Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Przegląd czasopism polskich » 2021 » 26/2021

INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 26/2021

 

28 czerwca – 11 lipca 2021 r.

 1. Czasowe odsunięcie pracownika od wykonywania pracy z uwagi na dobro pracodawcy / M. Frąckowiak // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 2, s. 30-34.
 2. Czynniki kształtujące podmiotowość pracownika a osiągnięcie sukcesu zawodowego w optyce pracownika / B. Nogalski, A. J. Kozłowski, I. Z. Czaplicka-Kozłowska // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 2 s. 26-33.
 3. Doświadczenia z przeszłości kanwą do budowania przyszłości nauk o zarządzaniu / E. Bojar, E. Głodziński // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 2 s. 3-11.
 4. Dyskryminacja w zatrudnieniu i pracy ze względu na niepełnosprawność / A. M. Świątkowski // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 2, s. 17-22.
 5. Emerytura czy renta to nie przeciwwskazanie do pracy // Rzeczpospolita. – 2021, nr 156 : 8.07, s. D8.
 6. Konstrukcja uznania za pracownika czy konstrukcja szerokiego rozumienia pojęcia pracownika na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych / Z. Kubot // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 2, s. 23-29.
 7. Miarkowanie odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na klauzulę naruszenia zasad współżycia społecznego : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego] / koment. E. Przedwojska // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 2, s. 44-47.
 8. „O pracy w ujęciu interdyscyplinarnym – rozważania w realiach stanu trwającej pandemii” / J. Czerniak-Swędzioł, E. Kumor-Jezierska // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 2, s. 13.
 9. O uprawnieniach inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy – uwagi de lege lata i de lege ferenda / A. Przybyłowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 5, s. 26-34.
 10. Oddziaływanie zasady uprzywilejowania pracownika na relację postanowień układów zbiorowych pracy z przepisami państwowych aktów prawotwórczych a konstytucja RP / S. Piekarczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 5, s. 3-11.
 11. Okres dyżuru pozazakładowego : [Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 2, s. 59-63.
 12. Outsourcing – ryzyko z perspektywy prawa pracy / E. Pachała // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 2, s. 35-41.
 13. Polska i Węgry v. rzeczywisty wymiar konwergencji społecznej w Europie / M. Otto // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 2, s. 64-68.
 14. Powrót do biura czasem na przymus / P. Pałucki // Rzeczpospolita. – 2021, nr 156 : 8.07, s. D2.
 15. Pracownika sezonowego też trzeba wysłać na badania wstępne / B. Klimczyk // Rzeczpospolita. – 2021, nr 156 : 8.07, s. D5.
 16. Prawo do rokowań zbiorowych a prawo do zrzeszania się – co można wnioskować z orzecznictwa Sądu Najwyższego Kanady / B. Surdykowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 5, s. 17-25.
 17. Przerwa to nie czas na samowolę / M. Stanecki // Rzeczpospolita. – 2021, nr 156 : 8.07, s. D4.
 18. Skutki zawarcia przez radę nadzorczą umowy o pracę z osobą wadliwie powołaną w skład zarządu : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego] / koment. E. Przedwojska // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 2, s. 48-51.
 19. Sygnalista pod ochroną także w urzędzie / P. Ledwoń // Rzeczpospolita. – 2021, nr 156 : 8.07, s. D6.
 20. Udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako pracownik spółki : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 5, s. 59-60.
 21. Ustanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy / [Orzecznictwo Sądu Najwyższego] / koment. E. Przedwojska // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 2, s. 52-55.
 22. Utrata uprawnień a dyscyplinarka / A. Stuglik, A. Pająk // Rzeczpospolita. – 2021, nr 156 : 8.07, s. D7.
 23. Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na działalność projektową / M. Kaźmierczak, S. Zapłata // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 2 s. 12-19.
 24. „Współczesne wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych” / A. Nerka // Monitor Prawa Pracy. – 2021, R. 18, nr 2, s. 14-16.
 25. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w razie rozwiązania umowy o pracę / M. Kozak-Maśnicka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 5, s. 35-42.
 26. Wypalenie zawodowe jako wyzwanie dla polskiego prawa pracy / K. Czapska-Małecka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 5, s. 43-51.
 27. Zakres związania sądów państwa członkowskiego zaświadczeniem o ustawodawstwie właściwym (E101 i A1) w razie stwierdzenia oszustwa – uwagi na tle orzeczeń TSUE w sprawach C-359/16, C-527/16, C-370/17 i 37/18 oraz C-17/19 : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / M. J. Zieliński. – Cz. 1-2 // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 4, s. 48-53 ; nr 5, s. 52-59.
 28. Zarządzanie wielopoziomowe w etnopolityce wybranych państw Europy Wschodniej / M. Karolak-Michalska // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 2 s. 20-25.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję