INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 40/2022

 

 10 – 16 października 2022 r.

 1. Aktywizacja seniorów w ramach programu Senior+ na przykładzie Klubu Senior+ w Chorzowie / P. Gierek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 2, s. 125-135.
 2. Alternatywa dla zaświadczenia A1? Porozumienie wyjątkowe / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 199 : 13.10, s. D1.
 3. Dlaczego w pracy ludzie stosują się do zasad bhp, a w domu – nie zawsze? / W. Biel // Atest. – 2022, nr 9, s. 22-24.
 4. Funkcjonalizacja odzieży chroniącej przed zimnem poprzez implementację aerożeli i materiałów przemiany fazowej (PCM) / A. Greszta // Atest. – 2022, nr 9, s. 32-39.
 5. Jak wprowadzić pracę zdalną w zakładzie pracy – krok po kroku / Ł. Górzny // Rzeczpospolita. – 2022, nr 239 : 13.10, s. D4-D5.
 6. Konsekwencje odwołania stanu epidemii koronawirusa w sferze niektórych praw i obowiązków stron stosunku pracy / P. Wąż // Atest. – 2022, nr 9, s. 8-12.
 7. Legalna praca, ale wpłaty na program emerytalny już nie / A. Łukawska, M. Wojewódka // Rzeczpospolita. – 2022, nr 239 : 13.10, s. D1.
 8. Metoda tworzenia scenariuszy szkoleń górniczych w wirtualnej rzeczywistości, w oparciu o faktycznie zaistniałe zdarzenia wypadkowe / S. Łagosz, K. Kaźmierczak, D. Sobczak, A. Urbanek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 2, s. 93-107.
 9. Nowe normy badań : oznaczanie chinoliny, heksachlorobenzenu i propan-2-olu w powietrzu na stanowiskach pracy / R. Świetlik // Atest. – 2022, nr 9, s. 20-21.
 10. Ocena ryzyka w praktyce – nowoczesna zajezdnia MPK / M. Trzaska // Atest. – 2022, nr 9, s. 14-15.
 11. Odpowiedzialność materialna pracowników i pracodawców / Ł. Kuczkowski, Mo. Czekanowicz, K. Wilczyk, P. Zawadzka-Filipczyk // Gazeta Prawna. – 2022, nr 199 : 13.10, s. C1-C4.
 12. Praktyczne kształcenie specjalistów bhp / P. Strzałkowski // Atest. – 2022, nr 9, s. 16-17.
 13. Prawo do bycia offline nieco bliżej / M. Rzemek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 199 : 13.10, s. B1.
 14. Przycinarki do żywopłotów silnikowe ręczne / W. Łabanowski // Atest. – 2022, nr 9, s. 52-59.
 15. Rola motywacji i samoregulacji w procesie uczenia się / H. Noga, P. Nawojski, S. Suchodolski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 2, s. 37-42.
 16. Strach przed utratą pracy nie uzasadnia łamania prawa / M. Sobczak // Rzeczpospolita. – 2022, nr 239 : 13.10, s. D2.
 17. Szósta zmiana decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 dotyczącej wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE / W. Łabanowski // Atest. – 2022, nr 9, s. 25-27.
 18. Teleopieka jako forma wsparcia opiekunów osób starszych / N. G. Pikuła // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 2, s. 137-148.
 19. Umowa cywilna ze swoim pracodawcą / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 37, s. 61.
 20. Uznanie wynagrodzenia za właściwe na gruncie ubezpieczeń społecznych / A. Lejko // Atest. – 2022, nr 9, s. 42-44.
 21. Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację osób młodych na europejskim rynku pracy – wybrane aspekty / E. Subocz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 2, s. 43-54.
 22. Wpływ subiektywnej oceny sytuacji materialnej na zadłużenie gospodarstw domowych / N. Duczkowski, L. Słowik // Wiadomości Statystyczne. – 2022, R. 67, nr 8, s. 41-63.
 23. Wspieranie osiągania efektów uczenia się z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w kształceniu zawodowym / J. Stańdo, B. Torzyk, K. Tomalczyk, A. Tyl, Ż. Fechner, A. Bortnik, I. Krawczyk-Kłys // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 2, s. 67-81.
 24. Wypadki przy pracy z udziałem wózków jezdniowych – brak świadomości istnienia zagrożeń czy świadome lekceważenie przepisów? / B. Solawa // Atest. – 2022, nr 9, s. 4-7.
 25. Zarządzanie przedsiębiorstwem a polityka bezpieczeństwa firm / W. Jaskółowski // Atest. – 2022, nr 9, s. 47-49.
 26. Związek zawodowy ma prawo selekcji nowych członków / M. Tutaj // Rzeczpospolita. – 2022, nr 239 : 13.10, s. D3.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję