INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 7/2022

 

14 – 20 lutego 2022 r.

 1. Budowanie zaangażowania odbiorców projektu „Potencjały – nowe formy budowania kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz”. Perspektywa oraz ograniczenia / K. Pawłowska // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr tematyczny 1, s. 7-16.
 2. Determinanty ruchu pracowników pomiędzy segmentem rynku pracy / Ł. Arendt, W. Grabowski // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 11-12, s. 24-31.
 3. Doświadczenie dorastania w placówce opiekuńczo-wychowawczej – raport z badań / A. Butarewicz-Głowacka, M. Jabłońska, A. Chomiuk // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 11-12, s. 32-40.
 4. Dwie kultury : społeczne idee i społeczne praktyki projektu „Potencjały – nowe formy budowania kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz” / K. W. Frieske // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr tematyczny 1, s. 30-35.
 5. Edukacja finansowa beneficjentów pomocy społecznej. Konieczność czy zbędny wysiłek? / M. Trochymiak // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr tematyczny 1, s. 16-23.
 6. Gdzie przechowywać nowe oświadczenia pracowników / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 33 : 17.2, s. C1.
 7. Implementacja pracy zdalnej — identyfikacja głównych obszarów badawczych / I. Zaręba // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 10, s. 19-26.
 8. Jak ekonomia behawioralna może wesprzeć szkołę w jej funkcji budowania kapitału społecznego dzieci – problemy implementacji / K. Podwójcic // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr tematyczny 1, s. 24-29.
 9. Kapitał społeczny w środowiskach lokalnych – jego znaczenie, uwarunkowania i bariery rozwoju w procesie przeciwdziałania ubóstwu / D. Zalewski // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr tematyczny 1, s. 2-7.
 10. Klauzule społeczne jako instrument wspierania sektora ekonomii społecznej / I. Hebda-Czaplicka // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 11-12, s. 16-23.
 11. Koncepcja zwinności w zarządzaniu profesjonalnymi organizacjami sportowymi / M. Żyła // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 10, s. 9-18.
 12. Kształtowanie zmian strukturalnych i kompetencyjnych centrów doskonałości w procesie wdrożeń Robotic Process Automation — studium przypadku / P. Marciniak, R. Stanisławski // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 10, s. 36-44.
 13. Mniej warunków i ograniczeń przy zatrudnianiu obcokrajowców / J. Torbe // Rzeczpospolita. – 2022, nr 39 : 17.2, s. D7.
 14. Odpowiedzialność członków zarządu – zasada biznesowej oceny sytuacji / J. Bartnik, M. Wiechchowiec // Rzeczpospolita. – 2022, nr 40 : 18.2, s. D4.
 15. Praca w kancelarii komorniczej nic nie daje przyszłym egzekutorom / P. Szymaniak // Gazeta Prawna. – 2022, nr 35 : 21.2, s. B8.
 16. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy na czas określony za wypowiedzeniem / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 4, s. 61.
 17. Samozatrudnienie z ryczałtem nie zawsze się opłaca / B. Mertin // Rzeczpospolita. – 2022, nr 39 : 17.2, s. D5.
 18. Sąd Najwyższy i 10 najważniejszych orzeczeń z 2021 r. O tym powinien wiedzieć dział HR / S. Paruch, O. Kwiatkowski, Ł. Marzec // Gazeta Prawna. – 2022, nr 33 : 17.2, s. C2.
 19. Spójność polityk publicznych w Polsce w perspektywie procesu osiągania pełnej dorosłości / A. Dziedziczak-Foltyn, J. Grotowska-Leder // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 11-12, s. 1-9.
 20. Środowisko i miejsce zamieszkania w życiu osób starszych / E. Bojanowska // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 11-12, s. 10-16.
 21. Transport międzynarodowy : składki za kierowców na nowych zasadach / P. Hanuszewski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 39 : 17.2, s. D6.
 22. Trudne powroty po macierzyńskim / P. Zawirska, M. Rogocz // Rzeczpospolita. – 2022, nr 39 : 17.2, s. D4.
 23. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Wiedza-Gospodarka-Społeczeństwo – CMQ2021” : 22-23 września 2021 r., Kraków, on line / oprac. J. Nesterak // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 10, s. 45-47.
 24. Ubezpieczenia społeczne : ważne orzeczenia, które zapadły w 2021 r. / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2022, nr 35 : 21.2, s. B10.
 25. Wsparcie działań projektu „Potencjały – nowe formy budowania kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz” przez aplikacje portalu / S. Łais // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr tematyczny 1, s. 35-40.
 26. Zdalna praca, dłuższe urlopy / oprac. Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2022, nr 33 : 17.2, s. B1.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję