Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Strona 3

Uroczystość w Somiance upamiętniająca ofiary nazistów

21 czerwca 2023 roku w Somiance (powiat wyszkowski) odbyła się uroczystość upamiętniającą dwie ofiary okupacji hitlerowskiej: Mieczysława Żemojtela i Annę Kowalską. To już 32. uroczystość w ramach programu „Zawołani po imieniu”, realizowanego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Program „Zawołani po imieniu” poświęcony jest wszystkim tym, którzy zginęli pomagając osobom narodowości żydowskiej w czasie II Wojny Światowej. Mieczysław Żemojtel znalazł, a następnie zatrudnił w majątku Somianka, żydowskie rodzeństwo: Annę i Mariana Kowalskich. Prawdopodobnie w wyniku donosu i będącego jego konsekwencją śledztwa, Annę Kowalską rozstrzelano, a Mieczysława Żemojtela zesłano do obozu koncentracyjnego w Majdanku, gdzie zmarł.

Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy Świętej w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Somiance. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów udali się na teren Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby wysłuchać przemówień okolicznościowych przybliżających tragiczne losy uhonorowanych mieszkańców Somianki. Następnie Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego – prof. Magdalena Gawin oraz wnuczka Mieczysława Żemojtela – pani Mirosława Korycka, odsłoniły tablicę pamiątkową, poświęconą Mieczysławowi Żemojtelowi i Annie Kowalskiej.

W uroczystości wzięli udział: wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, starosta wyszkowski Wojciecha Kozon, posłanka Anna Siarkowska, dr hab. Magdalena Gawin, wnuczka Mieczysława Żemojtela Mirosława Korycka, wójt gminy Somianka Andrzej Żołyński, radna sejmiku Województwa Mazowieckiego Joanna Bala, Dowódcy Garnizonu Ostrów Mazowiecka na czele z płk. Leszkiem Iwańcem oraz przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hofman. Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk reprezentowała Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na uroczystym spotkaniu.

Program „Zawołani po imieniu” łączy badania naukowe, edukację historyczną i różnorodne działania w obszarze kultury pamięci. Pamięć wojennych wydarzeń jest pielęgnowana we wspomnieniach rodzin pomordowanych i w świadomości wspólnot lokalnych. Dokumenty oraz świadectwa rozproszone są po archiwach i nabierają znaczenie dopiero w połączeniu wydarzeniem historycznym. Ideą przyświecającą programowi jest umieszczenie lokalnych doświadczeń II wojny światowej w szerszym kontekście świadomości historycznej. Inicjatywa powstała, aby zaznaczyć w przestrzeni publicznej miejsca związane z ofiarami pogromu i ich obrońcami.

Poniżej tekstu znajduje się galeria zdjęć z z uroczystości w Somiance. Klikniecie w link spowoduje wyświetlenie zdjęcia. Fot. PAP/P. Piątkowski

 

 

7. Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej w Warszawie

W dniach 13 i 14 czerwca 2023 roku, odbyło się 7. Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej, w którym uczestniczyła Dyrektor BGPiZS – Pani Justyna Garbarczyk.

20-lecie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Pierwszy dzień Forum poświęcony był 20-leciu ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Pani Anita Czerwińska, Sekretarz Stanu i pełnomocnik Rządu ds. ekonomii społecznej, wydarzenie to podsumowała następująco: „jubileusz 20-lecia uchwalenia ustawy o zatrudnieniu socjalnym spina klamrą 20 lat doświadczeń z jej wdrażania. Dzięki powołaniu do życia Centrów i Klubów Integracji Społecznej ustawa realnie odmieniła losy wielu osób w trudnej sytuacji życiowej.[…] Ustawa stała się też jednym z kamieni węgielnych systemu aktywnej polityki społecznej w Polsce. Jesteśmy zgodni, że potencjał sektora ekonomii społecznej musi być rozwijany i wykorzystywany na rzecz dobra wspólnego”. W swoim wystąpieniu mówiła również o programie resortowym „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022 – 2025. Dzięki programowi możliwe było uruchomienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w wysokości 200 mln zł.

Odznaki Honorowe Primus in Agendo

Pani Wiceminister Anita Czerwińska uhonorowała w imieniu Pani Marleny Malag, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, szczególnie zasłużonych w działaniach na rzecz polityki społecznej Odznakami Honorowymi Primus in Agendo. Wręczyła również powołania do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej IV kadencji oraz wyróżnienia dla podmiotów zatrudnienia socjalnego za osiągnięcia w działaniach reintegracyjnych.

W tym dniu wspominano także działalność Tomasza Sadowskiego, założyciela Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz prekursora zatrudnienia socjalnego w Polsce.

W trakcie wydarzenia zaprezentowano dobre praktyki Centrów i Klubów Integracji Społecznej, przekrojowe spojrzenie na ekonomię społeczną po wejściu w życie ustawy o ekonomii społecznej oraz perspektywy rozwoju sektora zatrudnienia socjalnego.

VI edycja Konkursu Jakości Ekonomii Społecznej 2023

Drugi dzień Forum był poświęcono sukcesom podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych w prowadzeniu działalności społecznej i biznesowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pani Minister Marlena Maląg wraz z Panią Wiceminister Anitą Czerwińską uhonorowała laureatów VI edycji Konkursu Jakości Ekonomii Społecznej 2023. W konkursie instytucje rywalizowały w 3 kategoriach: Sukces Rynkowy, Najlepszy Pracodawca, Debiut Roku, Pożyczka z Korzyścią Społeczną, Społecznie Odpowiedzialny Samorząd. Pani Minister w swoim wystąpieniu podsumowała wyniki Konkursu Jakości – „Dzisiaj będziemy wręczać znaki jakości podmiotom ekonomii społecznej. Cieszę się, że już będziemy mieli ich w sumie ponad 700. To pokazuje, że podmioty ekonomii społecznej chcą się sprawdzać”.

Poniżej tekstu znajduje się galeria zdjęć z 7. Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej. Klikniecie w link spowoduje wyświetlenie zdjęcia.

 

Godziny otwarcia Biblioteki w dniach 07-09 czerwca

W najbliższych dniach, tj. 7–09.06.2023 r., godziny otwarcia Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego dla czytelników  będą następujące:

7 czerwca (środa): 9.00 – 15.30
8 czerwca (Boże Ciało): biblioteka nieczynna
9 czerwca (piątek): 9.00 – 15.30

Konferencje Fundacji Szansa dla Niewidomych

Tegoroczny maj obfituje w wydarzenia ważne dla środowiska osób z dysfunkcją narządu wzroku. Po jubileuszu z okazji 70-lecia Biblioteki Niewidomych, zorganizowanym przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, w Centrum Nauki Kopernik odbyły się, w dniach 22-25 maja 2023 r., dwie cyklicznie konferencje.

Konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND

Pierwszą z nich jest organizowana po raz 21. przez Fundację Szansa dla Niewidomych konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND. Kolejny raz uroczystość została objęta patronatem honorowym przez Małżonkę Prezydenta RP Agatę Kornhauser-Dudę. To huczne wydarzenie kulturalno-naukowe jest wspaniałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu nauki, technologii, architektury i nowoczesnej rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących oraz integracji środowiska. W tym roku spotkaniu towarzyszyły koncert, warsztaty, wystawa pt.: „Świat Dotyku i Dźwięku” oraz piknik na Bulwarach Wiślanych. Jak co roku Fundacja Szansa dla Niewidomych uhonorowała tytułem IDOLA osoby i instytucje, szczególnie zaangażowane w pomoc niewidomym i słabowidzącym.

Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Pani Justyna Garbarczyk, reprezentowała bibliotekę na konferencji.

Międzynarodowa Konferencja Mobilności IMC18

Drugim wydarzeniem jest Międzynarodowa Konferencja Mobilności (International Mobility Conference, IMC18), którą patronatem honorowym objęła Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Wydarzenie to odbywa się cyklicznie, co 2-3 lata, w różnych krajach na całym świecie od 1979 roku. Uczestniczą w nim zarówno wykładowcy akademiccy, eksperci, jak i praktycy szeroko pojętej dziedziny rehabilitacji osób niewidomych. Tegoroczna 18. edycja pod hasłem „Informacja, skutkująca mobilnością i sprawnością” (Information resulting in mobility and ability) zgromadziła ekspertów specjalizujących się w orientacji przestrzennej osób z dysfunkcją narządu wzroku (orientation & mobility, M&O).

Wykłady i panele dyskusyjne odbywające się w trakcie konferencji były transmitowane online i tłumaczone na język migowy. Dodatkowo prelekcje prowadzone w języku angielskim zostały przetłumaczone na język polski.

Więcej informacji o wydarzeniach Fundacja Szansa dla Niewidomych zamieszcza na stronach internetowych https://www.szansadlaniewidomych.org/index.php/xxi-edycja-reha-for-the-blind-in-poland-2023/ oraz https://imc18poland.com/.

Pod tekstem znajduje się galeria zdjęć z konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2023. Kliknięcie w zdjęcie spowoduje przekierowanie do nowej strony wyświetlającej zdjęcie.

Jubileusz 70-lecia Biblioteki Niewidomych

W 2022 roku minęło 70. lat od utworzenia Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Od 10 lat Biblioteka jest częścią Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – Działem Zbiorów dla Niewidomych. Z okazji podwójnego jubileuszu, 17 maja 2023 roku GBPiZS zorganizowała uroczystą konferencję w Sali Kolumnowej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9.

Szacowni Goście konferencji

Na spotkanie przybyło wielu znamienitych gości na czele z Panią Marleną Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Panem Pawłem Wdówikiem, Sekretarzem Stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Panią Urszulą Kulisiewicz, Dyrektor Generalną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Gościliśmy również Panią Małgorzatę Wypych i Panią Ewę Tomaszewską, posłanki działające w Parlamentarnym Zespole ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, Panią Paulinę Malinowską-Kowalczyk, Doradcę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Księdza Prałata doktora Andrzeja Gałkę, Krajowego Duszpasterza Niewidomych oraz Pana Rafała Kanarka z Wydziału Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W konferencji uczestniczyli także Dyrektorzy i przedstawiciele departamentów Ministerstwa Rodziny i Opieki Społecznej, w tym Pani Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy nadzorującego GBPiZS. Obecni byli także przedstawiciele jednostek podległych Ministerstwu – Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Ochotniczych Hufców Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród zaproszonych znaleźli się również przedstawiciele bibliotek i instytucji kultury współpracujących z GBPiZS oraz poprzedniego organizatora biblioteki, w osobach Pana Andrzeja Brzezińskiego, prezesa Polskiego Związku Niewidomych oraz Pani Anny Woźniak-Szymańskiej, prezes honorowej PZN. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele organizacji zaangażowanych w pracę na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku. Na uroczystości nie mogło zabraknąć dyrektorów Biblioteki Centralnej: Pana Sylwestra Peryta i Pani Teresy Dederko oraz byłych i obecnych pracowników Biblioteki.

Okolicznościowe odznaczenia za rozwój czytelnictwa niewidomych

Uroczystość otworzyła przemówieniem Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Pani Dyrektor wraz z Panią Jolantą Złotowicz, pełniącą obowiązki Zastępcy Dyrektora Działu Zbiorów dla Niewidomych wręczyły Pani Minister Marlenie Maląg okolicznościową statuetkę z okazji 70-lecia Biblioteki Niewidomych. Pan Paweł Wdówik oraz Pani Ewa Flaszyńska zostali odznaczeni pamiątkowymi jubileuszowymi medalami. Usłyszeliśmy też wiele ciepłych słów i podziękowań od Pani Minister Marleny Maląg i Pana Sekretarza Stanu Pawła Wdówika, którzy wystąpili przed zgromadzonymi gośćmi.

Następie Dyrektor GBPiZS wraz z Zastępcą uhonorowały medalami i dyplomami osoby oraz instytucje za wkład w rozwój i promocję czytelnictwa osób niemogących czytać tekstów wyrażonych słowem pisanym. Goście mieli także przyjemność wysłuchać debaty dyrektorów BC PZN – Pani Teresy Dederko i Pana Sylwestra Peryta, w czasie której wspominali oni lata spędzone w Bibliotece oraz omówili wartość czytelnictwa dla osób niewidomych.

Konferencja była okazją do przypomnienia bogatej historii Biblioteki i znaczenia czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku. Gospodyni uroczystości oraz zaproszeni goście wielokrotnie nawiązywali do rehabilitacyjnego aspektu działalności książek i biblioteki w życiu osób niewidomych. Jubileusz Dziesięciolecia Działu Zbiorów dla Niewidomych w strukturach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego stał się również przyczynkiem do podsumowania pracy i rozwoju Działu. 10 lat minęło pod znakiem stabilnego finansowania, rozwoju technologicznego i owocnych współprac z podmiotami działającymi na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Poniżej tekstu znajduje się galeria zdjęć z konferencji jubileuszowej z okazji 70-lecia Biblioteki Niewidomych.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.p

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2023 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję