Wirtualna rzeczywistość (VR – virtual reality) Steve Bryson na podstawie swoich prac w NASA razem z Jaronem Lanier zdefiniował rzeczywistość wirtualną jako: „Rzeczywistość wirtualna jest sposobem użycia technologii komputerowej w tworzeniu efektu interaktywnego, trójwymiarowego świata, w którym obiekty dają wrażenie przestrzennej (fizycznej?) obecności”. To świat całkowicie wykreowany.

Dzięki technologii informatycznej możliwe staje się stworzenie sztucznej rzeczywistości, która polega na wykreowaniu komputerowej wizji poszczególnych elementów, otoczenia, wydarzeń (symulacje komputerowe, science-fiction).

Interaction (interakcja) + Immersion (zagłębienie) + Imagination (wyobraźnia)

Obecna technologia komputerowa umożliwia rozwój wirtualnej rzeczywistości najczęściej poprzez wizualizację oraz efekty dźwiękowe. W mniejszym stopniu stosowane są rozwiązania o charakterze dotykowym, zapachowym czy smakowym. Interakcja ze środowiskiem stymulowanym przez komputer dokonuje się poprzez zastosowanie różnego rodzaju manipulatorów.

VR znajduje zastosowanie użytkowe (konstrukcje pojazdów i maszyn lotniczych, naziemnych, górniczych, podwodnych i morskich, medycyna) w edukacji i rozrywce, handlu, turystyce. 

 

Rozszerzona rzeczywistość (AR – augmented reality) środowisko będące połączeniem świata realnego i elementów wykreowanych. System taki charakteryzuje się interaktywnością w czasie rzeczywistym oraz możliwością wykonywania swobodnych ruchów w trzech wymiarach.

AR znajduje zastosowanie w:

medycynie – dzięki obrazowaniu medycznemu lekarze zyskują dostęp do informacji na temat struktury i czynności narządów wewnętrznych pacjenta

lotnictwie – instrumenty pokładowe pozwalają na wgląd do ważnych danych związanych z ukształtowaniem terenu

motoryzacji – na przedniej szybie auta wyświetlane są dane z komputera pokładowego, radia czy systemu nawigacji

edukacji – AR zapewnia kluczowe wiadomości o specyficznych obiektach

muzealnictwie – prezentowany eksponat może być oznakowany informacjami historycznymi lub różnymi ciekawostkami

marketingu – podczas kampanii reklamowych.