INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 22/2022

 

30 maja – 05 czerwca 2022 r.

 1. Biznes oparty na emocjach : czy problem zdrowia psychicznego pracowników to fakt czy trend? / S. Szykuła // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 51-57.
 2. Drabina wnioskowania : czyli jak przekonania wpływają na rzeczywistość firmową? / D. Jurzysta // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 78-81.
 3. Emerytura w całości, nawet gdy rolnik nie oddał gospodarstwa / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 106 : 02.06, s. D1-D2.
 4. Ewidencja pracy kierowców na nowych zasadach / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 127 : 02.6, s. D1.
 5. Funkcjonowanie bibliotek na tle pandemii SARS-CoV2 / I. Czeszek // Bibliotekarz. – 2022, nr 5, s. 4-10.
 6. Gotowi na empowerment : jak nauczyć pracownika myślenia o firmie tak, jakby był jej właścicielem? / A. Kucner // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 46-50.
 7. Gra w otwarte karty : strategie firm w komunikacji z młodym pokoleniem / J. Kotzian // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 41-45.
 8. Kontrola ZUS musi się odbywać zgodnie z zasadami / K. Kalata, K. Zych // Rzeczpospolita. – 2022, nr 127 : 02.6, s. D4-D5.
 9. Mentoring w zmianie : w jaki sposób można zmaksymalizować efekty jego wdrożenia w czasie kryzysu? / J. Sosnowska, I. Zyzański // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 72-76.
 10. Naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny / A. Lejko // Atest. – 2022, nr 5, s. 26-27.
 11. Nie ma zgody na nierówne traktowanie w firmie : jakie są i jakiej pracy poszukują postmilenialsi? / M. Nowosad // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 24-29.
 12. Nierówne prawo do świętowania dla osób różnych wyznań / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2022, nr 106 : 02.06, s. B8.
 13. lubelskie forum bibliologów, informatologów i bibliotekarzy : edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece / R. Malesa, G. Piechota // Bibliotekarz. – 2022, nr 5, s. 32-35.
 14. 5 perspektyw – poradnik dla działów HR : na czym się skupić wobec kryzysu i jego długofalowych konsekwencji? / M. Strózik, M. Sokołowska // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 58-63.
 15. Pogłoski o śmierci etatów w IT mogą być przesadzone / A. Cichońska, A. Polak, P. Leonarski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 127 : 02.6, s. D6-D7.
 16. Pokolenie Z kontra pracodawca : jak pojedynek oczekiwań zamienić w dialog w czasie rekrutacji? / M. Toczyska // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 30-35.
 17. Polityka migracyjna Republiki Federalnej Niemiec / M. Podraza // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, R. 84, z. 1, s. 167-178.
 18. Prawo w czasie pandemii COVID-19 : analiza wybranych kwestii społeczno-prawnych / J. Bandoch, M. Drewek // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, R. 84, z. 1, s. 261-273.
 19. Przed krajowym zjazdem delegatów SBP / B. Howorka // Bibliotekarz. – 2022, nr 5, s. 18-23.
 20. Przepisy o PPK wreszcie uproszczone i doprecyzowane / J. Śliwińska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 106 : 02.06, s. C1.
 21. Rewolucja konsumentów? ekonomia współdzielenia jako nowa wizja ładu społecznego / A. Waśkiewicz // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, R. 84, z. 1, s. 179-195.
 22. Rzemiosło emocji : o psychologii w rekrutacjach online / E. Majewska-Drąg, A. Kujawiak // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 64-68.
 23. Splątane pokolenia : jak wspólnie budować przyszłość? / D. Dublanka // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 36-40.
 24. Stosunek prawny jako podstawa wyłączenia pracownika w postepowaniu administracyjnym / A. Paduch // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, R. 84, z. 1, s. 137-150.
 25. Stres w pracy wśród polskich prawników. Rola obciążenia pracą / T. Chirkowska-Smolak // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, R. 84, z. 1, s. 247-260.
 26. Transfer części zakładu pracy w pakiecie z programem emerytalnym / Ł. Burakowski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 127 : 02.6, s. D3.
 27. Tu poszukuje się osobowości : rekrutacja inżynierów informatyków w ITDS Polska / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 82-87.
 28. Wypadki przy pracy – upadki i poślizgnięcia na płaszczyźnie / B. Solawa // Atest. – 2022, nr 5, s. 34-38.
 29. Wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania // Atest. – 2022, nr 5, s. 25.
 30. ZUS (często) wyjaśnia przedsiębiorcom Polski Ład / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2022, nr 106 : 02.06, s. B1.
 31. Źródła kultury pracy w starożytności / R. Adler // Atest. – 2022, nr 5, s. 28-32.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję