Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Przegląd czasopism polskich » 2021 » 46/2021

INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 46/2021

22– 28 listopada 2021 r.

 1. Akceptacja e-learningu na poziomie szkoły wyższej. Perspektywa studentów / J. Ejdys, A. Gulc // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 7, s. 27-37.
 2. Aplikacje mobilne wspierające osoby z niepełnosprawnościami / A. Najmiec // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 10, s. 26-28.
 3. Bezpieczna budowa / J. Obolewicz, A. Baryłka // Atest. – 2021, nr 10, s. 24-27.
 4. Ciąża unieważnia decyzję pracodawcy o rozwiązaniu umowy / M. Kopij // Rzeczpospolita. – 2021, nr 274 : 25.11, s. D2.
 5. Czy pracownicy mogą domagać się podwyżki w ramach sporu zbiorowego? / M. Pietrzycki // Rzeczpospolita. – 2021, nr 275 : 26.11, s. H6.
 6. Dane statystyczne jako źródło planowania działań w zakresie poprawy warunków pracy : jak je zinterpretować? / B. Solawa // Atest. – 2021, nr 10, s. 47-49.
 7. 12 proc. podwyżki dla wszystkich! / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. – 2021, nr 44, s. 56-57.
 8. Działania wspierające zatrudnienie osób z chorobami przewlekłymi / J. Bugajska, E. Łastowiecka-Moras // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 10, s. 12-16.
 9. „Dźwigaj z głową” – europejska kampania informacyjne 2020-2022 // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 10, s. 10-11.
 10. Firma szybciej zwolni pracownika z powodu długotrwałych chorób / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2021, nr 228 : 25.11, s. B1.
 11. Jak rosną pracownicze plany kapitałowe / P. Skwirowski // Rzeczpospolita. – 2021, nr 272 : 23.11, s. A18.
 12. Konceptualizacja granicy organizacyjnej przez pracowników jednostek nadzorujących bezpieczeństwo żywności w Polsce / D. Jendza // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 7, s. 12-19.
 13. Lepsze przepisy i przystępna wiedza w przygotowaniu zawodowym młodocianych / (arr) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 10, s. 29.
 14. Niskie płace w górę najszybciej / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2021, nr 272 : 23.11, s. A19.
 15. Opieka nad dziećmi / M. Czyżewski // Gazeta Wyborcza. – 2021, nr 272, 23.11, s. 6.
 16. Orzeczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy / J. Szmit. // Tygodnik Solidarność. – 2021, nr 44, s. 65.
 17. Ostrożnie ze zwolnieniami online / R. Wyziński // Rzeczpospolita. – 2021, nr 275 : 26.11, s. H1.
 18. Płatnik łatwiej zrestrukturyzuje zadłużenie wobec ZUS / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2021, nr 228 : 25.11, s. D1.
 19. Polska wersja normy dotyczącej urządzeń przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych / W. Łabanowski // Atest. – 2021, nr 10, s. 43-44.
 20. Praca zdalna nie pozbawia pracownika nadgodzin / K. Gierba // Rzeczpospolita. – 2021, nr 275 : 26.11, s. H2.
 21. Pracownik miał pomysł i wynalazł. Pracodawca zyska prawo do tej nowości / A. Zięcik // Rzeczpospolita. – 2021, nr 275 : 26.11, s. H7.
 22. Przeszkody dla rozwoju CSR // Gazeta Prawna. – 2021, nr 226 : 23.11, s. B4.
 23. Stres cyfrowy – wirtualne zagrożenie w rzeczywistym świecie pracy / A. Szczygielska, M. Malińska // Bezpieczeństwo Pracy – 2021, nr 10, s. 22-25.
 24. Systemy umożliwiające identyfikację upadku w wysokości / M. Jachowicz, G. Owczarek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 10, s. 17-21.
 25. Szkolenie po godzinach pracy wydłuży odpoczynek / M. Tutaj // Rzeczpospolita. – 2021, nr 274 : 25.11, s. D3.
 26. Tajemnica zawodowa już firmom nie wystarcza / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2021, nr 228 : 25.11, s. B4.
 27. Wartość oparta na sztucznej inteligencji. Perspektywa marketingu B2B / G. Leszczyński // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 7, s. 20-26.
 28. Z bhp przez wieki i dekady / (kj, oprac. na podst. PAP) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 10, s. 4-9.
 29. Zastrzeżenie warunku zawieszającego w zakresie konkurencji po ustaniu stosunku pracy / A. Lejko // Atest. – 2021, nr 10, s. 53-55.
 30. Zatrudnienie równoległe a wypadek w drodze do/z pracy / P. Wąż // Atest. – 2021, nr 10, s. 14-16, rys.
 31. Zgoda lekarza pozwala zmienić zasady czasu pracy niepełnosprawnego / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2021, nr 228 : 25.11, s. C3.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję