INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 5/2022

 

31 stycznia – 6 lutego 2022 r.

 1. Chęć łączenia etatów w tajemnicy można stłumić / K. Kanclerz, Ł. Marzec // Rzeczpospolita. – 2022, nr 27 : 3.2, s. D3.
 2. Cyborgizacja człowieka pracy. Czy godność pracy ludzkiej przetrwa? : w stulecie urodzin Stanisława Lema / S. Adamczyk, B. Surdykowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 12, s. 3-11.
 3. Cyfrowa Europa szansą dla polskich przedsiębiorców / G. Kukowka, K. Siezieniewski // Rzeczpospolita. – 2022, nr 28 : 4.2, s. D3.
 4. Czas pracy kierowców : pierwszy etap rewolucji od lutego / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 23 : 3.2, s. C1-C2.
 5. Długo utrzymujące się objawy duszności, kaszlu i zmęczenia po przebyciu COVID-19 – przegląd narracyjny badań epidemiologicznych / E. Marciniak, A. Górniak, W. Hanke // Medycyna Pracy. – 2021, Vol. 72, nr 6, s. 711-720.
 6. Dłuższe urlopy, trudne zwolnienie / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2022, nr 21 : 1.2, s. B10.
 7. Dyskryminacja ze względu na korzystanie z niektórych uprawnień rodzicielskich. Nowe zadanie dla ustawodawcy w świetle dyrektywy 2019/1158 / B. Godlewska-Bujok // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 12, s. 12-16.
 8. Firma przeszkoli i pozwoli dorabiać / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2022, nr 23 : 3.2, s. B1.
 9. Firmowanie pracodawcy własną twarzą to nie obowiązek / K. Raczek, K. Kozioł // Rzeczpospolita. – 2022, nr 27 : 3.2, s. D8.
 10. Komu należy się renta socjalna / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2022, nr 26, 2.2, s. 8.
 11. Łatanie Polskiego Ładu trwa : zmiany dla firm i rodziców / P. Wojtasik // Rzeczpospolita. – 2022, nr 25 : 1.2, s. A10.
 12. Mniej przeszkód w zatrudnianiu cudzoziemców / P. Sprawka // Rzeczpospolita. – 2022, nr 27 : 3.2, s. D1.
 13. Może być trudniej dostać zasiłek / K. Kalata // Rzeczpospolita. – 2022, nr 27 : 3.2, s. D2.
 14. Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej a prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy w warunkach nieodpowiadających przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz braku środków ochrony osobistej – dylematy w trakcie pandemii COVID-19 / D. Karkowska, R. Krajewski, T. A. Karkowski // Medycyna Pracy. – 2021, Vol. 72, nr 6, s. 661-669.
 15. Ochrona sygnalistów jest już faktem / E. Żak-Lisewska, T. Osiej // Rzeczpospolita. – 2022, nr 27 : 3.2, s. D5.
 16. Odpowiedzialność karna menedżera – jakie zmiany w 2022 roku? / A. Stępniewska, M. Gniewosz, I. Grabarczyk // Rzeczpospolita. – 2022, nr 28 : 4.2, s. D7.
 17. Poszukujący pracy będą mogli liczyć na wsparcie urzędów / M. Kołtuniak // Rzeczpospolita. – 2022, nr 25 : 1.2, s. I4.
 18. Pozytywna dyskryminacja jest dopuszczalna, a czasem wskazana / A. Czarpacka // Rzeczpospolita. – 2022, nr 27 : 3.2, s. D7.
 19. Pracownicze „prawo odwołania” (art. 30 § 5 k.p.) jako metauprawnienie materialnego prawa pracy : propozycja nowej konceptualizacji starego zagadnienia wykładniowego / J. Jankowiak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 12, s. 17-24.
 20. Pracownik z zagranicy nie idzie do szarej strefy / G. Osiecki, T. Żółciak // Gazeta Prawna. – 2022, nr 21 : 1.2, s. A7.
 21. Restrukturyzacja zobowiązań wobec ZUS i wierzycieli rzeczowych – nowe zasady / N. Frosztęga, W. Pustelnik // Rzeczpospolita. – 2022, nr 28 : 4.2, s. D4-D5.
 22. Rewolucja w międzynarodowym transporcie drogowym // Gazeta Prawna. – 2022, nr 24 : 4-6.2, s. B1-B12.
 23. Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna po Polskim Ładzie / J. Szkutnik // Rzeczpospolita. – 2022, nr 28 : 4.2, s. D5.
 24. Spółki na celownikach funduszy emerytalnych / J. Mysior // Rzeczpospolita. – 2022, nr 27 : 3.2, s. G3.
 25. Szczepienia przeciwko COVID-19 w medycynie pracy / E. P. Kuchar, M. Karlikowska-Skwarnik // Medycyna Pracy. – 2021, Vol. 72, nr 6, s. 701-710.
 26. Świadczenie pielęgnacyjne także na dorosłe dziecko / A. Czarpacka // Rzeczpospolita. – 2022, nr 27 : 3.2, s. D6.
 27. Utrata prawa do zasiłku chorobowego w świetle prokonstytucyjnej wykładni ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa : (z Orzecznictwa Sądu Najwyższego) / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 12, s. 42-45.
 28. Wpływ pracy zdalnej wymuszonej pandemią COVID-19 na ból kręgosłupa w grupie zawodowej nauczycieli / J. M. Zyznawska, W. M. Bartecka // Medycyna Pracy. – 2021, Vol. 72, nr 6, s. 677-684.
 29. Zakład pracy jako centralna instytucja prawa pracy. A czy zakład administracyjny? Wokół książki Arkadiusza Sobczyka pt. Zakład pracy jako zakład administracyjny. Z problematyki kontroli, prawa wewnętrznego i innych zadań publicznych pracodawcy (zakładu pracy) / A. Musiała // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 12, s. 47-51.
 30. Zamiast podwyżek będą nowe etaty / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2022, nr 23 : 3.2, s. B7.
 31. Zaświadczenie A-1 nie przesądza o kwalifikacji wyjazdu / B. Kolimeczkow, M. Balicki // Rzeczpospolita. – 2022, nr 27 : 3.2, s. D4.
 32. Zatrudnienie członków zarządu a procesy łączenia spółek kapitałowych / J. Modrzejewski, M. Raczkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 12, s. 25-30.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję