INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 43/2022

 

 01 – 06 listopada 2022 r.

 1. Analiza zasobów indywidualnych i źródeł obciążeń zawodowych S. Gulla // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 72-75.
 2. Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami w Szwecji na tle doświadczeń państw nordyckich – w poszukiwaniu inspiracji dla Polski / R.Bakalarczyk // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 2, s. 71-86.
 3. Awaryjny plan na wypadek blackoutu / B. Solińska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 256 : 03.11, s. D1.
 4. Dopłaty do pracowniczych polis na życie nie są dla ZUS równe / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 213 : 03.11, s. D1.
 5. Dostępność instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnością na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / K. Czechowski // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 2, s. 105-120.
 6. Dyrektor HR czy People & Culture Manager : kto dziś ma realny wpływ na organizacyjny dobrostan? / S. Szurek // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 46-49.
 7. Dwuczynnikowa teoria w praktyce : czyli jak motywować pracowników w sytuacji niepewności i obniżonej kondycji psychicznej? / K. Pilipczuk, P. Pilipczuk // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 14-18.
 8. Etos pracy : jakie jest dziś podejście pracowników do obowiązków zawodowych? / D. Jurzysta // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 82-85.
 9. Luka zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce / M. Albinowski, A. Rozszczypała // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 2, s. 49-70.
 10. Między zmiennością a stałością : czyli ekologiczny mózg jako fundament zdrowia w czasach BANI / L. D. Czarkowska, S. A. Przygoda // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 58-62.
 11. Motywacja w różnych dyskursach : jak poszczególne niepodważalne założenia wpływają na tok myślenia i działania? / K. Pilipczuk, P. Pilipczuk // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 24-28.
 12. Najlepszy czas na działanie : w jaki sposób menedżer może wspierać siebie i innych podczas spadku motywacji? / A. Ryzner // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 20-23.
 13. (Nie)ograniczone opodatkowanie : jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z pobytem ukraińskiego pracownika ponad 183 dni w Polsce? // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 86-88.
 14. Oczy szeroko otwarte na blockchain : jak HR-owcy mogą wykorzystać nową technologię w swojej pracy? / D. Dublanka // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 63-67.
 15. Od równego traktowania do inkluzji : jak stworzyć środowisko pracy równych szans? / M. Strzelczyk, A. Lepka // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 42-45.
 16. Odmowa włączenia kamerki może być naruszeniem obowiązków / Ł. Kuczkowski // Gazeta Prawna. – 2022, nr 213 : 03.11, s. C1.
 17. Osoba niewidoma nie wykona każdej pracy / M. Tomczak // Rzeczpospolita. – 2022, nr 256 : 03.11, s. D8.
 18. Praca i życie w stylu fit : jak stworzyć nowoczesne miejsca pracy oparte na innym niż dotychczas podejściu? / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 36-41.
 19. Skok na głęboką wodę : jak badania kompetencji może doprowadzić do dużych zmian w życiu zawodowym? / A. Włudarczyk // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 68-71.
 20. Sprawozdanie z „XX Międzynarodowej Konferencji Aktuariuszy Zabezpieczenia Społecznego, Statystyków i Specjalistów ds. Inwestycji” (ACT 2022), 28-31 marca 2022 r. / A. Rusiecka // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 2, s. 121-127.
 21. Sprawczość dająca satysfakcję : w jaki sposób zachęcać pracowników do samodzielnego podejmowania decyzji? / A. Kucner // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 50-53.
 22. Status prawny osób z niepełnosprawnościami w systemie ubezpieczeń społecznych / D. Dzienisiuk // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 2, s. 13-31.
 23. Termin na wypłatę ekwiwalentu za urlop jest zbyt krótki / T. Czerkies // Rzeczpospolita. – 2022, nr 256 : 03.11, s. D2.
 24. Ubezpieczenia społeczne i osoby z niepełnosprawnościami – wyzwania dla polityki publicznej i systemu prawnego / P. Kubicki, K. Roszewska // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 2, s. 3-12.
 25. Więcej badań lekarskich dla pracowników / M. Rzemek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 213 : 03.11, s. B1.
 26. Workation, czyli nowa odmiana pracy zdalnej / J. Jakóbczyk, D. Leonik, M. Włodarczyk // Rzeczpospolita. – 2022, nr 256 : 03.11, s. D4-D5.
 27. Wszyscy mówią, niewielu robi : candidate experience i onboarding – w czym tkwi klucz do sukcesu? / E. Majewska-Drąg // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 10, s. 54-57.
 28. Z podwyżek inflacyjnych trudno się wycofać / W. Kruk, N. Radwan // Rzeczpospolita. – 2022, nr 256 : 03.11, s. D3.
 29. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych / R. Marczak // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 2, s. 87-104.
 30. Złożoność zjawiska aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w sytuacji niepewności (przypadek pandemii COVID-19) / E. Giermanowska, M. Racław // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 2, s. 33-48.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję