7 listopada 2023 roku miała miejsce debata, która skupiła uwagę na temacie niezwykle istotnym dla społeczeństwa. Wydarzenie, które odbyło się pod hasłem „Między nauką a praktyką”, zgromadziło ekspertów, przedstawicieli instytucji oraz wszystkich zainteresowanych problematyką samodzielności i niezależności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Część pierwszą spotkania, poprowadzona przez dr hab. Agnieszkę Sowę-Koftę, prof. IPiSS, skupiła się na ważnych wykładach i prezentacjach:

  • Rozpoczęcie od serdecznego powitania dr Elżbiety Bojanowskiej, Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

  • Wystąpienie Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, które wniosło istotny wkład w dyskusję na temat wspierania niezależności i samodzielności.

  • Referat wprowadzający dr hab. Agnieszki Sowy-Kofty, prof. IPiSS, poświęcony rozwojowi usług społecznych w środowisku lokalnym, z perspektywy Polski w kontekście krajów Unii Europejskiej.

  • Następnie głos zabrali dr Elżbieta Bojanowska oraz dr hab. Ewa Giermanowska, poruszając tematykę kierunków działań wspierających osoby starsze i z niepełnosprawnościami oraz roli asystencji osobistej w życiu osób z niepełnosprawnościami.

Część drugą spotkania stanowiła debata, którą moderowała dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta, prof. IPiSS. W tym czasie odbyła się dyskusja panelistów:

  • dr Rafała Bakalarczyka, IPiSS
  • p. Kamila Bobeka, Dyrektora Departamentu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, PFRON
  • p. Agnieszki Niedźwiedzkiej, Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
  • p. Doroty Krakowskiej, Kierownik Działu Organizowania Usług Społecznych, CUS Tarnów
  • dr Joanny Lizut, Uczelnia Korczaka
  • dr Pawła Poławskiego, prof. UW, IPiSS

Wydarzenie było możliwe dzięki dofinansowaniu z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. To już piąte z cyklu sześciu debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej, które służą rozwojowi dyskusji na kluczowe problemy rozwojowe w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami wcześniejszych transmisji debat, dostępnymi pod adresem debaty.ipiss.com.pl.

Dziękujemy dr Elżbiecie Bojanowskiej, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w spotkaniu oraz za wkład w rozwijanie dyskusji na temat wspierania samodzielności i niezależnego życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.