INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 09/2019 – j. niemiecki

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Schlussbericht zu den Sozialversicherungswahlen 2017 vorgelegt: Beteiligung an der Sozialwahl leicht gestiegen

Dieter Leopold // Soz. Sicherh. – 2018, nr 12, s. 433-440

Raport dotyczący wyborów w ubezpieczeniu socjalnym w 2017 roku: lekki wzrost uczestnictwa w wyborach socjalnych. => CZYTAJ

 

2. Wer sind die Armen? Von falschen Bildern  und neuen Daten

Ulrich Schneider // Soz. Sicherh. – 2018, nr 12, s. 449-451.

Kim są ubodzy? Fałszywy obraz i nowe dane. => CZYTAJ

 

3. Endlich ist die Armut fast weg! Oder doch nicht? Wie gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen angeblich die Armut reduzieren

Anita Tiefensee // Soz. Sicherh. – 2018, nr 12, s. 451-452.

Wreszcie ubóstwo prawie zniknęło! Bądź wcale nie? Jak społecznie niezbędne usługi rzekomo zredukowały ubóstwo. => CZYTAJ

 

4. Machtanalytische Perspektiven auf (nicht)nachhaltige Arbeit

Thomas Barth, Georg Jochum, Beate Littig // WSI Mitt. – 2019, nr 1, s. 3-12.

Związane z władzą perspektywy analityczne na (nie)trwałą pracę. => CZYTAJ

 

5. Verwertungszwang und Eigensinn. Inhaltliche Ansprüche an Arbeit als Perspektive für Nachhaltigheit?

Sarah Nies // WSI Mitt. – 2019, nr 1, s. 13-21

Przymus użytkowania i upór. Merytoryczne roszczenia do pracy, jako perspektywa długotrwałości. => CZYTAJ

 

6. Working-class environmentalism und sozial-ökologische Transformation. Widersprüche der imperialen Lebensweise

Markus Wissen, Ulrich Brand // WSI Mitt. – 2019, nr 1, s. 39-47.

Zielona polityka klasy pracowniczej i społeczno-ekologiczna transformacja. Sprzeczności imperialnego modelu życia. => CZYTAJ

 

7. Gute Arbeit und Ökologie der Arbeit. Kontextbedingungen und Strategieprobleme

Klaus Pickshaus // WSI Mitt. – 2019, nr 1, s. 52-58, rys.

Dobra praca i ekologia pracy. Uwarunkowania kontekstowe i strategiczne problemy. => CZYTAJ

 

8. Nachhaltige Arbeit – ein interessenpolitischer Blick aus der Arbeiterkammer (Österreich)

Sybille Pirklbauer, Florian Wukovitsch // WSI Mitt. – 2019, nr 1, s. 59-63.

Długotrwała praca – reprezentujące interesy polityczne spojrzenie z izby pracy (Austria). => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję