Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Przegląd czasopism polskich » 2021 » 3/2021

INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 3/2021

 

18 – 24 stycznia 2021 r.

 1. Artyści mogą składać wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe / J. Śliwińska // Gazeta Prawna. – 2021, nr 13 : 21.1, s. D1.
 2. Bezpłatne umowy trudne do wyeliminowania / A. Szczepańska, P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2021, nr 13 : 21.1, s. B7.
 3. Co się należy nauczycielom / A. Pucułek // Gazeta Wyborcza. – 2021, nr 16 : 21.1, s. 20.
 4. emerytura, nowe problemy / P. Skwirowski // Rzeczpospolita. – 2021, nr 19 : 25.1, s. A17.
 5. Do 10 stycznia 2021 r. związkowcy powinni złożyć pracodawcy informację o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej / M. Skałkowski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 23, s. 44-45.
 6. Dyżur medyczny a dyżur pod telefonem, wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy : Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem] / koment. M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 10, s. 48-52.
 7. Jak należy przeliczyć zasiłek pracownikom, którym zmniejszono etat z powodu epidemii / I. Nowacka // Gazeta Prawna. – 2021, nr 13 : 21.1, s. D3-D4.
 8. Karta kierowcy : [Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 10, s. 53-56.
 9. Kryteria ustalania faktycznego pracodawcy w prawie europejskim na gruncie wyroku w sprawie C-610/18 : [artykuł odorzeczniczy] / A. Przybyłowicz // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 10, s. 35-40.
 10. Kwarantanna – prawa oraz obowiązki pracodawcy i osoby zatrudnionej / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 23, s. 10-14.
 11. Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek obowiązkowo poinformują ZUS o zawartych umowach o dzieło / A. Olędzka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 23, s. 32-34.
 12. Od 1 stycznia 2021 r. wzrastają wynagrodzenie minimalne i świadczenia od niego zależne / D. Brzeszczak-Zagrodzka, M. Gałecka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 23, s. 58-65.
 13. Odprawa pośmiertna / M. Czyżewski // Gazeta Wyborcza. – 2021, nr 14, 19.1, s. 4
 14. Podsumowanie 2020 r. : najważniejsze wyroki SN z zakresu prawa pracy / oprac. E. Przedwojska // Gazeta Prawna. – 2021, nr 13 : 21.1, s. C1-C2.
 15. Praca zdalna – obowiązki pracodawcy z zakresu bhp / S. Kryczka // Serwis Prawno Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 23, s. 41-43.
 16. Pracownicy socjalni pomogą przy rejestracji na szczepienie / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2021, nr 12 : 20.1, s. B7.
 17. Pracownicy szykują się na nowy model pracy po pandemii / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2021, nr 19 : 25.1, s. A20.
 18. Prawo do urlopu wypoczynkowego w świetle acquis communautaire / A. M. Świątkowski // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 10, s. 14-20.
 19. Przetwarzanie zdjęcia pracownika przez pracodawcę / A. Kamińska-Pietnoczko // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 10, s. 21-25.
 20. Resort pracy wyjaśnia kolejne wątpliwości dotyczące czasu pracy / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2021, nr 13 : 21.1, s. C3.
 21. Rezygnacja z tworzenia zfśs – zasady postępowania / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 23, s. 46.
 22. Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 24, 81 s.
 23. Sporządzanie planu urlopów na 2021 r. / S. Sybilska-Binicka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 23, s. 15-19.
 24. System emerytalny mniej wydolny / M. Chądzyński, G. Osiecki // Gazeta Prawna. – 2021, nr 12 : 20.1, s. A8.
 25. Trzynastki za 2020 r. – zasady wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 23, s. 50-57.
 26. Umowa o świadczenie usług ograniczająca samodzielność strony może zostać przekształcona w umowę o pracę / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 23, s. 47.
 27. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, warunek potestatywny, prawo do odstąpienia : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 10, s. 43-47.
 28. Ustalanie współczynnika do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na 2021 r. / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 23, s. 25-27.
 29. Wyższe kary za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 23, s. 9.
 30. Zmiany w zakresie delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług od 30.7.2020 r. / P. Wąż // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 10, s. 6-13.
 31. Zobowiązanie pracownika do informowania pracodawcy o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 10, s. 26-29.
 32. Zwyczaj w zakładzie pracy jako źródło premii pracowniczej / T. Nowakowski // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 10, s. 32-34.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję