Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Przegląd czasopism polskich » 2022 » 1-10/2022 » 10/2022

INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 10/2022

 

07 – 13 marca 2022 r.

 1. Archeologia na tropie kultury pracy – kultury neolityczne / R. Adler // Atest. – 2022, nr 2, s. 4-9.
 2. Dla uchodźców 500+ na dziecko i zasiłek z pomocy społecznej / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 46: 08.03, s. B9.
 3. Eksploatacja urządzeń energetycznych / P. Kaca-Urbanek // Atest. – 2022, nr 2, s. 16.
 4. Ewakuacja izraelskich kadr do Polski / A. Żywczyk // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 7, s. 38-40.
 5. Kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów mogą je dłużej prowadzić / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2022, nr 48 : 10.03, s. C1.
 6. Kultura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie / J. Obolewicz, A. Baryłka // Atest. – 2022, nr 2, s. 20-23.
 7. Najważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2021 r. / B. Raczkowski, N. Basista // Rzeczpospolita. – 2022, nr 57 : 10.3, s. D4-D5.
 8. Niższy wiek emerytalny kobiet : przywilej czy dyskryminacja? Perspektywa prawnomiędzynarodowa i konstytucyjna / A. Bień-Kacała, J. Kapelańska-Pręgowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 1, s. 12-22.
 9. Nowe przepisy bhp i prawa pracy [2022] : przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim // Atest. – 2022, nr 2, s. 2.
 10. Nowe wyzwania dla ergonomii w miejscu pracy / W. Łabanowski // Atest. – 2022, nr 2, s. 36-37.
 11. Okres wyczekiwania w ubezpieczeniu chorobowym / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 7, s. 61.
 12. Po świadczeniu rehabilitacyjnym lepiej nie trafić na kwarantannę / J. Śliwińska // Gazeta Prawna. – 2022, nr 48 : 10.03, s. D1.
 13. Polska wersja normy dotyczącej wyposażenia elektrycznego maszyn / W. Łabanowski // Atest. – 2022, nr 2, s. 33.
 14. Regulamin wynagradzania a dyscyplina pracy finansów publicznych (uwagi w kontekście orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej) / R. Golat // Bibliotekarz. – 2022, nr 2, s. 35-37.
 15. Rząd zadecyduje, ilu Ukraińców może pracować w każdej firmie / U. Mirowska-Łoskot // Gazeta Prawna. – 2022, nr 46: 08.03, s. B10.
 16. Skutki niestawienia się ubezpieczonego pobierającego zasiłek chorobowy na badanie kontrolne lekarza orzecznika ZUS (art. 59 ust. 6 ustawy zasiłkowej) : (z orzecznictwa Sądu Najwyższego) / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 1, s. 52-55.
 17. Strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027. Droga, którą każdy może podążyć czy myślenie życzeniowe? / B. Solawa // Atest. – 2022, nr 2, s. 27-30.
 18. Terminowe zatrudnienie w służbie cywilnej w świetle standardów konstytucyjnych / J. Szmit // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 1, s. 31-40.
 19. Ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób współpracujących — zasady podlegania oraz ustalania podstawy wymiaru składek / G. Uścińska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 1, s. 3-11.
 20. Umowa o pracę na czas określony w służbie cywilnej / T. J. Olejek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 1, s. 41-51.
 21. Ustalenie umyślnego wyrządzenia pracodawcy szkody / A. Lejko // Atest. – 2022, nr 2, s. 40-41.
 22. Wynagrodzenia 2022 : rozliczanie i wypłata po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 24, 81 s.
 23. Wypadek podczas koszenia trawnika / A. Nowak // Atest. – 2022, nr 2, s. 31-32.
 24. Zapoznanie z protokołem wypadkowym – trudne przypadki / P. Wąż // Atest. – 2022, nr 2, s. 12-15.
 25. Zatrudnianie cudzoziemców – najczęstsze błędy / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2022, nr 57 : 10.3, s. D1.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję