Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2019 » Sierpień 2019

ZBIORY

Sierpień 2019

Wykaz nabytków książkowych

 1. Akademicki spin off : wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju / Paweł Głodek ; Uniwersytet Łódzki. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 308 s.

                  55012

 

 1. Audyty i wizyty monitorujące w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej : raport / nadzór i koordynacja: Andżelika Wardęga, Krzysztof Zawiślak ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Warszawa : [Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej], 2018. – 76 s.

                  2479/A

 

 1. Badanie potrzeb przedsiębiorstw społecznych – analiza wyników / Izabela Grabowska, Marta Bernacik ; Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, 2019. – 31 s.

                  2476/A

 

 1. Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji / Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. – Warszawa : CeDeWu, 2019. – 182 s.

                  55013

 

 1. Dylematy pomiaru kapitału intelektualnego w procesie zarządzania wartością współczesnych przedsiębiorstw / Paweł Kosiń. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. – 113, [2] s.

                  55008

 

 1. Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2018 r. / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2019. – 79 s.

                  55002, 55003

 

 1. Jak włączać ekonomię społeczną w proces rewitalizacji? / Mariusz Kwiatkowski ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, 2019. – 73 s.

                  2480/A, 2481/A

 

 1. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku : Ekonomia Solidarności Społecznej : (Monitor Polski z 2019 r. poz. 214) / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, 2019. – 101 s.

                  55000, 55001

 

 1. Podręcznik : jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy? / Krzysztof Symela, Ireneusz Woźniak. – Warszawa ; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji PIB, 2018. Radom : – 276 s.

                  54998, 54999

 

 1. Podręczny słownik dialogu społecznego i wartości pokrewnych / Iwona Zakrzewska. – Warszawa : Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego”, 2017. – 257 s.

                  55006

 

 1. Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy : aktywność, zdrowie i jakość życia : wyniki na podstawie badania share / redakcja Michał Myck i Monika Oczkowska ; autorzy: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Piotr Lewandowski, Iga Magda, Leszek Morawski, Michał Myck, Mateusz Najsztub, Monika Oczkowska. – [Miejsce nieznane] : Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, [2017]. – 129 s.

                  55004

 

 1. Politykowanie organizacyjne : treść, proces, kontekst i efekty / Monika Kulikowska-Pawlak. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. – 206 s.

                  55007

 

 1. Pracownicze plany kapitałowe : komentarz / Sebastian Jakubowski, Adrian Prusik. – Stan prawny na 1 maja 2019 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. – 656 s.

                  55011

 

 1. Przedsiębiorca i jego firma : od pomysłu do wejścia na rynek / redakcja naukowa Grzegorz Głód, Teresa Kraśnicka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. – 279 s.

                  55009

 

 1. Public employment services : yesterday and today / the booklet was prepared by Institute of Labour and Social Studies ; authors Iwona Kukulak-Dolata, Małgorzata Zdancewicz ; translation Michał Zdancewicz. – Warszawa : Ministry of Family, Labour and Social Policy. Department of the Labour Market, [ok. 2019]. – 43, [1] s.

                  2483/A

 

 1. Publiczne służby zatrudnienia : wczoraj i dziś / broszura została opracowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; opracowanie merytoryczne Iwona Kukulak-Dolata, Małgorzata Zdancewicz. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, [około 2019]. – 44 s.

                  2482/A

 

 1. Raport z badania satysfakcji klientów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej / Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, 2019. – 19 s.

                  2475/A

 

 1. Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych / Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, 2019. – 7 s.

                  2477/A, 2478/A

 

 1. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) za rok 2017 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, 2018. – 58 s.

                  54994, 54995

 

 1. Trójstronna Deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2018. – 40 s.

                  2485/A

 

 1. Ustawa o spółdzielniach socjalnych : komentarz / Barbara Godlewska-Bujok, Cezary Miżejewski, Agnieszka Muzyka ; Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej. – Stan prawny na 1 grudnia 2018 roku. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, 2019. – 189 s.

                  54996, 54997

 

 1. Zbiorowe prawo pracy : wybór aktów prawnych / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. – Stan prawny na 4 maja 2019 r. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2019. – 317 s.

                  55010

 

 1. Zbiór danych o zakładach przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej : w świetle wartości ich produkcji i majątku oraz zatrudnienia : stan w roku 1988 / opracowanie zespołowe Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz, Bartłomiej Skrzypek, Paweł Soroka, Wiesław Żółtkowski ; red. prowadzący Paweł Dybicz – Warszawa : Fundacja Oratio Recta, 2018. – 183 s.

                  55005

 

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję