INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 32/2020

Przegląd czasopism nr 1/201924  – 30 sierpnia 2020 r.

 1. Gwarantowany dochód podstawowy: tak czy nie? / A. Ciechanowicz // Gazeta Prawna. – 2020, nr 164 : 24.08, s. A14.
 2. Istota zadaniowego czasu pracy; ciężar dowodu w sprawach o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem] / kom. E. Przedwojska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 6, s. 40-43.
 3. Kandydat do pracy nie musi mówić o sobie wszystkiego / K. Dobkowska, Z. Rosner-Laskorzyńska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 200 : 27.08, s. D3.
 4. Kilka uwag na temat zatrudnienia w dobie pandemii i po jej zakończeniu / K. Walczak // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 6, s. 9-13.
 5. Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej przedsiębiorstw sektora HI-TECH. Diagnoza luki umiejętności / G. Roszyk-Kowalska, J. Kraśniak // Przegląd Organizacji. – 2020, nr 4, s. 38-44.
 6. Konsekwencje przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w dziedzinie układów zbiorowych / Ł. Pisarczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 1, s. 25-34.
 7. Konsekwencje zadeklarowania oderwanej od rzeczywistości lub nierzetelnej podstawy wymiary składek na ubezpieczenia społeczne : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem] / koment. A. Piszczek // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 6, s. 48-50.
 8. Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 6, s. 26-30.
 9. Metodyka zarządzania ryzykiem w budownictwie podziemnym infrastruktury miast / M. Krechowicz // Przegląd Organizacji. – 2020, nr 4, s. 28-37.
 10. Monitoring w miejscu pracy jest dozwolony, ale bez fonii / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 164 : 24.08, s. B11.
 11. Nadciąga chłodna jesień na rynek pracy / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2020, nr 201 : 28.08, s. A16.
 12. Nadciąga czas zwalniania starszych pracowników / M. Kolińska-Dąbrowska // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 200 : 31.08, dodatek Ekonomia+, s. II-III.
 13. Niższe odszkodowania za dyskryminację? / Ł. Guza // Gazeta Prawna. – 2020, nr 165 : 25.08, s. B10.
 14. Nowy pracownik a firmowe PPK / M. Śron, N. Mateja // Rzeczpospolita. – 2020, nr 200 : 27.08, s. D4.
 15. Obniżenie wymiaru czasu pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 22, s. 59.
 16. Ocena ryzyka zawodowego potrzebna nie tylko przed wizytą PIP / M. Ambroziewicz // Gazeta Prawna. – 2020, nr 167 : 27.08, s. C1-C2.
 17. Ocena skali bezrobocia biernego w Polsce / K. Wilak // Wiadomości Statystyczne. – 2020, R. 65, nr 6, s. 11-38.
 18. Ochrona świadczeń z dodatkowych programów emerytalnych na wypadek niewypłacalności pracodawcy : [artykuł odorzeczniczy] / K. Jaworska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 6, s. 33-38.
 19. Odszkodowanie z powodu dyskryminacji ze względu na wiek : [Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 6, s. 51-56.
 20. Praca zdalna a rozliczenia podatkowe / M. Szymankiewicz // Rzeczpospolita. – 2020, nr 199 : 26.08, s. H5.
 21. Pracownicy sanepidu dostaną wyższe dodatki / P. Szewioła // Gazeta Prawna. – 2020, nr 165 : 25.08, s. B11.
 22. Rozwiązania kryzysowe dotyczące czasu pracy w ustawodawstwie pandemicznym / K. Stefański // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 6, s. 14-18.
 23. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z radcą prawnym po uprzednim zasięgnięciu opinii rady okręgowej izby radców prawnych : [Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem] // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, nr 6, s. 44-47.
 24. Rząd rusza ze zwolnieniami / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 200 : 27.08, s. 14.
 25. Rząd szykuje zwolnienia / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2020, nr 200 : 27.08, s. A12.
 26. Skarbówka daje młodym przedsiębiorcom ulgę na dotacje / M. Pogroszewska // Rzeczpospolita. – 2020, nr 201 : 28.08, s. A10.
 27. Tarcza antykryzysowa a administracja rządowa i sfera budżetowa / J. Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2020, nr 26, s. 75 ; nr 27, s. 63.
 28. To pracownik musi wykazać, że uzyskane przez niego informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa / K. Gruszka // Gazeta Prawna. – 2020, nr 167 : 27.08, s. C3.
 29. Więcej pracy w fabrykach / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2020, nr 200 : 27.08, s. A16.
 30. Wójt może zmienić pracownikowi miejsce pracy i pracodawcę / J. Szmit // Gazeta Prawna. – 2020, nr 166 : 26.08, s. B8.
 31. Wykorzystanie danych rejestrowanych do oceny sytuacji ekonomicznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego / A. Chłoń-Domińczak, A. Ptak-Chmielewska // Wiadomości Statystyczne. – 2020, R. 65, nr 6, s. 52-68.
 32. Wyższe emerytury i renty dla tysięcy opozycjonistów / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2020, nr 200 : 27.08, s. A11.
 33. Zmiany w delegowaniu pracowników : legislacyjny rollercoaster / K. Chyliński, E. Skotnicka, R. Tołwiński // Rzeczpospolita. – 2020, nr 200 : 27.08, s. D2.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję