INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 03/2019 – j. niemiecki

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Prekäre Beschäftigung und unsichere Haushaltslagen im Lebensverlauf : Gibt es in Deutschland ein verfestigtes Prekäriat?

Jutta Allmendinger [et al.] // WSI Mitt. – 2018, nr 4, s. 259-269, rys. tab. bibliogr.

Niepewne zatrudnienie i niepewna sytuacja gospodarstw domowych na przestrzeni cyklu życia : czy w Niemczech jest skonsolidowany prekariat? => CZYTAJ

 

2. Interessenvertretung von Solo-Selbstständigen

Hans J. Pongratz, Lisa Abbenhardt // WSI Mitt. – 2018, nr 4, s. 270-278, rys. tab.

Reprezentowanie interesów osób samo zatrudnionych. => CZYTAJ

 

3. Atypische Beschäftigungsverhältnisse in der digitalisierten Arbeitswelt

Berndt Keller, Hartmut Seifert // WSI Mitt. – 2018, nr 4, s. 279-287 bibliogr.

Atypowe stosunki zatrudnienia w cyfrowym świecie pracy. => CZYTAJ

 

4. Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung : Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 2017

Peter Ellguth, Susanne Kohaut // WSI Mitt. – 2018, nr 4, s. 299-306, rys. tab. bibliogr.

Związanie układami taryfowymi i zakładowe reprezentowanie interesów : aktualne wyniki z panelu zakładowego IAB 2017. => CZYTAJ

 

5. Anforderungen an Datenstrukturen in der Arbeits und Arbeitsmarktforschung

Olaf Struck, Franziska Ganesch // WSI Mitt. – 2018, nr 4, s. 307-316, tab. bibliogr.

Wymagania wobec struktur danych w badaniach dotyczących pracy i rynku pracy. => CZYTAJ

 

6. Wann würden Frauen für Tarifkommissionen kandidieren? Befunde aus einen faktoriellen survey

Benjamin Bushmann [et al.] // Ind. Bez. – 2018, nr 3, s. 320-342, tab. rys. bibliogr.

Kiedy kobiety będą kandydowały do komisji taryfowych? Dowody z badania czynnikowego. => CZYTAJ

 

7. Langzeitarbeitslosigkeit als Kernproblem des Arbeitsmarkts. Zahlen und Fakten zur lang anhalten den Arbeitslosigkeit

Martin Künkler // Soz. Sicherh. – 2018, nr 7, s. 261-268, rys. tab.

Długotrwałe bezrobocie jako kluczowy problem rynku pracy. Liczby i fakty do długotrwałego bezrobocia. => CZYTAJ

 

8. Sozialer Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose. Das geplante Teilhabechancengesetz auf dem Prüfstand

Martin Künkler // Soz. Sicherh. – 2018, nr 7, s. 268-274, rys. tab.

Socjalny rynek pracy dla długotrwale bezrobotnych. Testowanie planowanych regulacji Teilhabechancengesetz. => CZYTAJ

 

9. Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose. Rückschlüsse aus bisherigen Programmen und Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik

Matthias Knuth // Soz. Sicherh. – 2018, nr 7, s. 275-280, rys. tab.

Wspieranie pracy dla osób długotrwale bezrobotnych. Wnioski z dotychczasowych programów i instrumentów polityki rynku pracy. => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję