów do zwinnego zarządzania / Paweł Wyrozębski. – Wyd. I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2021. – 211 s.
  56095
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję