INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 38/2022

 

 26 września – 2 października 2022 r.

 1. Bezpieczeństwo pracowników zwraca się podwójnie / M. Rzemek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 186 : 26.09, s. B10.
 2. Bezpieczeństwo zdrowotne osób starszych w środowisku pracy / K. Cholewa // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 3, s. 6.
 3. Bezpieczna transformacja i długofalowe myślenie nt. bhp / (arr) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 2, s. 29.
 4. Biofilm jako zagrożenie w zakładach produkcji żywności / A. Ławniczek-Wałczyk, R. L. Górny // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 3, s. 10-15.
 5. Co zmienia dyrektywa work-life balance? / M. Pilewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 2, s. 19.
 6. Cyberprzemoc w miejscu pracy – na podstawie przeglądu najnowszej literatury / M. Warszewska-Makuch // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 3, s. 16-19.
 7. Cztery lata minęły, a spór o działalność nierejestrowaną nierozstrzygnięty / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 189 : 29.09, s. D1.
 8. Diagnostyka postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego – przegląd literatury / E. Łastowiecka-Moras // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 2, s. 20-23.
 9. Dotacje z ZUS na poprawę warunków pracy w latach 2022-2023 // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 2, s. 3.
 10. Eksplozja cyberataków w dobie pracy zdalnej / (kj) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 2, s. 4.
 11. Ergonomiczne strategie interwencyjne na stanowiskach pracy biurowej / D. Roman-Liu // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 4, s. 11-15.
 12. Jak radzić sobie ze stresem? / S. Sumińska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 4, s. 24-26.
 13. Kiedy obowiązek opłacania składek na FP, FS i FGŚP jest wyłączony – odpowiedzi na 5 pytań z praktyki // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 13, s. 58-65.
 14. Kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy kierowców autobusów miejskich i dalekobieżnych / Ł. Kapica, A. Najmiec, Ł. Baka // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 4, s. 18-22.
 15. II Konferencja Naukowo-techniczna : „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” / M. Pilewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 4, s. 4-5.
 16. Kontrola PIP – jak pracodawca powinien się do niej przygotować / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 13, s. 50-57.
 17. Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa : Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia 2022 r.) / D. Pięta // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 4, s. 8-9.
 18. Mniej biurokracji i ograniczeń podczas kontroli PIP / (arr) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 3, s. 29.
 19. Nowe zasady dokonywania potrąceń w razie obniżenia wynagrodzenia z powodu COVID-19 / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 13, s. 9-11.
 20. Nowoczesne technologie w aktywizacji zawodowej OzN / K. Cholewa // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 4, s. 27.
 21. Osoby 50+ dyskryminowane podczas rekrutacji // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 2, s. 5.
 22. Podstawa wymiaru zasiłku – jakich składników wynagrodzenia nie należy w niej uwzględnić / A. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 13, s. 32-34.
 23. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników – obowiązki pracodawcy / B. Pęśko // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 16, 81 s.
 24. Podróże służbowe – warunki odbywania i zasady rozliczania // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 14, 81 s.
 25. Polska jednym z europejskich liderów pod względem liczby nieskutkujących śmiercią urazów w miejscu pracy / (kj) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 4, s. 23.
 26. Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany dla pracodawców / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 13, s. 12-17.
 27. Potrzeba zdefiniowania i prawnego uregulowania nowych form pracy / (arr) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 4, s. 29.
 28. Pracodawca może publicznie wyrazić swoją opinię, gdy pracownik nagłaśnia konflikt w mediach / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 13, s. 47.
 29. Pracodawcy nie doceniają potencjału osób starszych i seniorów // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 3, s. 8-9.
 30. Pracownicy nadużywają prawa, ministerstwo przymyka oko / M. Rzemek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 187 : 27.09, s. B10.
 31. Rodzaj zatrudnienia a dobrostan psychiczny i zaangażowanie pracowników – na podstawie przeglądu literatury / D. Żołnierczyk-Zreda // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 2, s. 14-18.
 32. Syndrom wypalenia zawodowego w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 2, s. 7.
 33. Tematyczne zestawienia piśmiennictwa jako źródła specjalistycznej wiedzy z zakresu bhp / A. Młodzka-Stybel, A. Stańczak-Gąsiewska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 2, s. 26-28.
 34. Uczenie się przez całe życie warunkiem powodzenia „zielonej” i cyfrowej transformacji / tłum., oprac. M. Pilewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 3, s. 7.
 35. Uprzęże w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości / K. Baszczyński // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 2, s. 8-13.
 36. Wpływ nawiewu bocznego wspomagającego na skuteczność usuwania zanieczyszczeń powietrza ze stanowiska spawalniczego / T. Jankowski, P. Sobiech // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 3, s. 20-25.
 37. Wynagrodzenia – po zmianach od 1 lipca 2022 r. / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 12, 97 s.
 38. Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 13, s. 18-20.
 39. Zmiany w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r. dotyczące wynagrodzeń – obowiązki dokumentacyjne pracodawców / R. Guza-Kiliańska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 13, s. 26-29.
 40. Znowu zaczynamy pytać o automatyczny zapis do PPK / O. Sobolewski // Gazeta Prawna. – 2022, nr 189 : 29.09, s. C1.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję