Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Przegląd czasopism polskich » 2021 » 37/2021

INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 37/2021

 

20 – 26 września 2021 r.

 1. Bez etatu, ale w związku / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2021, nr 185 : 23.09, s. B1.
 2. Brak faktycznej gotowości do pracy wyklucza prawo do wynagrodzenia / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. – 2021, nr 222 : 23.09, s. D8.
 3. Charakterystyka służb bhp w Polsce – wyniki badania / M. Dobrzyńska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 8, s. 16-19.
 4. Cudzoziemca można nadal legalnie zatrudniać nawet po upływie ważności zezwolenia / E. Wysocka, K. Polewka-Włoch // Gazeta Prawna. – 2021, nr 185 : 23.09, s. C2.
 5. Czas na drugą ratę odpisów socjalnych / M. Pigulski // Rzeczpospolita. – 2021, nr 222 : 23.09, s. D7.
 6. Delegowanie pracowników w UE kwitnie. Wirus mu niestraszny / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2021, nr 184 : 22.09, s. B11.
 7. Dwa miliony złotych kary dla menedżera za antykonkurencyjne porozumienia przedsiębiorcy / M. Trepka, E. Buczkowska // Rzeczpospolita. – 2021, nr 223 : 24.09, s. D2-D3.
 8. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / W. M. Zawieska, J. Skowroń // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 8, s. 28-29.
 9. Innowacje w zakresie bhp w polskich przedsiębiorstwach w okresie epidemii COVID-19 / M. Pęciłło // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 8, s. 20-23.
 10. Kiedy członek zarządu odpowiada za naruszenia swoich podwładnych? / T. Fiałek, N. Bułanow // Rzeczpospolita. – 2021, nr 223 : 24.09, s. D7.
 11. Metody oceny ryzyka zawodowego przy stosowaniu nanomateriałów / M. Pośniak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 8, s. 24-27.
 12. Młodzi ludzie na rynku pracy – jak pandemia wpłynęła na ich stosunek do kariery zawodowej // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 8, s. 4-5.
 13. Nauczyciel z umową terminową traci prawo do części urlopu. A nie powinien / P. Kuzior // Gazeta Prawna. – 2021, nr 184 : 22.09, s. C6-C7.
 14. Nowa strategia UE w kwestii bhp / K. Jach // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 8, s. 3-4.
 15. Podróż służbowa do m iejsc objętych stanem wyjątkowym lepiej odłożyć / A. Kwiatkowska // Gazeta Prawna. – 2021, nr 185 : 23.09, s. C1.
 16. Powrót z pracy zdalnej podniesie składkę wypadkową / Ł. Wawrzyniak // Rzeczpospolita. – 2021, nr 222 : 23.09, s. D6.
 17. Praktyczne aspekty stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami biologicznymi. Uregulowania prawne i analiza badań ankietowych / K. Majchrzycka, M. Okrasa // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 8, s. 10-15.
 18. Prawnokarna ochrona w zbiorowym prawie pracy – na przykładzie ochrony zrzeszania się w związki zawodowe / M. Szuba // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 7, s. 19-25.
 19. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego a kierunki rozwoju regulacji prawnej świadczeń pieniężnych związanych z potrzebą długoterminowej pomocy, opieki i pielęgnacji / R. Babińska-Górecka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 7, s. 3-11.
 20. Problematyka stosowania zakazu reformationis in peius w postępowaniu przed organami orzecznictwa lekarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / P. Bisikiewicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 7, s. 33-42.
 21. Spóźniona składka nie przekreśla szans na zasiłek / M. Nagórek // Rzeczpospolita. – 2021, nr 222 : 23.09, s. D2.
 22. Swobody zatrudnienia nie wolno ograniczyć za plecami pracownika / M. Palian // Rzeczpospolita. – 2021, nr 222 : 23.09, s. D3.
 23. Środki ochrony oczu i twarzy – wyroby wspomagające walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 / G. Owczarek, J. Szkudlarek, M. Jachowicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 8, s. 8-9.
 24. Urlop na poratowanie zdrowia / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2021, nr 34, s. 61.
 25. Urzędy pracy utrzymały skuteczność mimo koronawirusa / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2021, nr 185 : 23.09, s. B7.
 26. Utrata uprawnień przez pracownika jako podstawa zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2021, nr 35, s. 65.
 27. Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie emerytury osób urodzonych w 1953 roku / T. Smoliński, M. Tyska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 7, s. 26-32.
 28. Wyrok brytyjskiego Sądu Najwyższego w sprawie Uber BV przeciwko Aslam i inni / G. Gospodarek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 7, s. 12-18.
 29. Zasada uprzywilejowania pracownika – najnowsze orzecznictwo : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 7, s. 43-44.
 30. Zawodowi kierowcy na zakręcie / M. Koziestański // Tygodnik Solidarność. – 2021, nr 35, s. 58-59.
 31. Zmiana reguł home office nie może czekać nas koniec pandemii / K. Gąsior, M. Aniszewska // Rzeczpospolita. – 2021, nr 222 : 23.09, s. D5.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję