INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 27/2022

 

27 czerwca – 03 lipca 2022 r.

 1. Choroby zawodowe : COVID-19 u medyków, u nauczycieli problemy z głosem / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2022, nr 130 : 7.07, s. B10.
 1. Czas trwania wypowiedzenia nie zawsze oczywisty / P. Obara // Rzeczpospolita. – 2022, nr 156 : 7.7, s. D1.
 1. Do wdrożenia pracy zdalnej firmy muszą się przygotować już dziś / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 130 : 7.07, s. C1-C2.
 1. Dokument doniesiony z opóźnieniem a uprawnienia pracownicze / P. Wąż // Atest. – 2022, nr 6, s. 14-16.
 1. Działalność związkowa a uprzywilejowanie pracownika w sferach niedotyczących sprawowanych przez niego funkcji / A. Lejko // Atest. – 2022, nr 6, s. 12-13.
 1. Firma może pytać pracownika o służbę w armii / J. Bartoszewicz // Gazeta Prawna. – 2022, nr 130 : 7.07, s. B11.
 1. Firma zapłaci składki od umowy zlecenia pracownika, wystarczy, że czasami będzie czerpała z niej korzyści / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 130 : 7.07, s. D2.
 1. Firmy zachęcą zatrudnionych do zgłaszania naruszeń / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2022, nr 135 : 14.07, s. B1.
 1. Gwarancje spółki-matki dla pracownika / M. Tutaj // Rzeczpospolita. – 2022, nr 156 : 7.7, s. D4.
 1. Kłopotliwe zezwolenia na pobyt i pracę dla Ukraińców / T. Rogala, M. Snarski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 156 : 7.7, s. D3.
 1. Nawet milion złotych za wypadek w pracy / P. Radko, M. Wawrzynowski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 162 : 14.7, s. D4.
 1. Nie tylko domownik rolnika doliczy pracę w rolnictwie do stażu emerytalnego / D. Kwiatkowski // Gazeta Prawna. – 2022, nr 130 : 7.07, s. D3.
 1. Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa / M. Krzeszowiec // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 28, s. 20-22.
 1. Nierzetelny outsourcing może mieć skutki karne / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2022, nr 130 : 7.07, s. B1.
 1. Nowy pracownik szybciej może zostać uczestnikiem PPK / A. Puszkarska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 162 : 14.7, s. D5.
 1. Obiad pracowniczy można opłacić z funduszu socjalnego / M. Sosinski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 162 : 14.7, s. D6.
 1. Ochrona sygnalistów : dostosowanie organizacji w kilku krokach / R. Barański, E. Żak-Lisewska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 156 : 7.7, s. D5.
 1. Podwójna stawka wynagrodzenia dla solidnego płatnika / R. Sidorowicz // Rzeczpospolita. – 2022, nr 162 : 14.7, s. D7.
 1. Polski Ład 2.0 doprecyzował zasady opłacania składki zdrowotnej / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 135 : 14.07, s. D1-D2.
 1. Polski wynagrodzenia przestały gonić zachodnie / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 162 : 14.7, s. A15.
 1. Problemy pomiaru kultury bezpieczeństwa i klimatu bezpieczeństwa / A. Lotko // Atest. – 2022, nr 6, s. 7-11.
 1. Regulacje dotyczące składki związkowej – po zmianach / J. Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 27, s. 61 ; nr 28, s. 61.
 1. Równowaga w życiu i pracy / I. Prokop // Rzeczpospolita. – 2022, nr 162 : 14.7, s. D1.
 1. Spór z ZUS rozstrzygnie sąd / K. Kalata // Rzeczpospolita. – 2022, nr 156 : 7.7, s. D6-D7.
 1. Szef może zwolnić pracownika, któremu nie może ufać / P. Zawirska, M. Rogocz // Rzeczpospolita. – 2022, nr 162 : 14.7, s. D2.
 1. Ściągnięcie na służbowy komputer plików niezwiązanych z pracą może być podstawą dyscyplinarnego zwolnienia / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 130 : 7.07, s. C2
 1. Umowy na okres próbny dziś i jutro / P. Zawirska, M. Rogocz // Rzeczpospolita. – 2022, nr 156 : 7.7, s. D2.
 1. W jaki sposób kadra kierownicza powinna kształtować bezpieczne zachowania pracowników? / W. Biel // Atest. – 2022, nr 6, s. 4-6.
 1. Wpłaty na PFRON wciąż sprawiają pracodawcom problemy / L. Klimkiewicz // Gazeta Prawna. – 2022, nr 135 : 14.07, s. C1-C4.
 1. Zasiłki macierzyńskie bez podatku, ale nie dla wszystkich / I. Nowacka // Gazeta Prawna. – 2022, nr 130 : 7.07, s. D1-D2.
 1. Zbyt wysokie wynagrodzenie też może być niegodziwe / A. Kencel // Rzeczpospolita. – 2022, nr 162 : 14.7, s. D3.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję