Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2019 » Listopad 2019

ZBIORY

Listopad 2019

Wykaz nabytków książkowych

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy : 2013-2018 : (literatura polska w wyborze) / pod red. Justyny Garbarczyk. – Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2019. – XIV, 231 s.

          31569 Czyt., 31570 Inf., 31571

 

 1. Bibliografia prac prof. zw. dr. hab. Juliana Auleytnera : za lata 1971-2018 / pod red. Justyny Garbarczyk. – Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2019. – V, 83 s.

          55090 Czyt., 55091 Inf., 55092

 

     3   Etyczne aspekty pracy zawodowej / Katarzyna Głąbicka-Auleytner. – Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2019. – 167 s.

          55074

 

 1. Informacja z działalności Trójstronnych Zespołów Branżowych : 1.09.2015-31.12.2018 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2019. – 166 s.

          55093, 55094

 

 1. Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy / Malwina Puchalska-Kamińska, Agnieszka Łądka-Barańska. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. – 190, [1] s.

          55100

 1. Kapitał intelektualny i compliance w procesach konstytuowania doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności organizacji / Agnieszka Barcik. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. – 270 s.

          55075

 

 1. Krytyka w stosunkach pracy / Maria Bosak-Sojka. – Wydanie I, stan prawny na luty 2019 r. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – 421, [1] s.

          55076

 

 1. Metodyka wspomagania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi / Katarzyna Jach. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019. – 222 s.

          55099

 

 1. Mobilność korporacyjna na przykładzie Krakowa / Ewa Ślęzak. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. – 313 s.

          55077

 

 1. Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi / Andrzej H. Jasiński, Paweł Głodek, Magdalena Jurczyk-Bunkowska. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. – 251, [2] s.

          55078

 

 1. Otwierając głowy : migracje i kompetencje społeczne / Izabela Grabowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. – 216 s.

          55079

 

 1. Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej / Jarosław Jurga. – Stan prawny 1 czerwca 2019 r. – Wrocław : Presscom, 2019. – 271 s.

          55086

 

 1. Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych / Jolanta Maria Ciak, Bożena Kołosowska, Krystyna Piotrowska-Marczak. – Wydanie I. – Warszawa : CeDeWu, 2019. – 209 s.

          55080

 

 1. Podwyżki, awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 r. / redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019. – 65 s.

          55101

 

 1. Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi : studium porównawcze wybranych państw Europy Północnej i Południowej / Beata Ziębińska. – Katowice : „Śląsk”, 2019. – 394, [1] s.

          55081

 

 1. Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji : analiza prawnoporównawcza instytucjonalnych rozwiązań : ogólnopolska konferencja naukowa / redakcja naukowa Piotr Czauderna, Wiesław Koczur, Marek Woch, Małgorzata Wypych. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019. – 167, [1] s.

          55098

 

 1. Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2017 roku / Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. – Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2018. – 310 s.

          55097

 

 1. Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej : lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje / pod redakcją Pawła Poławskiego. – Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2018. – 331, [1] s.

          55082

 

 1. Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego : działalność w 2018 r. / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, 2019. – 168 s.

          55095, 55096

 

 1. Wszystko o służbie BHP : komentarz do rozporządzenia, kwalifikacje pracowników służby bhp, staż pracy w służbie bhp / Józef Boguszewski [i in.]. – Stan prawny czerwiec 2019 r. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2019. – 92 s.

          55083

 

 1. Wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój przedsiębiorstwa : wybrane uwarunkowania / redakcja naukowa Paweł Antonowicz, Halina Czubasiewicz, Alicja Antonowicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – 204 s.

          55084

 

 1. Zarządzanie kapitałem ludzkim : wyzwania i trendy : monografia jubileuszowa dedykowana Profesor Marcie Juchnowicz / redakcja naukowa Agnieszka Wojtczuk-Turek. – Wydanie I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2019. – 376, [13] s.

          55085

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję