INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 15/2022

 

11 – 17 kwietnia 2022 r.

 1. Bhp w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej / (an) // Atest. – 2022, nr 3, s. 2.
 2. Czym jest klimat bezpieczeństwa ? / W. Jaskółowski // Atest. – 2022, nr 3, s. 10-11.
 3. Firma nie może oferować pracy tylko obywatelom Ukrainy / P. Otto // Gazeta Prawna. – 2022, nr 73 : 14.04, s. C1.
 4. Legalna praca obywatela Ukrainy musi zbiegać się z legalnym pobytem / A. Cichońska, M. Tomaka, P. Leonarski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 87 : 14.4, s. D4.
 5. Nabycie niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia a obowiązki pracodawcy / K. Leja // Rzeczpospolita. – 2022, nr 87 : 14.4, s. D8.
 6. Nakaz noszenia maseczki w firmie może zostać aktualny / W. Brzostowski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 87 : 14.4, s. D3.
 7. O pracy w szczególnych warunkach przesądzi wreszcie PIP / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 73 : 14.04, s. D1.
 8. Obywatela Ukrainy bez PESEL też można zatrudnić / J. Torbé // Rzeczpospolita. – 2022, nr 87 : 14.4, s. D1.
 9. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie dóbr osobistych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych / A. Lejko // Atest. – 2022, nr 3, s. 39-41.
 10. Oznaczanie stężeń fenylo(2-naftylo)aminy w powietrzu środowiska pracy techniką HPLC-FLD / A. Jeżewska, D. Kondej // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 1, s. 25-31.
 11. Piąta zmiana decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 dotyczącej wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE / W. Łabanowski // Atest. – 2022, nr 3, s. 36-38.
 12. Praca biurowa nie taka zdrowa / P. Król // Rzeczpospolita. – 2022, nr 87 : 14.4, s. D6.
 13. Pracowniczy obowiązek zachowania porządku na stanowisku pracy / P. Wąż // Atest. – 2022, nr 3, s. 13-16.
 14. Ruszyły wypłaty 300 zł dla uchodźców / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 73 : 14.04, s. B7.
 15. S jak służba medycyny pracy / M. Paszkowska // Atest. – 2022, nr 3, s. 4-8.
 16. Składka zdrowotna znów zmniejszy zaliczkę na podatek / M. Zarzycki, A. Fijałkowska-Wocial // Rzeczpospolita. – 2022, nr 87 : 14.4, s. D2.
 17. Tancerka, groomerka, twórczyni ludowa i altowiolistka – opisy przypadków chorób zawodowych układu ruchu i obwodowego układu nerwowego / M. Najder-Gawlik, M. Wiszniewska, A. Lipińska-Ojrzanowska // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 1, s. 71-78.
 18. Transpozycja dyrektywy 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego do prawa krajowego / J. Skowroń, L. Zapór, K. Miranowicz-Dzierżawska // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 1, s. 43-50.
 19. Wpływ pandemii COVID-19 na zasoby i działalność jednostek podstawowych służby medycyny pracy w Polsce / A. Marcinkiewicz // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 1, s. 19-24.
 20. Wpływ warunków przechowywania i czasu użytkowania na jakość gumy ołowianej / S. M. Modlińska, J. Bosowska, M. Cebula // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 1, s. 13-17.
 21. Zagrożenia zdrowotne wynikające z narażenia zawodowego na enfluran – przegląd badań i próba analizy wartości dopuszczalnych stężeń / M. Kupczewska-Dobecka // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 1, s. 51-69.
 22. ZUS pomaga firmom mającym trudności z powodu wojny / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2022, nr 73 : 14.04, s. B8.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję