Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Przegląd czasopism polskich » 2021 » 27/2021

INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 27/2021

 

12 – 18 lipca 2021 r.

 1. Aktywność fizyczna jako sposób radzenia sobie ze stresem zawodowym / J. Rosak-Szyrocka // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 6, s. 4-8.
 2. Baza wiedzy o środkach ochrony indywidualnej w portalu internetowym – oczekiwania przyszłych użytkowników / A. Ławniczek-Wałczyk // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 6, s. 24-28.
 3. Delegowanie nad Sekwanę na francuskich zasadach / C. Delaitre, K. Gospodarowicz // Rzeczpospolita. – 2021, nr 162 : 15.07, s. D4.
 4. Fizjologiczne drżenie mięśniowe – wpływ wybranych czynników zewnętrznych : przegląd piśmiennictwa / J. J. Mazur-Różycka, J. Gajewski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 6, s. 10-13.
 5. Kodeksowe i pozakodeksowe przerwy w pracy / P. Wąż // Atest. – 2021, nr 6, s. 12-15.
 6. Od 1 marca 2021 r. obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń i egzekucji z zasiłków / R. Tonder // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 7, s. 10-11.
 7. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2021 r. : procedura postępowania // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 8, s. 81.
 8. Pracodawca ma obowiązek stworzyć warunki pracy osobie niepełnosprawnej / M. Tomczak // Rzeczpospolita. – 2021, nr 162 : 15.07, s. D3.
 9. Produkcja mięsa i związane z nią zawodowe narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne / A. Ławniczek-Wałczyk // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 6, s. 19-23.
 10. Rozliczanie czasu pracy podczas pracy zdalnej / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 7, s. 16-19.
 11. Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami zatrudnionymi na umowę o pracę i na podstawie mianowania / J. Sztabińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 7, s. 50-57.
 12. Tarcza branżowa 8.0 – rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców i zlecenio-biorców / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 7, s. 12-15.
 13. Uboczne skutki pandemii – coraz częściej sięgamy po L-4 // Atest. – 2021, nr 6, s. 18-21.
 14. Umowa zlecenia zawarta z pracownicą pobierającą zasiłek macierzyński – zasady oskładkowania / M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 7, s. 33-36.
 15. Upadek z dachu / A. Nowak // Atest. – 2021, nr 6, s. 22-24.
 16. Ustalanie stopy procentowej składki wypadkowej po zmianach od 1 kwietnia 2021 r. / R. Dorawa // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 7, s. 58-65.
 17. Ustalanie wynagrodzenia pracownika przywróconego do pracy przez sąd / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 7, s. 25-28.
 18. W umowie o zakazie konkurencji można ustalić, że pracodawca podej-mie decyzję o jej obowiązywaniu w razie rozwiązania stosunku pracy / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 7, s. 47.
 19. Wały przegubowo-teleskopowe i ich osłony / W. Łabanowski // Atest. – 2021, nr 6, s. 51-55.
 20. Wellbeingu uczmy się od najlepszych / B. Makowska // Atest. – 2021, nr 6, s. 4-10.
 21. Wirusy enteropatogenne w środowisku pracy pracowników oczyszczalni ścieków / A. Stobnicka-Kupiec, R. L. Górny // Bezpieczeństwo Pracy. – 2021, nr 6, s. 14-18.
 22. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w wypadku zawarcia umowy o pracę i umowy-zlecenia / A. Lejko // Atest. – 2021, nr 6, s. 48-49.
 23. Za kradzież firmowego zszywacza nawet dyscyplinarka / M. Mierecki // Rzeczpospolita. – 2021, nr 162 : 15.07, s. D2.
 24. Zakaz konkurencji niepewny do ostatniego dnia pracy / M. Mędrala, A. Węklar // Rzeczpospolita. – 2021, nr 162 : 15.07, s. D1.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję