Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Strona 2

Kontakt GBPiZS

DZIAŁ ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat:
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

=> więcej

  
DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa

kontakt: http://dzdn.pl/kontakt/

 

 

Święto urzędników i pracowników korpusu służby cywilnej w administracji państwowej

11 listopada 2022 r., w Narodowe Święto Niepodległości, przypada także Dzień Służby Cywilnej. To święto urzędników i pracowników korpusu służby cywilnej w administracji państwowej. Obchody Dnia mają ma celu podkreślenie znaczenia roli służby cywilnej oraz są okazją do wyróżnienia pracowników za ich rzetelną pracę i przyczynianie się do lepszego funkcjonowania urzędów administracji rządowej w kraju.

Serdecznie zachęcamy do rozwijania wiedzy na temat prawnych kontekstów funkcjonowania służby cywilnej. Polecamy następujące pozycje z naszego księgozbioru, dotyczące omawianej tematyki :

JAK zatrudniać pracowników w służbie cywilnej / Ewa Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 19, s. 50-57.

MODELE zatrudnienia a strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej / Agnieszka Łukaszczuk. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, 2020. – 156 s.

ROZLICZANIE pracy w dniach wolnych pracowników samorządowych i służby cywilnej / Marek Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 19, s. 50-57.

STOSUNEK zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej / Agnieszka Górnicz-Mulcahy. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. – XL, 353 s. – (Monografie Prawnicze).

TARCZA antykryzysowa a administracja rządowa i sfera budżetowa / Jakub Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 26, s. 75 ; nr 27, s. 63.

TERMINOWE zatrudnienie w służbie cywilnej w świetle standardów konstytucyjnych / Jakub Szmit // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 1, s. 31-40.

UMOWA o pracę na czas określony w służbie cywilnej / Tomasz Józef Olejek, // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 1, s. 41-51.

ZATRUDNIANIE pracowników samorządowych : od umowy o pracę do zwolnienia / Ewa Łukasik. – Warszawa : INFOR PL, © 2018. – 148 s. – (Samorząd i Administracja).

Jesteśmy niezmiennie do Państwa dyspozycji stacjonarnie i online :

https://www.gbpizs.gov.pl/

https://www.gbpizs.gov.pl/gbpizs/kontakt/

https://www.gbpizs.gov.pl/gbpizs/godziny-otwarcia/

Ośrodek Informacji Naukowej: oin@gbpizs.gov.pl

Sekcja Udostępniania: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów: gromadzenie@gbpizs.gov.pl

WAŻNE: Dzień przed każdą planowaną wizytą bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w godz.: 9:00 – 15:30 pod tel. 537 838 509 lub e-mailem wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

Dział Zbiorów dla Niewidomych http://dzdn.pl/godziny-otwarcia/

 

Praca hybrydowa – model pracy przyszłości

Polecamy ciekawy tekst dotyczący pracy hybrydowej autorstwa Dyrektor Anny Wardeckiej, zamieszczony na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Poniżej zamieszczamy lead informacyjny artykułu:

„W wyniku pandemii COVID-19 firmy na całym świecie zmuszone były do przemodelowania swoich systemów pracy i wdrożenia pracy zdalnej oraz hybrydowej. Obecnie wiele firm zdecydowało się na stałe wprowadzić hybrydowy model pracy – okazuje się, że takie rozwiązanie ma sporo zalet, w tym wymiar prorodzinny”.

Link do artykułu

https://www.gov.pl/web/demografia/praca-hybrydowa–model-pracy-przyszlosci-o-wymiarze-prorodzinnym

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z uzupełnionego zestawienia bibliograficznego dotyczącego pracy zdalnej i hybrydowej:

https://www.gbpizs.gov.pl/

Można je odnaleźć w wersji PDF, klikając w zakładki umieszczone po prawej stronie, pod odnośnikiem do witryny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne) Praca zdalna i hybrydowa

Serdecznie polecamy również inne spisy tematyczne, które na bieżąco dla Państwa aktualizujemy:

Covid-19

Pracownicze plany kapitałowe

Tarcza antykryzysowa

Wręczenie nagród Instytutu De Republica

 

 

5 października 2022 r., w Reducie Banku Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki. Ceremonię honorowym patronatem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ideą towarzyszącą Nagrodzie Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową są inspiracją dla młodych pokoleń. – „Ważne jest to, że z jednej strony promuje się i daje szansę młodym naukowcom, którzy dopiero zaczynają swoją pracę i badania, gdyż w ten sposób doceniamy ich wielki potencjał. Z drugiej strony trzeba zawsze doceniać tych, którzy promują polską naukę oraz myśl, i są ambasadorami Polski w świecie nauki” – powiedział w słowie skierowanym do uczestników uroczystości minister – członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

W konkursie mogli uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują potencjał do szybkiego osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz wszyscy naukowcy (bez ograniczenia wiekowego), posiadający znaczący dorobek naukowy. Kandydatów do Nagrody mogły zgłaszać uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe oraz osoby prywatne.

Wyróżnienia zostały wręczone w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, nauki społeczne, sztuka, za cały dorobek naukowy oraz za działalność międzynarodową. W dwóch kategoriach nagrody przyznano ex aequo.

Wszyscy laureaci otrzymali statuetkę zaprojektowaną przez dr. hab. Macieja Zychowicza, oraz nagrody pieniężne. Każda z nagrodzonych osób będzie miała możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica w ciągu dwóch lat od otrzymania nagrody.

Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor placówki.

Listę osób nagrodzonych znajdą Państwo pod linkiem:

https://iderepublica.pl/aktualnosci/2022/10/06/nagrody-instytutu-de-republica-zostaly-wreczone/

 

 

 

Monotematyczne opracowania bibliograficzne i działalność informacyjna GBPiZS w fachowej prasie branżowej

 

 

Miło nam poinformować, że na łamach miesięcznika Bezpieczeństwo Pracy (2/2022), wydawanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ukazał się niezwykle ciekawy artykuł pt.: „Tematyczne zestawienia piśmiennictwa jako źródło specjalistycznej wiedzy z zakresu bhp”, autorstwa Pań: Agnieszki Młodzkiej-Stybel i Anety Stańczak-Gąsiewskiej, w którym obok prezentacji dziedzinowych, bibliograficznych baz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i zestawień bibliograficznych tworzonych przez Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB, dokonano prezentacji m.in. monotematycznych opracowań bibliograficznych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Analizy merytorycznej dokonano na przykładzie bibliografii „Bezpieczeństwo i higiena pracy: 2013-2018 (literatura polska w wyborze), wydanej w 2019 r., liczącej ponad 1750 pozycji piśmiennictwa. Ukazujące się corocznie bibliografie, w tym monotematyczne, opracowywane przez pracowników Ośrodka Informacji Naukowej GBPiZS, poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu m.in. organizacji pracy, zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego, polityki społecznej i bhp. Oprócz piśmiennictwa polskiego zawierają także literaturę obcojęzyczną. W tekście podkreślono doniosłą rolę długiej tradycji wydawania opracowań z wąskiego obszaru tematycznego. Jak słusznie skonstatowały autorki artykułu, dzięki istniejącemu w naszej Bibliotece, nieprzerwanemu procesowi wydawniczemu, zapewniana jest ciągłość informacji na przestrzeni wielu dekad, a tworzone systematycznie zestawienia piśmiennictwa ułatwiają dostęp do wiarygodnej informacji dziedzinowej. Stale przybliżamy bowiem określoną tematykę wszystkim zainteresowanym i opracowujemy narzędzia źródłowe, ważne i pomocne przy zbieraniu literatury oraz jej wykorzystaniu w pracy naukowej i badawczej. Tworzenie nowych zakresów tematycznych podyktowane jest aktualnie poruszanymi problemami i kierunkami badań i odpowiada wskazaniom zgłaszanym przez naszych Czytelników i użytkowników. W tekście omówiono również zamieszczane cyklicznie na naszej stronie internetowej w wersji PDF, na bieżąco aktualizowane zestawienia bibliograficzne dotyczące: Covid-19, pracy zdalnej i hybrydowej, pracowniczych planów kapitałowych i tarczy antykryzysowej.

Autorkom artykułu składamy podziękowanie oraz wyrazy uznania za fachowe i rzetelne ujęcie tematyki dotyczącej działalności wydawniczo/informacyjnej naszej Biblioteki.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z omówionym artykułem i korzystania z naszych wydawnictw.

Strona internetowa Biblioteki: https://www.gbpizs.gov.pl/

Link do Katalogu Online: http://aleph.gbpizs.gov.pl/F

Link do Biblioteki Cyfrowej http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra

 

 

Google jest tak potężny, że „ukrywa” przed nami inne systemy wyszukiwania. Większość z nich po prostu nie wiemy, że istnieje.
Tymczasem wciąż istnieje mnóstwo świetnych wyszukiwarek, które specjalizują się w książkach, nauce i innych inteligentnych informacjach.
Zachowaj listę stron, o których być może nigdy nie słyszałeś.
www.refseek.com – wyszukiwarka zasobów akademickich. Ponad miliard źródeł: encyklopedie, monografie, czasopisma.
www.worldcat.org – poszukiwanie zawartości 20 tysięcy światowych bibliotek. Dowiecie się, gdzie znajduje się najbliższa rzadka książka, której potrzebujecie.
https://link.springer.com – dostęp do ponad 10 milionów dokumentów naukowych: książek, artykułów, zapisów badań.
www.bioline.org.br to biblioteka czasopism naukowych na temat bionauki publikowanych w krajach rozwijających się.
http://repec.org – wolontariusze ze 102 krajów zebrali prawie 4 miliony publikacji na temat ekonomii i nauk pokrewnych.
www.science.gov to amerykańska państwowa wyszukiwarka ponad 2200 stron naukowych. Ponad 200 milionów artykułów jest indeksowanych.
www.pdfdrive.com to największa strona do bezpłatnego pobrania książek w formacie PDF. Ogłoszono ponad 225 milionów nazwisk.
www.base-search.net to jedna z potężnych stron wyszukiwania tekstów badań akademickich. Ponad 100 milionów dokumentów naukowych, 70% z nich jest darmowych
 
 
 

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję