Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Kontakt GBPiZS

DZIAŁ ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat:
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

=> więcej

  
DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa

Sekretariat:
Telefon/faks: (+48 22) 635-33-20
Email: biblioteka@dzdn.pl

Strona www: http://dzdn.pl/

 

OCLC, BUW & Nukat

4 lutego, 2020 r. przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w imieniu Online Computer Library Center, Inc. (OCLC), dyrekcji Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum NUKAT. Celem spotkania było zaprezentowanie przez OCLC ich produktu,  zaawansowanej platformy usług bibliotecznych  WorldShare Management Services (WMS), która ma zapewnić użytkownikom szybki i niezawodny dostęp do zbiorów bibliotecznych. Obecnie WMS obsługuje m.in. WorldCat.

Formy działalności wydawniczej Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w 2019 roku – podtrzymywanie tradycji i realizacja wyzwań współczesności.

Najważniejszą pozycją, wydawaną corocznie przez Bibliotekę jest Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy. W ubiegłym roku ukazał się kolejny, 49 rocznik Bibliografii, obejmujący piśmiennictwo polskie za 2018 rok oraz uzupełnienia z lat poprzednich. W dwuczęściowym roczniku wydawnictwa zwarte i artykuły usystematyzowano w trzynastu działach głównych z poddziałami pierwszego i drugiego stopnia oraz hasłami przedmiotowymi, uwidocznionymi w spisie treści. Bibliografia jest opracowaniem częściowo adnotowanym. Zawiera adnotacje wyjaśniające i zawartościowe. Adnotacji wyjaśniającej użyto, gdy tytuł nie wskazuje jednoznacznie na treść dokumentu lub kiedy konieczne jest wyjaśnienie lub dopowiedzenie jego treści. Zawartościowa natomiast, pojawia się przy publikacjach zbiorowych, których z kolei zawartość treściowo-tematyczna, w zależności od przydatności materiału, została zaprezentowana w całości, z poprzedzającym słowem „Treść”.

Nabytki GBPiZS – grudzień 2019

Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS – wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów – z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

Na zdjęciu: „Candidate Experience.  Jeszcze kandydat czy już klient?”, Maja Gojtowska, Wyd. Wolters Kluwer.

Nabytki GBPiZS – listopad 2019

Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS – wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów – z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

okładka książki i tekst nowości GBPiZS

Na zdjęciu: „Inspekcja pracy z Polsce w latach 1919-1939. Organizacja i działalność”, Tomasz Kozłowski, Państwowa Inspekcja Pracy.

Nowa Bibliografia wydana przez GBPiZS – „Bibliografia prac dr. hab. Henryka Bednarczyka profesora UTH i ITeE-PIB w Radomiu za lata 1976-2019”

okładka bibliografii

W serii Bibliografie, prezentujemy kolejną bibliografię osobową, ukazującą dorobek Henryka Bednarczyka – doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, którego specjalnością naukową jest pedagogika pracy: teoretyczno-metodologiczne podstawy zintegrowanego wielopoziomowego systemu ustawicznej edukacji zawodowej oraz andragogika i pedagogika społeczna.

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję