INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 02/2019 – j. francuski

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Non-take-up de la garantie de revenus aux personnes âgées : une etude qualitative sur les visions et expériences du personnel concerné par l’octroi et/ou la politique relative à la prestation

Joy Schols, Hans Peeters, Silke Laenen // Rev. Belge Secur. Soc. – 2017, nr 4, s. 543-577 bibliogr. 

Brak gwarancji pobierania świadczeń przez osoby starsze :  badanie jakościowe wizji i doświadczeń personelu poprzez przyznawanie i/lub politykę odnoszącą się do świadczeń. => CZYTAJ

 

2. Naissance, évolution et avenir du concept « risques sociaux » en Belgique

Ann-Sophie Jacquemyn // Rev. Belge Secur. Soc. – 2017, nr 4, s. 579-622, rys. tab. bibliogr. 

Narodziny, ewolucja i przyszłość koncepcji « ryzyk społecznych » w Belgii. => CZYTAJ

 

3. Le statut social et juridique des refugiés reconnus en Belgique

Mattijs Vanmarcke // Rev. Belge Secur. Soc. – 2017, nr 4, s. 623-666, rys. bibliogr. 

Społeczny i prawny status osób uznanych za uchodźców w Belgii. => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję