INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 44/2022

 

 07 – 13 listopada 2022 r.

 1. Adaptacja miasta Warszawa do koncepcji Smart City w oparciu o model odporności (Resilency model) / M. Baran, M. Kłos, K. Marchlewska-Patyk // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 4, s. 20-30.
 1. Całoroczny plan urlopowy : sprawdź, kiedy pracodawca ma przygotować, w jaki sposób i dla kogo / S. Kryczka // Gazeta Prawna. – 2022, nr 218 : 10-13.11, s. C2-C3.
 1. Cyfryzacja w przedsiębiorstwach turystycznych w warunkach COVID-19. Pozytywne i negatywne konsekwencje / K. Czernek-Marszałek, P. Piotrowski // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 4, s. 3-12.
 1. Definicja świadczenia niezależnie pobranego w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej / M. Kapusta // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 9, s. 43-49.
 1. Dodatkowe zatrudnienie urzędników samorządowych i rządowych / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 43, s. 71.
 1. Etat terytorialsa pod ochroną / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 262, 10-11.11, s. D1.
 1. Islamska chusta na równi z krzyżem / M. Tomczak // Rzeczpospolita. – 2022, nr 262, 10-11.11, s. D7.
 1. Możliwość ustanawiania pełnomocników procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / M. Dziurda // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 9, s. 25-34.
 1. Ośrodki pomocy społecznej w czasie pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń pracowników socjalnych / R. Necel // Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, R. 84, z. 3, s. 225-239.
 1. Planowanie urlopów wypoczynkowych / J. Szmit. // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 44, s. 61.
 1. Praca zdalna : korzyści i zagrożenia dla pracodawcy / M. Szwed // Rzeczpospolita. – 2022, nr 262, 10-11.11, s. D4-D5.
 1. Pracownikowi można wydać dowolny zestaw kopii dokumentów / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 218 : 10-13.11, s. C1.
 1. Reprezentatywność organizacji międzyzakładowej u konkretnego pracodawcy / J. Szmit. // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 42, s. 63.
 1. Sama nazwa „odprawa” nie wystarczy, by uniknąć składek / M. Kanczew, A. Wądołowska-Widurek // Rzeczpospolita. – 2022, nr 262, 10-11.11, s. D2-D3.
 1. Sektor kultury w ujęciu koncepcji SMART. Kontekst pandemii COVID-19 / D. Wójcik, P. Juszczyk // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 4, s. 13-19.
 1. Status pracowniczy kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego / K. Rybarczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 9, s. 35-42.
 1. Status zakładowej organizacji związkowej, czyli o skutkach łaczenia „starego” z „nowym” / M. Gładoch // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 9, s. 14-24.
 1. Szef narzuci ruchome godziny pracy / S. Szybak-Bizacka, M. Lewandowska-Alama // Rzeczpospolita. – 2022, nr 262, 10-11.11, s. D3.
 1. Upadłość i niewypłacalność jako pojęcia ekonomiczne i prawne / G. Kamieński, A. Borys // Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, R. 84, z. 3, s. 53-68.
 1. Uścisk dłoni i medal (nie) zastąpią podwyżki / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2022, nr 217 : 09.11, s. B1.
 1. Uwarunkowania dobrowolnych odejść z pracy w polskich przedsiębiorstwach w kontekście segmentacji rynku pracy / Ł. Arendt, W. Grabowski // Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, R. 84, z. 3, s. 209-224.
 1. Wpływ pandemii COVID-19 na stan zdrowia psychicznego społeczeństwa / A. Ptak-Chmielewska, K. Baszniak, J. Kurpanik // Wiadomości Statystyczne. – 2022, R. 67, nr 9, s. 24-52.
 1. Wymiar sprawiedliwości w sprawach pracy w świetle Konstytucji RP / B. Zdziennicki // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 9, s. 4-6.
 1. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczący prawa związków zawodowych w zakresie doboru członków / J. Szmit. // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 45, s. 61.
 1. Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia cywilnoprawnego : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 9, s. 58-60.
 1. Zakres przedmiotowy ochrony pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i jej implikacje w kształtowaniu ustroju gospodarczego / S. Koczur // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 9, s. 7-13.
 1. Zastosowanie kart kontrolnych do monitorowania zmian na rynku kompetencji pracowniczych / M. Szafrański, T. Stachurski // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 4, s. 39-44.
 1. Zmienność modelu biznesu / B. Nogalski, R. Czapiewski // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 4, s. 31-38.
 1. Zrównoważony rozwój to też dbałość o kondycję psychiczną pracowników / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2022, nr 261 : 09.11, s. A20.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję