Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Przegląd czasopism polskich » 2021 » 43/2021

INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 43/2021

1 – 7 listopada 2021 r.

 1. Bywa niebezpiecznie / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. – 2021, nr 40, s. 30-31.
 2. Część firm musi zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego / A. Makar, M. Popławska // Rzeczpospolita. – 2021, nr 257 : 04.11, s. D4.
 3. Czy promieniowanie optyczne pochodzące z urządzeń rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej może stanowić zagrożenie dla zdrowia / M. Wisełka, A. Wolska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 9, s. 12-16.
 4. Dyscyplinarka za zatajenie łamania przepisów? To jest możliwe już dziś / K. Kanclerz, M. Sanetra // Gazeta Prawna. – 2021, nr 214 : 04.11, s. C1.
 5. Mobilność osób z niepełnosprawnościami / K. Cholewa // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 9, s. 8-9.
 6. Nowe formy zatrudnienia na europejskim rynku pracy w kontekście zmian technologicznych i pandemii CODID-19 / M. Kawa, M. Grewiński // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 5-6, s. 1-10.
 7. Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne urządzeń ultradżwiękowych, ograniczające poziom hałasu przenikającego do środowiska : wyniki badań własnych / W. Mikulski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 9, s. 22-28.
 8. Ograniczanie szkodliwych substancji obowiązkiem pracodawcy / A. Rudzińska-Rdzanek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 9, s. 3-5.
 9. Opodatkowanie pracowników transgranicznych / H. Litwińczuk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 9, s. 29-37.
 10. Porównanie wybranych parametrów biochemicznych osób po upadku oraz osób, które nie uległy upadkowi / T. Tokarski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 9, s. 17-21.
 11. Praca zdalna – dylematy społeczno-prawne / (mp) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 9, s. 11.
 12. Praca zdalna. Dobrodziejstwa i wynaturzenia / E. Mączyńska // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 5-6, s. 10-18.
 13. Praca zdalna w warunkach pandemii – wybrane zagadnienia / A. Smoder // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 5-6, s. 26-35.
 14. Pracownik zdalny wyręczy swojego zagranicznego pracodawcę / B. Kolimeczkow // Rzeczpospolita. – 2021, nr 257 : 04.11, s. D7.
 15. Rada pracowników. Założenia a rzeczywistość partycypacji pracowniczej w Polsce / J. Wratny // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 5-6, s. 19-26.
 16. Reprezentacja spółki kapitałowej przy zawieraniu umów o zatrudnienie z członkiem zarządu : [z Orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 9, s. 51-52.
 17. Specyfika zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w prawie pracy Unii Europejskiej (uwagi dotyczące skutków wyroku TSUE w sprawie C-16/19 VL przeciwko Szpitalowi Klinicznemu im. dra J. Babińskiego w Krakowie) / L. Mitrus // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 9, s. 3-11.
 18. Status prawny inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / M. Bigos // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 9, s. 38-43.
 19. Szczepienia ochronne dla pracowników / Z. Kołodziej // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 9, s. 44-50.
 20. Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia – sześć zasad WHO / oprac. i tłum. M. Pilewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 9, s. 10-11.
 21. Urlop na żądanie tylko z nazwy / M. Czarniawski // Rzeczpospolita. – 2021, nr 257 : 04.11, s. D2.
 22. Walka z narażeniem zawodowym na substancje rakotwórcze i mutagenne / A. Rudzińska-Rdzanek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 9, s. 29.
 23. Work-life balance / M. Kosiński // Tygodnik Solidarność. – 2021, nr 40, s. 26-28.
 24. Wpływ ilości zrealizowanego czasu pracy na wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2021, nr 41, s. 61.
 25. Wyjdziesz po zakupy? Stracisz zasiłek / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2021, nr 257, 04.11, s. 8.
 26. Wynagrodzenie nie zawsze musi być wypłacane bezpośrednio pracownikowi / J. Żołyński // Gazeta Prawna. – 2021, nr 214 : 04.11, s. C4.
 27. Związki zawodowe a gwarantowany uniwersalny dochód podstawowy / B. Surdykowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 9, s. 18-22.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję