Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Strona 10

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Jakie są potencjalne korzyści i ryzyko z nim związane?

Czy faktycznie wejdą w życie postulaty związane ze zmniejszeniem liczby dni pracujących w ciągu tygodnia? Dotychczasowy model pracy, czyli 8 godzin dziennie przez 5 dni może zostać zastąpiony zupełnie nowym rozwiązaniem. Projekt Ustawy proponuje skrócenie tygodnia pracy o 5 godzin z jednoczesnym zachowaniem pełnego wynagrodzenia.
 
 
Do najczęściej wymienianych korzyści zaliczono:
 • oszczędności dla firm wynikające ze zmniejszenia zużycia materiałów biurowych i energii elektrycznej oraz wody; warto zaznaczyć, że jest to również korzyść dla środowiska naturalnego
 • możliwość zachowania równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym (work life-balance); wolny czas poświęcony na odpoczynek czy rozwój swoich pasji przyczyni się do poprawy jakości funkcjonowania, dzięki czemu pracownik stanie się bardziej zaangażowany i wydajny na swoim stanowisku
 • obniżenie ryzyka wypalenia zawodowego, które obecnie stanowi spory problem
 • poprawę fizycznego stanu zdrowia pracowników.
 
Pozytywne aspekty współistnieją jednak z obawami, jakie towarzyszą zwłaszcza przedsiębiorcom:
 • niemożność skrócenia czasu pracy w niektórych zawodach i branżach, które prowadzą swoją działalność niekiedy nawet przez cały tydzień (usługi, gastronomia)
 • nadmiar obowiązków i konieczność nadrabiania w późniejszym okresie
 • pogorszenie sytuacji finansowej firmy w wyniku skrócenia czasu pracy osób zatrudnionych przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia, doprowadzić to może do zwolnień i wzrostu bezrobocia w kraju.
 
Nowy model pracy na pewno wiąże się z wieloma przeobrażeniami i wyzwaniami, jakie czekają na pracowników i pracodawców.
 
Do tej pory krótszy tydzień pracy wprowadziły np.:
Francja (35 godz.), Japonia (4 dni), Holandia (29 godz.), Dania (33 godz.).
 

Nowości książkowe w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Ciekawą propozycją wśród nowości książkowych w GBPiZS jest tytuł „AI w strategii: rewolucja sztucznej inteligencji w zarządzaniu”. Autorzy, Aleksandra Przegalińska i Dariusz Jemielniak, podjęli niezwykle istotny i aktualny temat, jakim jest korzystanie z uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, a także przyswajanie tych zjawisk przez organizacje biznesowe. Nie zabrakło również ukazania społecznego odbiór nowych technologii.
 
 
Dziewięć rozdziałów zawiera treści łatwe do przyswojenia dla czytelników, którzy poszukują wprowadzenia do tematyki wykorzystywania sztucznej inteligencji w biznesie. Omówione zostały m.in.:
– potencjalne zyski i ryzyka związane z AI
– sposoby wykorzystywania AI przez firmy
– możliwe przyszłe zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania
– wyzwania i strategie.
 
Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki!

Ważne zmiany w prawie pracy

Nowe zapisy w prawie pracy to korzyści dla zatrudnionych. Tegoroczne zmiany przyniosą lepsze warunki finansowe, prawne oraz socjalne w porównaniu z dotychczasowymi przepisami. Czego dokładnie mogą spodziewać się pracownicy? 
 
 
Oto najważniejsze punkty:
 
1. Dwie podwyżki wynagrodzenia podstawowego (od 1 stycznia 2024 kwota ta wyniesie 4242 zł brutto, a od 1 lipca 4300 zł brutto) oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej przy pracy na umowę zlecenie (od 1 stycznia pracownicy otrzymają 27,70 zł brutto, wraz z początkiem lipca stawka ta zostanie podniesiona do 28,10 zł)
2. W związku z tym wzrosną również pozostałe świadczenia pracownicze: odszkodowanie za mobbing, dodatek za pracę w nocy, odprawa w sytuacji zwolnień grupowych, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
3. Płaca minimalna wpłynie na wysokość kwot wolnych od potrąceń (kary pieniężne – 2899,78 zł; potrącenia z tytułu alimentów – 3221,98 zł; na poczet zaliczek pieniężnych dla pracownika – 2416,49 zł). Regulacje te są aktualne, przez sześć miesięcy, od początku roku
4. Dofinansowanie do zakupu szkieł kontaktowych (do tej pory dofinansowanie obejmowało wyłącznie zakup okularów korekcyjnych) i wyposażenia stanowiska pracy
5. Zwiększenie ochrony w sądzie pracy i zwolnienie z opłat za pisma procesowe. Pracownik będzie ponosił jedynie koszty związane z apelacją
6. Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do przyznania świadczenia w ramach emerytur pomostowych nie będą już musiały wykazać, że pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały obowiązki o wyjątkowym charakterze
7. Modyfikacje uwzględniły także przedsiębiorców. Zostaną oni zobowiązani do rozliczania się za pomocą faktury w formie elektronicznej.

Jakich zmian w prawie mogą spodziewać się niepełnosprawni oraz ich opiekunowie

 • Zapisy w tegorocznym prawie przyniosą wiele zmian osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Przede wszystkim polepszeniu mają ulec warunki bytowe. Pozwolą na to: waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego (z 2458 zł netto do 2988 zł netto), podwyższenie kwoty zasiłku stałego bez zmiany kryterium dochodowego, korzystne zmiany podczas przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego dla rolników
 • Aktualne przepisy obejmą refundację wybranych wyrobów medycznych (cewniki hydrofilowe, osprzęt do pomp insulinowych, ortezy, protezy i obuwie ortopedyczne, wyroby dla pacjentek po mastektomii)
 • Na szczególną uwagę zasługuje również uwzględnienie możliwości do indywidualnego decydowania o takich kwestiach jak np. uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie zakładów aktywności zawodowej
 • Nowością będzie tzw. świadczenie wspierające, dzięki któremu niepełnosprawni zyskają prawo do samodzielnego ubiegania się o wsparcie finansowe na zaspokojenie ich szczególnych potrzeb życiowych
 • Zmiany mają na celu usprawnienie dokonywania wielu formalności, dlatego: orzeczenie o niepełnosprawności, które było aktualne do 5 stycznia ubiegłego roku, zyskuje ważność do końca września 2024
 • Dodatkowo przy budowaniu, w ramach nowych inwestycji, obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej uwzględniona zostanie konieczność powstawania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, a w budynkach użytkowych wydzielona zostanie specjalna przestrzeń, gdzie opiekunowie będą mogli w komfortowych warunkach przewijać swoich dorosłych podopiecznych. Z kolei przyjazne place zabaw i miejsca do rekreacji pozwolą, chociaż na moment oderwać się od trudów codzienności
 • Ponadto trwają pracę nad innymi aktami prawnymi: nowy wzór karty parkingowej, E-legitymacja osoby z niepełnosprawnością w mObywatelu, większa dostępność uzdrowisk, dostosowanie sklepów medycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Newsletter – grudzień 2023 r.

Grudniowy newsletter przybliży zagadnienia związane z Generacją Silver w kontekście rynku pracy.
Jakie korzyści płyną z zatrudniania osób powyżej 50. roku życia? Zachęcamy do lektury!
 
 
Najnowsza publikacja znajduje się na stronie internetowej naszej biblioteki:

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję