INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 28/2022

 

18 – 24 lipca 2022 r.

 1. Bycie urzędnikiem to dziś żaden prestiż / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2022, nr 139 : 20.07, s. B1.
 1. Czy profilaktyka stomatologiczna ma uzasadnienie w działaniach z zakresu medycyny pracy? / M. Jaraszek, W. Hanke, A. Marcinkiewicz // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 3, s. 219-227.
 1. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą — nieopłacenie składki w pełnej wysokości : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 6, s. 52-55.
 1. Dodatkowe zatrudnienie już bez blokady i ograniczeń / A. Tarasiuk, H. Hajduczenia // Rzeczpospolita. – 2022, nr 168 : 21.7, s. D2.
 1. Edukacja dorosłych na Ukrainie: wstępne warunki kształtowania, perspektywy rozwoju / L. Łukianowa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 1, s. 59-78.
 1. Emerytura pomostowa : usunięcie warunku rozwiązania stosunku pracy jako przykład niewłaściwej recepcji konstrukcji prawnej / T. Lasocki // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 6, s. 37-44.
 1. Etat to często jedyna słuszna opcja / M. Olkowicz // Rzeczpospolita. – 2022, nr 168 : 21.7, s. D5.
 1. Likwidacja stanowiska pracy wciąż przeceniana / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 140 : 21.07, s. C1-C2.
 1. Macierzyński bez podatku / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 168 : 21.7, s. D1.
 1. Mechanizmy prawne ochrony pracownika wykonującego pracę na wezwanie na przykładzie wybranych państw europejskich w perspektywie implementacji dyrektywy 2019/1152 do polskiego ustawodawstwa / K. Wełpa // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 6, s. 12-20.
 1. Molestowanie seksualne w orzecznictwie sądów powszechnych / A. Grzybek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 6, s. 45-51.
 1. Niekonwencjonalne aspekty współpracy polskich i ukraińskich pedagogów / J. Sikora // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 1, s. 107-110.
 1. Nowe zwolnienie ze składki zdrowotnej pełne niedomówień / K. Jędrzejewska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 139 : 20.07, s. D1.
 1. Ochrona sygnalistów w polskim systemie prawnym w perspektywie implementacji dyrektywy 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii — problemy węzłowe / M. J. Zieliński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 6, s. 4-11.
 1. Pakiet mobilności a regulacje o czasie pracy kierowców transportu międzynarodowego / K. Stefański // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 6, s. 31-36.
 1. Personalny wymiar współpracy pedagogów z Ukrainy i Polski / S. M. Kwiatkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 1, s. 103-106.
 1. Pomiar reakcji stresowej w warunkach laboratoryjnych – przegląd badań wykorzystujących protokoły wzbudzania stresu / S. Sumińska // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 3, s. 251-270.
 1. Pomoc finansowa dla firm wciąż aktualna / M. Majnusz // Rzeczpospolita. – 2022, nr 168 : 21.7, s. D3.
 1. Pomostówka się należy, jeśli po 2008 r. była praca w szczególnych warunkach według nowej definicji / D. Kwiatkowski // Gazeta Prawna. – 2022, nr 140 : 21.07, s. D4.
 1. Pracownicy z Ukrainy – perspektywa polska i europejska / E. Flaszyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 1, s. 79-101.
 1. Prawne i psychospołeczne skutki pandemii choroby COVID-19 dla edukacji w Polsce – wybrane aspekty / I. Glac, W. Glac // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 1, s. 171-182.
 1. Spóźnienia ZUS nadal bez sankcji / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2022, nr 140 : 21.07, s. B8.
 1. Ubezpieczenie zdrowotne : prokurenci z nadpłatą czy bez? / J. Śliwińska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 140 : 21.07, s. D1-D2.
 1. Współpraca polskich i ukraińskich pedagogów poza schematami – z myślą o przyszłości / U. Jeruszka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 1, s. 119-126.
 1. Wykonywanie pracy w zadaniowym systemie czasu pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 29, s. 69.
 1. Zatrudnienie osób 50+ i z niepełnosprawnościami w polskim sektorze budowlanym – elementy diagnozy / A. Brytan-Jędrzejowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 1, s. 127-147.
 1. Zmniejszenie uciążliwości hałasu w biurowych pomieszczeniach open space przez maskowanie dźwięków niepożądanych kolumnami dźwiękowymi w kształcie piramid / W. Mikulski // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 3, s. 229-240.
 1. Zwiększenie szans na zatrudnienie kobiet o średnich i niskich kwalifikacjach poprzez rozwój kompetencji w zawodzie z obszaru rynku Call Center / Tomasz Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 1, s. 183-191.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję