Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Przegląd czasopism polskich » 2021 » 40/2021

INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 40/2021

11 – 17 października 2021 r.

 1. Aktualne wyzwania systemu emerytalnego w kontekście likwidacji OFE / A. Kolek, O. Sobolewski // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 3, s. 19-23.
 2. Czy jawność wynagrodzeń zmniejszy lukę płacową? / B. Bentyn, E. Sobótka-Bentyn // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 3, s. 29-33.
 3. Delegujesz pracowników do Niemiec? Sprawdź, czy robisz to właściwie / S. Ociepa // Gazeta Prawna. – 2021, nr 200 : 14.10, s. C1-C4.
 4. Dylemat wysokości stopy technicznej przy wypłacie emerytur z powszechnego systemu / M. Góra // Ubezpieczenia Społeczne. – 2021, nr 2, s. 25-36.
 5. Każda firma będzie musiała chronić sygnalistów / M. Grzywaczewska-Łuczkowska // Rzeczpospolita. – 2021, nr 240 : 14.10, s. D2.
 6. Kierownik czasem dostanie pensję za nadgodziny / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. – 2021, nr 240 : 14.10, s. D3.
 7. Kilka uwag o naruszeniu interesu pracodawcy na tle przesłanki ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych / M. Sudoł // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 3, s. 15-18.
 8. (Nie)dobrowolna składka chorobowa / M. Palian // Rzeczpospolita. – 2021, nr 240 : 14.10, s. D6.
 9. O fundamentalności przepisów bezwzględnie wiążących w prawie pracy / A. Musiała // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 3, s. 10-14.
 10. O możliwości przekazania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych do wyłącznego rozpoznania sądom administracyjnym – głos w dyskusji / A. Góra-Błaszczykowska // Ubezpieczenia Społeczne. – 2021, nr 2, s. 77-94.
 11. Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki samorządu terytorialnego / M. Grzywaczewska-Łuczkowska, B. Janeczek // Rzeczpospolita. – 2021, nr 238 : 12.10, s. I3.
 12. Odmienne traktowanie w ramach grupy pracowników niepełnosprawnych na podstawie daty przedłożenia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności jako przejaw dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność : [orzecznictwo odorzeczniczy] M. Paluszkiewicz // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 3, s. 55-59.
 13. Opiekunowie niepełnosprawnych łatwuiej otrzymają rentę / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2021, nr 200 : 14.10, s. D1.
 14. Osoba zwykle zatrudniona na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 3, s. 52-54.
 15. Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. w przypadku zbycia jednego udziału : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 3, s. 41-43.
 16. Podstawa prawna roszczeń odszkodowawczych w przypadku bezprawnego rozwiązania stosunku pracy z zastosowaniem dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia raz jeszcze o uzupełniającej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 3, s. 36-40.
 17. Praktyczne aspekty realizacji prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy / J. Jasińska, P. Fik // Ubezpieczenia Społeczne. – 2021, nr 2, s. 59-76.
 18. Prawo pracownika samorządowego do odprawy rentowej, w sytuacji gdy stosunek pracy został rozwiązany bez wypowiedzenia na podstawie art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 3, s. 44-46.
 19. Renta rodzinna a adekwatność świadczeń z zabezpieczenia społecznego kobiet i mężczyzn w ustawowym wieku emerytalnym w Polsce / M. Bartkowiak, J. Ratajczak // Ubezpieczenia Społeczne. – 2021, nr 2, s. 37-58.
 20. Rosną chęci, by zmienić zawód dla lepszej pracy / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2021, nr 241 : 15.10, s. A18.
 21. Rozleniwiający rynek pracownika / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2021, nr 239 : 13.10, s. A17.
 22. Szefowie muszą się jeszcze nauczyć zaufania na odległość / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2021, nr 237 : 11.10, s. A19.
 23. Świadczenie dla pracujących zdalnie bez składek i podatku / M. Balicki, B. Kolimeczkow // Rzeczpospolita. – 2021, nr 240 : 14.10, s. D4-D5.
 24. Szef może surowo potraktować nieusprawiedliwioną nieobecność / A. Pająk, A. Stuglik // Rzeczpospolita. – 2021, nr 240 : 14.10, s. D7.
 25. Umowa o dzieło a umowa o świadczenie usług w świetle orzecznictwa sądów pracy i rozważań doktryny prawa cywilnego / T. Nowakowski // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 3, s. 24-28.
 26. W urzędach brakuje ludzi. Efekt? : odszkodowania dla petentów / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2021, nr 199 : 13.10, s. B1.
 27. Za nielegalne zatrudnienie odpowie tylko pracodawca / P. Wojtasik // Rzeczpospolita. – 2021, nr 240 : 14.10, s. A10.
 28. Za opór w noszeniu maseczki szef obniży premię / K. Kalata // Rzeczpospolita. – 2021, nr 240 : 14.10, s. D1.

 

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję