Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Strona 2

Kontakt GBPiZS

DZIAŁ ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

Sekretariat:
Telefon: (+48 22) 380-51-21
(+48 22) 642-04-73
Faks: (+48 22) 642-19-27
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

=> więcej

  
DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa

Sekretariat:
Telefon/faks: (+48 22) 635-33-20
Email: biblioteka@dzdn.pl

Strona www: http://dzdn.pl/

 

Nabytki GBPiZS – listopad 2019

Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS – wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów – z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

okładka książki i tekst nowości GBPiZS

Na zdjęciu: „Inspekcja pracy z Polsce w latach 1919-1939. Organizacja i działalność”, Tomasz Kozłowski, Państwowa Inspekcja Pracy.

Nowa Bibliografia wydana przez GBPiZS – „Bibliografia prac dr. hab. Henryka Bednarczyka profesora UTH i ITeE-PIB w Radomiu za lata 1976-2019”

okładka bibliografii

W serii Bibliografie, prezentujemy kolejną bibliografię osobową, ukazującą dorobek Henryka Bednarczyka – doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, którego specjalnością naukową jest pedagogika pracy: teoretyczno-metodologiczne podstawy zintegrowanego wielopoziomowego systemu ustawicznej edukacji zawodowej oraz andragogika i pedagogika społeczna.

Konferencja pt. „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – 15 lat prewencji wypadkowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych”

zdjęcie z konferencji, paneliści usadzeni przy stole, w tle prezentacja jednego z nich21 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – 15 lat prewencji wypadkowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych” zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem”. Podczas konferencji pracownica Biblioteki wygłosiła prelekcję zatytułowaną „BHP w działalności Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego”.

Działalność Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w latach 2018/2019

logo stowarzyszenia bibliotekarzy polskich

Koło SBP przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego powołano w czerwcu 2015 r., na mocy Uchwały nr 9/2015 Zarządu Warszawskiego. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, powołane do istnienia w 1917 r., było pierwszą organizacją skupiającą bibliotekarzy w kraju odzyskującym wolność po wielu latach zaborów. Działalność Stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego, zrzeszającej ponad 7,5 tys. osób, skupia się na rozwoju bibliotek, integracji środowiska bibliotekarskiego, tworzeniu pozytywnej wizji bibliotek oraz zwiększeniu dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Gratulacje i podziękowania dla Pani Dyrektor Ewy Flaszyńskiej

Do zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego dołączyła nowa pozycja „Rynek pracy a zmiany pokoleniowe (stan i prognozy).” Książkę, wraz z wyjątkową dedykacją, otrzymaliśmy od jej autorki – dr Ewy Flaszyńskiej, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Serdecznie dziękujemy, a autorce gratulujemy kolejnej już naukowej publikacji poświęconej rynkowi pracy – tematyce bliskiej nam i naszym czytelnikom.

okładka książkiokładka książki

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję