CHMURA OBLICZENIOWA (cloud computing) – jest to innowacyjna technologia, która umożliwia przechowywanie, przetwarzanie oraz zarządzanie danymi. Odbiorca ponosi jedynie koszt korzystania z danej usługi dostarczanej przez zewnętrzną organizację lub wewnętrzny dział. W takiej sytuacji nie ma konieczności dokonywania zakupu dodatkowego sprzętu czy oprogramowania.

 

 

Ze względu na własność zasobów oraz stopień kontroli nad nimi wyróżniamy 3 rodzaje chmury obliczeniowej:

 • prywatną – jako własność konkretnej organizacji znajduje się pod jej kontrolą
 • publiczną – funkcjonuje na zasadach komercyjnych, w związku z tym dostarcza ją dostawca zewnętrzny
 • hybrydową – połączenie chmury prywatnej i publicznej.

 

W zależności od oferowanych usług wymieniane są 3 podstawowe modele:

 • Infrastructure as a Service (Iaas) – infrastruktura jako usługa – użytkownik ma kontrolę nad: aplikacjami, danymi, bezpieczeństwem, uwierzytelnianiem, oprogramowaniem systemowym, bazami danych, systemami operacyjnymi. Dostawca dostarcza, utrzymuje i kontroluje następujące obszary: serwery wirtualne, platformę wizualizacyjną, zasoby obliczeniowe, pamięć masową, zasoby i zabezpieczenia sieciowe, zarządzanie centrum przetwarzania danych
 • Platform as a Service (Paas) – platforma jako usługa – użytkownik kontroluje aplikacje i dane, zaś dostawca wszystkie pozostałe zasoby
 • Software as a Service (Saas) – oprogramowanie jako usługa – poza konfiguracją niektórych funkcji oprogramowania, wszystkie zasoby znajdują się pod kontrolą dostawcy usług
 • Communications as a Service (CaaS) – komunikacja jako usługa – usługodawca odpowiedzialny jest za zapewnienie odpowiedniej platformy pod telekomunikacyjne środowisko pracy
 • Integration Platform as a Service (IPaaS) – platforma integracyjna jako usługa – platforma zapewniająca integrację pomiędzy różnymi usługami w chmurze.

 

KORZYŚCI

 • ograniczenie kosztów pracowników działu IT, utrzymania sprzętu
 • odciążenie lokalnych zasobów
 • tańsze licencje i opłaty za chmurę niż w przypadku postaci tradycyjnej
 • ułatwiony dostęp do danych organizacji bez względu na aktualną lokalizację;

 

OGRANICZENIA

 • obciążenie sieci
 • brak wpływu na miejsce przechowywania zasobów
 • pojawiające się ogólne awarie dostawcy lub lokalny brak dostępu do sieci
 • ryzyko przejęcia lub kradzieży konta, usługi, ruchu w sieci
 • nieautoryzowany dostęp do usługi.