INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 01/2019 – j. niemiecki

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Zwischen Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Rente : Defizite in der sozialen Absicherung von gesundheitlich Beeinträchtigten

Ingo Schäfer // Soz. Sicherh. – 2018, nr 4, s. 133-138, rys.

Pomiędzy zatrudnieniem, bezrobociem i emeryturą : deficyty w zabezpieczeniu socjalnym osób z ograniczeniami zdrowotnymi. => CZYTAJ

 

2. Absicherung und Vermeidung von Invalidität. Reformbaustelle Erwerbsminderungsrente

Dirk Neumann // Soz. Sicherh. – 2018, nr 4, s. 144-148, rys.

Zabezpieczenie i unikanie inwalidztwa. Reforma emerytury związanej ze zmniejszeniem zdolności do pracy.  => CZYTAJ

 

3. Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Zu den Vorhaben der Groβen Koalition

Frank Meissner // Soz. Sicherh. – 2018, nr 4, s. 157-159.

Integracja z rynkiem pracy uchodźców. Uwagi do planu Wielkiej Koalicji. => CZYTAJ

 

4. Ein Jahr Pflegebegutachtung. Erfahrungen, Ergebnisse und Auswirkungen auf die Versorgung

Peter Pick, Bernhard Fleer // Soz. Sicherh. – 2018, nr 5, s. 177-183, rys. tab.

Rok nowego instrumentu oceny zapotrzebowania na pielęgnacje. Doświadczenia, wyniki i oddziaływanie na zaopatrzenie. => CZYTAJ

 

5. Entlastungen, Finanzen, Versorgungsstrukturen. Ein Jahr nach der groβen Pflegereform – vorläufige Bilanz

Heinz Rothgang // Soz. Sicherh. – 2018, nr 5, s. 184-191, rys. tab.

Odciążenie, finansowanie, struktury zaopatrzenia. Rok po wielkiej reformie pielęgnacyjnej – bilans tymczasowy. => CZYTAJ

 

6. Alleinerziehende: Weniger Einkommen wegen des Unterhaltsvorschusses. Wann durch die Anrechnung des Vorschusses auf andere Sozialleistungen des Gesamteinkommen sinkt

Sven Stöwhase // Soz. Sicherh. – 2018, nr 5, s. 201-206, rys. tab.

Samotnie wychowujący: mniejsze dochody z powodu dopłaty do utrzymania. Kiedy poprzez wliczenie dopłaty na inne świadczenia socjalne spada ogólny dochód. => CZYTAJ

 

7. Betriebliche Mitwirkung in der Schweiz – eine Untersuchung der Bestimmungen in Gesamtarbeitsverträgen

Patrick Ziltener, Heinz Gabathuler // Ind. Bez. – 2018, nr 1, s. 5-26, tab. bibliogr.

Zakładowe współdecydowanie w Szwajcarii – badanie regulacji w umowach kolektywnych. => CZYTAJ

 

8. Beteiligung und Tarifpolitik : Debatten, Ansätze und Grenzen am Beispiel der IG Metall

Richard Bahnmüller, Rainer Salm // Ind. Bez. – 2018, nr 1, s. 27-50 bibliogr.

Uczestnictwo i polityka taryfowa : debaty, podejścia i ograniczenia na przykładzie IG Metal. => CZYTAJ

 

9. Verbreitung und betriebliche Bestimmungsfaktoren von Arbeitszeitkonten

Ines Zapf // Ind. Bez. – 2018, nr 1, s. 51-81, tab. bibliogr.

Rozpowszechnienie i czynniki determinujące powstanie kont czasu pracy. => CZYTAJ

 

10. Arbeitsmarktregulierung  unter Beschuss. Die neue europäische Arbeitsmarktpolitik am Beispiel der Reformpolitik Frankreichs unter François Hollande

Felix Syrovatka // Ind. Bez. – 2018, nr 1, s. 82-104 bibliogr.

Regulacje rynku pracy pod presją. Nowe europejskie polityki rynku pracy na przykładzie reform polityk francuskich za czasów Françoisa Hollande => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję