INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 34/2020

Przegląd czasopism nr 1/201907  – 13 września 2020 r.

 1. Badania profilaktyczne słuchu u pracowników narażonych na hałas i rozpuszczalniki organiczne / M. Śliwińska-Kowalska // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 4, s. 493-505.
 2. Co przyciąga nowych pracowników? / M. Koziestański // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 29, s. 62.
 3. Dlaczego lojalni pracownicy „czują miętę” do organizacji? / M. Gieczewski // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 9, s. 30-35.
 4. Dodatki do emerytur i rent / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 32, s. 61.
 5. Dwa typy elastyczności – w radzeniu sobie i poznawcza – oraz ich relacja z odczuwalnym stresem wśród funkcjonariuszy straży pożarnej / A. Borzyszkowska, M. A. Basińska // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 4, s. 441-450.
 6. Empatia a stres : mediujący wpływ strategii pracy emocjonalnej na przykładzie pielęgniarek zabiegowych / M. Załuski, P. Jagielski, M. Makara-Studzińska // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 4, s. 461-471.
 7. Firmy ruszyły po pieniądze z ZUS. Ale może ich nie wystarczyć / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2020, nr 174 : 07.09, s. B10.
 8. Gra w otwarte karty – czyli co buduje lojalność pokolenia Z? / J. Kotzian, M. Pancewicz // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 9, s. 24-29.
 9. Inspekcja pracy przegrywa z UODO w sprawie inwigilacji / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 175 : 08.09, s. B10.
 10. Jak motywować pracowników w zespole wirtualnym? / J. Olszewski // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 9, s. 54-59.
 11. Kodeks pracy 2020 z komentarzem : stan prawny na 8 stycznia 2020 r. / koment. A. P. Kuźniar // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 24, nr 3, Dodatek, 242 s.
 12. Lojalność nie musi być wyzwaniem – jak ją budować? / G. Kubera // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 9, s. 18-23.
 13. Minimum egzystencji oraz minimum socjalne w 2019 r. : dane średnioroczne / P. Kurowski // Polityka Społeczna. – 2020, R. 47, nr 7, s. 33-36.
 14. Na motywowanie zawsze jest dobry czas / M. Bieniaszewska // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 9, s. 44-47.
 15. Niezawisłość a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów / A. M. Świątkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 6, s. 8-15.
 16. Nowy w firmie : i co dalej? / D. Jurzysta // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 9, s. 72-75.
 17. O braku kompetencji Centrum Umorzeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wydawania decyzji / J. Wantoch-Rekowski, T. Brzezicki // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 6, s. 23-28.
 18. Organizacyjny miszmasz, czyli jak bałagan na stanowisku pracy obniża efektywność? / A. Fonfara // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 9, s. 48-53.
 19. Pandemia Covid-19 przyspieszy nadejście rynku pracy 4.0 / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2020, nr 209 : 07.09, s. A20.
 20. Parasol ochronny nad firmą : dlaczego warto przeprowadzać audyt wewnętrzny obszaru HR? / J. Kowalski // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 9, s. 60-67.
 21. Praca platformowa. Wyzwania dla bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce / M. Dobrzyńska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 6, s. 16-22.
 22. Pracownicy PUP bez nagród w 2021 r. / M. Topolewska // Gazeta Prawna. – 2020, nr 175 : 08.09, s. B9.
 23. Pracujący za granicą zapłacą wyższy podatek / M. Pogroszewska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 209 : 07.09, s. A14.
 24. Prawa socjalne Polaków w Zjednoczonym Królestwie po Brexicie / P. Kaleta // Polityka Społeczna. – 2020, R. 47, nr 7, s. 12-17.
 25. Proces prawnego różnicowania a początki prawa pracy / T. Giaro // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 6, s. 3-7.
 26. Przegląd badań prospektywnych na temat stanu zdrowia psychicznego oraz jakości życia lekarzy i studentów medycyny / S. Szemik, M. Gajda, M. Kowalska // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 4, s. 483-491.
 27. Przyszły rok bez podwyżek, ale ze zmianami / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2020, nr 176 : 09.09, s. B9.
 28. Przegląd warunków pracy na platformach zatrudnienia. Raport dla Unii Europejskiej / A. M. Świątkowski // Polityka Społeczna. – 2020, R. 47, nr 7, s. 1-11.
 29. Rynek pracy sezonowej / M. Koziestański // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 28, s. 60.
 30. Wybrane cechy osobowości pielęgniarek a elastyczność w radzeniu sobie ze stresem – moderacyjna rola wieku i stażu pracy / M. J. Janicka, M. A. Basińska, M. Sołtys // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 4, s. 451-459.
 31. Wypowiedzenie a rozwiązanie stosunku pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 29, s. 65.
 32. Wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 36, s. 69.
 33. Zasiłek macierzyński doktorantów pobierających stypendia doktoranckie / A. Przybyłowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, nr 6, s. 29-36.
 34. Zasoby i działalność jednostek służby medycyny pracy w Polsce : analiza obligatoryjnej sprawozdawczości za lata 2014-2018 / A. Marcinkiewicz // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 4, s. 429-440.
 35. Zmiany wysokości składki związkowej / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 28, s. 63.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję