INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 9/2022

 

28 lutego – 6 marca 2022 r.

 1. 20 stycznia 2022 r. mija termin złożenia do PFRON deklaracji rocznej DEK-R / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 1, s. 43.
 2. Gogle rzeczywistości rozszerzonej (AR) – problamatyka implementacji urządzeń z życia codziennego do zawodowego / G. Owczarek, J. Szkudlarek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 1, s. 8-9.
 3. Informacja o przychodach PIT-11 oraz deklaracja PIT-4R za 2021 r. – zasady wypełniania / T. Krywan // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 1, s. 58-65.
 4. Kontrola czasu pracy telepracowników i pracowników świadczących pracę zdalną / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 1, s. 17-19.
 5. Najważniejsze zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2022 r. – przegląd / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 1, s. 10-16.
 6. Nowy trzyletni program PIP – o strategiach kontroli, prewencji i edukacji / (arr) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 1, s. 25.
 7. Ocena narażenia zawodowego na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej powstającą w trakcie pracy / M. Pośniak, E. Dobrzyńska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 1, s. 14-19.
 8. Ocena procesów zarządzania bhp – aspekty teoretyczne / M. Pęciłło // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 1, s. 20-24.
 9. Od 1 stycznia 2022 r. zmienią się formularze ZUS i kody tytułów ubezpieczeń / A. Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 1, s. 8-9.
 10. Od marca emerytury i renty wzrastają o 7 proc. / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2022, nr 41: 01.03, s. B10.
 11. Odśnieżanie dachu – warunki bhp dla pracowników / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 1, s. 41-42.
 12. Praca zdalna zachętą dla deficytowych specjalistów / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2022, nr 41: 01.03, s. B9.
 13. Prowadzenie zfśs w 2022 r. – obowiązki pracodawcy / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 1, s. 45-46.
 14. Regulamin wynagradzania – jak może z niego zrezygnować pracodawca / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 1, s. 25-28.
 15. Rodzinny kapitał opiekuńczy – nowe świadczenia związane z rodzicielstwem / M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 1, s. 33-35.
 16. Rynek pracy dostępny dla OzN / K. Cholewa // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 1, s. 13.
 17. Samochód w firmie : krajobraz po Polski Ładzie // Gazeta Prawna. – 2022, nr 44: 04-06.03, s. B1-B8.
 18. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / W. M. Zawieska, J. Skowroń // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 1, s. 26-29.
 19. Starzejemy się / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 6, s. 16-17.
 20. Strajk motywacyjny / K. Wernicki // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 6, s. 8-11.
 21. Trwała utrata zdolności do wykonywania pracy przez pracownika – obowiązki pracodawcy / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 1, s. 50-57.
 22. Ustawa zasiłkowa 2022 z komentarzem : stan prawny na 1 stycznia 2022 r. / koment. A. Salamon // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 2, dodatek, 154 s.
 23. W procesie o uznanie etatu jest dużo do zbadania / K. Kowalska-Szura // Rzeczpospolita. – 2022, nr 51 : 3.3, s. D2.
 24. W razie naruszenia przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę może przysługiwać dodatkowe odszkodowanie / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 1, s. 47.
 25. Wpływ charakterystyki pracy na sprawność poznawczą / S. Sumińska, Ł. Kapica // Bezpieczeństwo Pracy – 2022, nr 1, s. 10-12.
 26. Wpływ zmiany płatnika zasiłków w 2022 r. na obowiązki pracodawcy / B. Goliszewska-Chojdak // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 1, s. 35-38.
 27. Zakaz konkurencji a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 6, s. 61.
 28. ZFŚS – zasady funkcjonowania i prowadzenia w 2022 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2022, R. 27, nr 2, 81 s.
 29. ZUS ulży przedsiębiorcom w związku z wojną w Ukrainie / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2022, nr 43: 03.03, s. B1.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję