INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 03/2019 – j. francuski

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Le rôle des usagers dans la formation aux métiers de services à l’aune des interactions tutorales

Laurent Filliettaz // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 45-66, fot. bibliogr.

Rola użytkowników w szkoleniu w zakresie zawodów działu usług  w jednej z interakcji mentorskich. => CZYTAJ

 

2. La transmission professionnelle en situation de travail : une approche ergonomique

Jeanne Thébault // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 67-87 bibliogr.

Przekazywanie umiejętności zawodowych w sytuacjach zawodowych: ergonomiczny punkt widzenia. => CZYTAJ

 

3. Construire la compétence collective par la transmission entre générations : le tutorat, entre tradition et modernité

Vladimir Iazykoff // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 89-105 bibliogr.

Budowanie zbiorowej kompetencji poprzez przekaz międzypokoleniowy: mentoring, między tradycją a nowoczesnością. => CZYTAJ

 

4. Qu’est-ce que le travail quand on n’a pas d’emploi ? Le travail non salarié à l’aune des projections d’avenir des chômeurs

Didier Demazière, Marc Zune // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 133-152, tab. bibliogr.

Czym jest praca, gdy nie jesteś zatrudniony? Samozatrudnienie zgodnie z prognozami dotyczącymi przyszłości osób bezrobotnych. => CZYTAJ

 

5. S’insérer dans une entreprise où l’on travaillait pendant les études

Laurence Lizé, Geraldine Rieucau // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 153-173, tab. bibliogr.

Dołącz do firmy, w której pracowałeś podczas studiów. => CZYTAJ

 

6. Les dilemmes de l’insertion par l’activité économique : à la recherche du meilleur compromis

Philippe Semenowicz // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 175-192, tab. bibliogr.

Dylematy integracji poprzez działalność gospodarczą: w poszukiwaniu najlepszego porozumienia. => CZYTAJ

 

7. L’accès à l’emploi des descendants d’immigrés en début de carrière : le rôle clé des réseaux et des intermédiaires

Yael Brinbaum // Formation Empl. – 2018, nr 1, s. 193-212, tab. bibliogr.

Dostęp do miejsc pracy dla potomków imigrantów na początku ich kariery: kluczowa rola sieci i pośredników rynku pracy. => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję