INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 19/2022

 

09 – 15 maja 2022 r.

 1. Bezrobotny Ukrainiec łatwiej znajdzie pracę zgodną z wyuczonym zawodem / U. Mirowska-Łoskot // Gazeta Prawna. – 2022, nr 90 : 11.05, s. B8.
 2. Centralna Informacja Emerytalna – ulepszenie czy zbędny wydatek / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2022, nr 90 : 11.05, s. B11.
 3. Charakter świadczonej pracy decyduje, czy strony łączy umowa o pracę czy zlecenia / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 9, s. 47.
 4. Coraz więcej opiekunów pobiera świadczenie pielęgnacyjne / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 90 : 11.05, s. B1.
 5. Czynności inne niż praca – zasady zaliczania do czasu pracy / B. Tofiluk // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 9, s. 50-57.
 6. Do 31 maja 2022 r. pracodawcy muszą przekazać pierwszą ratę odpisu na zfśs / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 9, s. 44-45.
 7. Fundusz chorobowy się odbił. Nieznacznie. Lepiej może nie być / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2022, nr 91 : 12.05, s. B8.
 8. Koniec fikcyjnych testów przy zatrudnianiu cudzoziemców / U. Mirowska-Łoskot // Gazeta Prawna. – 2022, nr 89 : 10.05, s. B10.
 9. Kontrola ZUS to nie wolnoamerykanka / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 109 : 12.5, s. D1.
 10. Korzystne dla pracowników zmiany w emeryturach pomostowych / A. Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 9, s. 36-38.
 11. Mniej nadgodzin w budżetówce / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2022, nr 91 : 12.05, s. B7.
 12. Oferty pracy tylko dla Ukraińców zgodne z prawem / P. Mazur, M. Janyska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 91 : 12.05, s. B10.
 13. Pieniądze dla niani lub pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku / M. Kołtuniak // Rzeczpospolita. – 2022, nr 107 : 10.5, s. I4.
 14. Pracodawca nie może biernie przyglądać się mobbingowi / M. Stanecki // Rzeczpospolita. – 2022, nr 109 : 12.5, s. D6.
 15. Pracownicze programy emerytalne. Bez rewolucji, ale z ułatwieniami // Gazeta Prawna. – 2022, nr 92 : 13-15.05, s. B1-B8.
 16. SN o ochronie działaczy związkowych / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 17, s. 61.
 17. Sporządzanie zaświadczenia o przychodzie pracownika lub zleceniobiorcy uprawnionego do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego / M. Tomaszewski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 9, s. 58-65.
 18. Także wyjazd służbowy na małą odległość to delegacja / M. Rotkiewicz // Rzeczpospolita. – 2022, nr 109 : 12.5, s. D5.
 19. Tylko zamiar powrotu zapewni wynagrodzenie za okres bez pracy / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. – 2022, nr 109 : 12.5, s. D2.
 20. Utworzenie nowej organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” / J. Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 18, s. 59 ; nr 19, s. 61.
 21. Wpływ zmiany definicji podróży służbowej kierowców na oskładkowanie ich wynagrodzeń / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 9, s. 33-36.
 22. Zasiłku przyznanego w trakcie teleporady ZUS nie zakwestionuje / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 91 : 12.05, s. D1.
 23. Zdalna do aktualizacji / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2022, nr 91 : 12.05, s. B1.
 24. Zasady przeprowadzania szkolenia bhp dla obywateli Ukrainy / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 9, s. 41-42.
 25. Zasady wynagradzania stażystów i osób odbywających praktyki absolwenckie / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 9, s. 25-28.
 26. Zatrudnianie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 9, s. 16-19.
 27. Zmiany w obowiązkach pracodawców wobec pracowników pełniących służbę wojskową od 23 kwietnia 2022 r. / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 9, s. 12-15.
 28. Zmiany w prowadzeniu przez pracodawców pracowniczych programów emerytalnych / A. Olędzka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 9, s. 9-11.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję