INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 2/2022

 

10 – 16 stycznia 2022 r.

 1. Delegowanie pracowników – obowiązki pracodawcy i zasady rozliczeń / M. Makowski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 22, 81 s.
 2. Jak wyegzekwować pieniądze? / E. Furtak // Gazeta Wyborcza. – 2022, nr 8, 12.1, s. 8.
 3. Komornik z mocy prawa emerytem / P. Szymaniak // Gazeta Prawna. – 2022, nr 8 : 13.1, s. B5.
 4. Kontrole pracowników niezdolnych do pracy z powodu choroby w czasie epidemii COVID-19 / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 21, s. 32-34.
 5. Monitoring w firmie : nie każdy cel uświęca środki / A. Czerniecka // Rzeczpospolita. – 2022, nr 9 : 13.1, s. D6-D7.
 6. Ochrona sygnalistów w sektorze finansowym od 31 października 2021 r. – obowiązki pracodawcy / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 21, s. 11-15.
 7. Pat związkowy nie powinien zagrażać firmowym regulacjom / M. Dziedzic // Rzeczpospolita. – 2022, nr 9 : 13.1, s. D2.
 8. Perspektywy krajowych stowarzyszeń naukowych na przykładzie Polskiego Towarzystwa Informatycznego / P. Jatkiewicz // Przegląd Organizacyjny. – 2021, nr 9, s. 18-26.
 9. PIP będzie tropić nielegalne zatrudnianie cudzoziemców / U. Mirowska-Łoskot // Gazeta Prawna. – 2022, nr 8: 13.1, s. B9.
 10. Podstawa wypowiedzenia umowy na czas określony do podważenia / M. Stanecki // Gazeta Prawna. – 2022, nr 8 : 13.1, s. C2.
 11. Polski Ład – zmiany w zakresie rozliczania wynagrodzeń i składek ZUS / A. Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 21, s. 9-10.
 12. Polski Ład może mocno uderzyć przedsiębiorców po kieszeni / A. Gliniecki, N. Wytrykowska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 9 : 13.1, s. D3-D5.
 13. Porozumienie o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy – zasady zawierania / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 21, s. 16-19.
 14. Postrzeganie e-learningu przez nauczycieli na przykładzie Politechniki Białostockiej / J. Ejdys, D. Szpilko // Przegląd Organizacyjny. – 2021, nr 9, s. 27-39.
 15. Powód odejścia z pracy zwykle zostanie tajemnicą // Rzeczpospolita. – 2022, nr 9 : 13.1, s. D7.
 16. Pracodawca może żądać od pracownika podania jedynie tych danych osobowych, które dopuszczają przepisy / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 21, s. 47.
 17. Prokurenci nie powinni być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym / P. Ziółkowski // Gazeta Prawna. – 2022, nr 8: 13.1, s. D1.
 18. Rekrutacyjna gorączka trwa i szybko nie minie / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2022, nr 10: 14.1, s. A15.
 19. Szklany sufit w kulturze? Kobiety na stanowiskach kierowniczych w publicznych instytucjach kultury w Polsce / A. Góral // Przegląd Organizacyjny. – 2021, nr 9, s. 3-11.
 20. Spada liczba dłużników ZUS / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2022, nr 7 : 12.1, s. B10.
 21. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków po przekroczeniu rocznego limitu składek ZUS / R. Tonder // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 21, s. 58-65.
 22. Wymiar czasu pracy / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 21, s. 50-57.
 23. Wynagrodzenie za pracę w święta – zasady dokonywania rozliczeń / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 21, s. 24-26.
 24. Znowu razem, czyli X konferencja polskich profesorów zarządzania „Nauki zarządzania – Nowe Horyzonty, 11-15 września 2021 r., Lizbona / oprac. P. Buła // Przegląd Organizacyjny. – 2021, nr 9, s. 52-56.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję