INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 47/2020

Przegląd czasopism nr 1/201907 – 13 grudnia 2020 r.

 1. Alergia na izotiazolinony w ostatnich latach / E. Nowakowska-Świrta, M. Kieć-Świerczyńska // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 5, s. 603-611.
 2. Błąd medyczny w teorii i praktyce – przegląd najważniejszych zagadnień / E. A. Puch, M. Nowak-Jaroszyk, E. Swora-Cwynar // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 5, s. 613-630.
 3. Comparison of lung cancer risk in black-coal miners based on mortality and incidence / H. Tomášková, A. Šplíchalová, H. Šlachtová, Z. Jirák // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 5, s. 513-518.
  Porównanie ryzyka raka płuc u górników węgla kamiennego na podstawie śmiertelności i zachorowalności.

 4. Czy choroba terytorialsa przerywa urlop bezpłatny? Zdania są podzielone, bo… jest luka w prawie / P. Otto // Gazeta Prawna. – 2020, nr 241 : 10.12, s. C1-C2.
 5. Jak skutecznie zatrzymać mieszkańców? Oferując im wykształcenie dopasowane do potrzeb rynku pracy / P. Otto // Gazeta Prawna. – 2020, nr 240 : 9.12, s. C7.
 6. Jak badać kompetencje kandydatów na dyrektorów / W. Szkotnicki // Rzeczpospolita. – 2020, nr 287 : 8.12, s. I1.
 7. Księgowa nie jest od wszystkiego, choć wiele może / Ł. Zalewski // Gazeta Prawna. – 2020, nr 238 : 7.12, s. C12.
 8. Łatwiejszy dostęp do pracy w Polsce dla cudzoziemców / J. Mróz // Rzeczpospolita. – 2020, nr 289 : 10.12, s. D7.
 9. Nadzór nad kolegą z zagranicy może stać się pułapką / D. Beker // Gazeta Prawna. – 2020, nr 241 : 10.12, s. B8.
  Obowiązek sprawowania nadzoru nad pracownikami medycznymi, spoza UE, którym na mocy decyzji ministerialnych przyznano prawo wykonywania zawodu bez konieczności nostryfikacji dyplomu.

 10. Nie każde nękanie to mobbing / P. Krzykowski, M. Bering // Rzeczpospolita. – 2020, nr 289 : 10.12, s. D6.
 11. Obciążenie pracą i radzenie sobie ze stresem a stan zdrowia pracowników systemu państwowego ratownictwa medycznego w kontekście work–life balance / P. Rasmus [i in.] // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 5, s. 587-593.
 12. Occupational exposure to antineoplastic drugs in hospital environments: potential risk associated with contact with cyclophosphamide- and ifosfamide-contaminated surfaces / N. Mucci [et al.] // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 5, s. 519-529.
  Narażenie zawodowe na leki przeciwnowotworowe w środowisku szpitalnym: potencjalne ryzyko związane z kontaktem z powierzchniami zanieczyszczonymi cyklofosfamidem i ifosfamidem.

 13. Physical activity of future health care professionals : adherence to current recommendations / A. Lipert [et al.] // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 5, s. 539-549.
  Aktywność fizyczna przyszłych pracowników służby zdrowia : przestrzeganie aktualnych zaleceń.

 14. Praca zdalna, ale jakby na miejscu / P. Rochowicz // Rzeczpospolita. – 2020, nr 286 : 7.12, s. A15.
 15. Pracodawca może przetwarzać adres miejsca pracy zdalnej / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2020, nr 241 : 10.12, s. C4.
 16. Pracodawcy z nadzieją patrzą na 2021 rok / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2020, nr 287 : 8.12, s. A15.
 17. Pracownicy z aplikacji mają zyskać ochronę / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 241 : 10.12, s. B1.
  Prace KE nad regulacjami dotyczącymi świadczenie usług za pośrednictwem platform cyfrowych (typu np. Uber).

 18. Pracujący dla firm zza zachodniej granicy rozliczą się po staremu / A. Pokojska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 238 : 7.12, s. B5.
 19. Program Amiantus w Polsce – 20 lat realizacji / B. Świątkowska // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 5, s. 595-601.
  Program profilaktycznych badań lekarskich dla byłych pracowników przetwórstwa azbestu.

 20. Przerwana izolacja z wynagrodzeniem – i chorobowym, i za pracę? / P. Otto // Gazeta Prawna. – 2020, nr 241 : 10.12, s. C1.
 21. Przeszkody w rozwoju promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce – perspektywa reprezentantów firm / K. Puchalski, E. Korzeniowska // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 5, s. 569-586.
 22. Równe traktowanie także przy zmianach pensji / K. Kanclerz // Rzeczpospolita. – 2020, nr 289 : 10.12, s. D5.
 23. Selected aspects of the knowledge and practice concerning hand hygiene guidelines in the context of infection control structures in hospitals and long-term care facilities – findings of a questionnaire survey / G. Puto [et al.] // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 5, s. 531-537.
  Wybrane zagadnienia z wiedzy i praktyki dotyczącej wytycznych higieny rąk w kontekście struktur kontroli zakażeń w szpitalach i placówkach opieki długoterminowej – wyniki badania ankietowego.

 24. Struktura czynnikowa i wstępna walidacja kwestionariusza upodmiotowienia psychologicznego wśród pielęgniarek i położnych oraz kwestionariusza upodmiotowienia psychologicznego dla pacjentów / A. Orłowska, M. Łaguna // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 5, s. 551-568.
 25. Urzędnicy nie chcą pracować za miskę ryżu i piszą do premiera / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2020, nr 239 : 8.12, s. B9.
 26. W pandemii trudniej uzasadnić zwolnienie dyscyplinarne / B. Kapłon // Rzeczpospolita. – 2020, nr 289 : 10.12, s. D2.
 27. ZUS nie zasłoni się przedawnieniem przed wypłatą odsetek po nieterminowym ustaleniu świadczenia / M. Nagórek // Gazeta Prawna. – 2020, nr 241 : 10.12, s. D2.
 28. ZUS się zapycha. Co z emeryturami? / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 287 : 8.12, s. 13.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję