INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 42/2022

 

 24 – 31 października 2022 r.

 1. Badania wpływu zaawansowanej technologicznie odzieży ochronnej na stan psychofizyczny człowieka / A. Dąbrowska, G. Bartkowiak, S. Krzemińska, A. Greszta, M. Kobus // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 9, s. 20-25.
 2. Bezpieczna praca w dobie pandemii / K. Kucper // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 9, s. 26-28.
 3. Czas pracy w sferze budżetowej – odpowiedzi na pytania czytelników // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 19, s. 50-57.
 4. Czy polskie firmy są gotowe na czterodniowy tydzień pracy ? / A. Rudzińska-Rdzanek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 9, s. 4.
 5. Deklarowane powody nieoszczędzania na emeryturę w świetle ogólnopolskich badań ankietowych / S. Buchholtz, M. Szczepański // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 7, s. 1-9.
 6. Inspekcja za wchodzeniem do domu pracownika / M. Rzemek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 209 : 27.10, s. B9.
 7. Konsekwencje przekroczenia limitów składkowo-podatkowych w 2022 r. / A. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 19, s. 11-18.
 8. Minimum socjalne w pierwszym kwartale 2022 r. / P. Kurowski // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 7, s. 33-35.
 9. Na jakie wsparcie może liczyć pracodawca zatrudniający ukraińskiego obywatela z niepełnosprawnością / K. Cholewa // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 9, s. 5.
 10. Negocjacje lub protesty : budżetówka żąda podwyżek / M. Krzeszowiec // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 40, s. 54-56.
 11. Nieoskładkowane przychody ze stosunku pracy / J. Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 40, s. 59 ; nr 41, s. 65.
 12. Nieszablonowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa w działalności Sieci Ekspertów ds. BHP / M. Malińska, A. Brzozowski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 9, s. 6-9.
 13. Nowe formy pracy – ich charakterystyka oraz związki z dobrostanem osób pracujących / Z. Mockałło, P. Barańska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 9, s. 10-14.
 14. O strategii zapobiegania wybuchom w strefach zagrożenia / (arr) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 9, s. 29.
 15. Ograniczanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego osób wykonujących inspekcje ręcznych gaśnic pożarowych / K. Łągiewka // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 9, s. 15-19.
 16. Ograniczenia w zawieraniu i kształtowaniu treści układów zbiorowych pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 39, s. 69.
 17. Postępowanie w razie utraty zdolności pracownika do wykonywania powierzonej pracy / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 19, s. 19-22.
 18. PPK : w kolejnym rozdaniu wykaże się inspekcja pracy / O. Sobolewski // Gazeta Prawna. – 2022, nr 209 : 27.10, s. C1.
 19. Pracownik tymczasowy objęty polskim prawem także za granicą / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 209 : 27.10, s. D1.
 20. Regulamin wykonywania pracy zdalnej – ułatwienie czy wyzwanie / S. Silski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 251 : 27.10, s. D3.
 21. Restrukturyzacja firmy z cięciem etatów / A. Kencel, K. Sokołowska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 251 : 27.10, s. D1, D4.
 22. Rola podmiotów ekonomii społecznej w obszarze zatrudnienia i rynku pracy w polskiej gospodarce. Przyczynek / M. Abucewicz // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 7, s. 16-25.
 23. Szacunek wysokości przyszłej emerytury matki dziecka z niepełnosprawnością aktywnej zawodowo i emerytury matki pobierającej świadczenie pielęgnacyjne / A. Gierusz, O. Komorowska // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 7, s. 10-16.
 24. Urzędnicy z podwyżkami / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2022, nr 208 : 26.10, s. B1.
 25. W 2023 r. będą dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 19, s. 10.
 26. Wartości progu interwencji socjalnej oraz wsparcia dochodowego rodzin i ich rola w polskiej polityce społecznej / P. Kurowski // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 7, s. 25-32.
 27. Wygrany konkurs na dyrektora szkoły uprawnia do roszczenia o powierzenie tego stanowiska / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 19, s. 47.
 28. Wynagrodzenie nauczycieli po nowelizacji przepisów od 1 września 2022 r. / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 19, s. 25-28.
 29. Wypadek przy pracy może się zdarzyć we własnym domu / M. Stanecki // Rzeczpospolita. – 2022, nr 251 : 27.10, s. D1, D4.
 30. Zasady obniżania składki zdrowotnej do zaliczki PIT – wyjaśnienia resortu zdrowia / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 19, s. 32-37.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję