INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 18/2022

 

02 – 08 maja 2022 r.

 1. Behapowiec odpowie karnie za swoje zaniedbania / M. Stanecki // Rzeczpospolita. – 2022, nr 103 : 05.5, s. D7.
 2. Ewidencja casu pracy kierowców po zmianach – zasady prowadzenia / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 7, s. 21-23.
 3. Godziny nadliczbowe // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 8, 81 s.
 4. Istniejąca choroba nie wyklucza uznania wypadku przy pracy / A. Jarząbek // Rzeczpospolita. – 2022, nr 103 : 05.5, s. D2.
 5. Krytyka koncepcji tzw. wspólnika iluzorycznego / W. Ostaszewski, M. Wiącek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 3, s. 35-42.
 6. Kształcenie na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / A. Firlej-Buzon // Bibliotekarz. – 2022, nr 4, s. 4-9.
 7. Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 15, s. 69.
 8. Na tropie przedhistorycznych źródeł kultury pracy – epoka brązu / R. Adler // Atest. – 2022, nr 4, s. 4-8.
 9. Niedyspozycyjność pracownika związana ze stanem zdrowia jako przyczyna zwolnienia z pracy / P. Wąż // Atest. – 2022, nr 4, s. 13-16.
 10. O organie pracodawcy (zakładu pracy) i płatnika składek na kanwie artykułu J. Unterschütz pt. Odpowiedzialność karna pracodawcy za czyny zabronione w sferze ubezpieczeń społecznych (PiZS 2020, nr 10) / A. Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 3, s. 23-27.
 11. O propozycjach uregulowania prawa do wypoczynku osób samozatrudnionych / M. Paluszkiewicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 3, s. 43-50
 12. Ograniczenia podmiotowe prawa do strajku / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 16, s. 61.
 13. Polski Ład – zmiany w zakresie rozliczania płac od 10 marca 2022 r. / A. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 7, s. 9-12.
 14. Praca na drabinie – bezpieczna codzienność czy praca szczególnie niebezpieczna? / B. Solawa // Atest. – 2022, nr 4, s. 22-28.
 15. Prawo do otrzymania odprawy nie jest bezwzględne / M. Wojewódka // Rzeczpospolita. – 2022, nr 103 : 05.5, s. D6.
 16. Przygotowanie rozkładów czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 7, s. 50-57.
 17. Specustawa ukraińska-łatwiej o legalizację pobytu i zatrudnienia / K. Schiffter [i in.] // Gazeta Prawna. – 2022, nr 86 : 5.05, s. C1-C4.
 18. Układ zbiorowy pracy – zawieszenie stosowania i rozwiązanie – najnowsze orzecznictwo / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 3, s. s. 51-53.
 19. Ulga dla klasy średniej – odpowiedzi Ministra Finansów na 25 pytań pracodawców / oprac. B. Goliszewska-Chojdak // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 7, s. 58-65, tab.
 20. Ułatwienia w zatrudnianiu nie tylko dla obywateli Ukrainy / A. Nowakowska-Raszka // Rzeczpospolita. – 2022, nr 103 : 05.5, s. D3.
 21. Utrata zaufania jako przyczyna odwołania z funkcji prezesa zarządu nie stanowi naruszenia dóbr osobistych / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 7, s. 47.
 22. Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych po zmianach przepisów / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 7, s. 27-30, tab.
 23. Warunki zachowania prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przez pracowników należących do kadry zarządzającej zakładem pracy / A. Lejko // Atest. – 2022, nr 4, s. 11-12.
 24. Wiedza pracowników o prawie pracy i jej znaczenie dla podjęcia decyzji o wyrażaniu zgody na przewidziane prawem działania pracodawcy / A. Górnicz-Mulcahy, M. Lewandowicz-Machnikowska, T. Grzyb // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 3, s. 15-22.
 25. Wsparcie prawne i społeczne państwa polskiego dla obywateli Ukrainy w obliczu konfliktu zbrojnego / G. Uścińska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 3, s. 3-14.
 26. Wypadek przy naprawie przenośnika taśmowego / A. Nowak // Atest. – 2022, nr 4, s. 18-21.
 27. Zainwestujmy w nasz słuch / P. Górski // Atest. – 2022, nr 4, s. 32-38.
 28. Zatrudnienie oraz pomoc socjalna dla obywateli Ukrainy – regulacje zawarte w specustawie / J. Sztabińska, J. Stolarska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 7, s. 13-20.
 29. Żołnierz po zwolnieniu ze służby czynnej otrzyma zasiłek chorobowy / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 86 : 5.05, s. D1.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję