INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 30/2020

Przegląd czasopism nr 1/201910  – 16 sierpnia 2020 r.

 1. Bez kosztów składek na PPE za trzy miesiące / K. Gospodarowicz, W. Górski // Rzeczpospolita. – 2020, nr 189 : 13.08, D3.
 2. Budowanie pozytywnego wizerunku publicznych służb zatrudnienia w okresie niskiego bezrobocia / A. Lechowicz, J. Tomaszewski // Rynek Pracy / IPISS. – 2020, nr 2, s. 32-44.
 3. Chętnie pracujemy z cudzoziemcami, ale nie wtedy, gdy nas mogą zastąpić / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2020, nr 2, s. 16.
 4. Dane uczestników PPK pod ochroną / K. Małaniuk // Rzeczpospolita. – 2020, nr 189 : 13.08, D6.
 5. Holakracja jako nowa koncepcja elastycznej organizacji – próba oceny / B. Ziębicki // Przegląd Organizacji. – 2020, nr 2, s. 3-10.
 6. Implementacja zarządzania procesowego – studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego / P. Bartkowiak, I. Grabowska // Przegląd Organizacji. – 2020, nr 2, s. 10-19.
 7. Model współpracy partnerskiej na rzecz tworzenia warunków do godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym na przykładzie Niemiec / C. Sadowska-Snarska // Rynek Pracy / IPISS. – 2020, nr 2, s. 13-22.
 8. Nowe zasady delegowania na niekorzyść polskich firm / A. Smuga // Rzeczpospolita. – 2020, nr 189 : 13.08, D4.
 9. Nowoczesne tachografy mogą być inną formą monitoringu pracowników / Ł. Prasołek // Gazeta Prawna. – 2020, nr 157 : 13.08, s. C3.
 10. O truciznach i zagrożeniach w gospodarstwach rolnych / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2020, nr 2, s. 25-26.
 11. Odbudowanie załogi nie gwarantuje odzyskania pracy / R. Sadlik // Rzeczpospolita. – 2020, nr 189 : 13.08, D2.
 12. Organizacje pozarządowe w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych / A. Andrzejczak // Przegląd Organizacji. – 2020, nr 2, s. 20-26.
 13. Pielęgniarki i szkolnictwo zawodowe tematami obrad WRDS / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2020, nr 2, s. 31-35.
 14. Płaskie pensje w budżetówce / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2020, nr 156 : 12.08, s. B1.
 15. Pracownicy 55+ : dynamiczni, bezstresowi / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2020, nr 2, s. 14-15.
 16. Promocja zdrowia w zakładach pracy o dużym udziale starszych pracowników. Sytuacja w Polsce / E. Goszczyńska // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 2, s. 153-176.
 17. Psychologia pozytywna w pracy zawodowej / A. Kozioł // Rynek Pracy / IPISS. – 2020, nr 2, s. 7-12.
 18. Rozwój kompetencji przedsiębiorczości w procesie kształcenia praktycznego studentów szkół wyższych / M. Graczyk-Kucharska [i in.] // Przegląd Organizacji. – 2020, nr 2, s. 35-42.
 19. Rynek pracy : bez zawodu? / (mm) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2020, nr 2, s. 17-19.
 20. Substancje chemiczne i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy w Polsce w latach 2013-2017 / A. Niepsój, S. Czerczak, K. Konieczko // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 2, s. 187-203.
 21. TSUE : A1 wywiera skutki tylko w ubezpieczeniach społecznych / A. Alkadi // Gazeta Prawna. – 2020, nr 157 : 13.08, s. D1.
 22. Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na rynek pracy w Polsce / M. Żydek // Rynek Pracy / IPISS. – 2020, nr 2, s. 45-51.
 23. Wybrane choroby przewlekłe i ich czynniki ryzyka u nauczycieli / A. Bortkiewicz [ i in.] // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 2, s. 221-231.
 24. Występowanie dolegliwości ze strony narządu ruchu u policjantów pełniących służbę na motocyklach / A. Matysiak, B. Trybulec, R. Wójcik // Medycyna Pracy. – 2020, Vol. 71, nr 2, s. 177-186.
 25. Zaostrzają się przepisy związane z dyskryminacją i mobbingiem / M. Mioduszewski // Rzeczpospolita. – 2020, nr 189 : 13.08, D8.
 26. Zarządzanie zasobami ludzkimi wspierające innowacyjność organizacji / M. W. Kaleta // Rynek Pracy / IPISS. – 2020, nr 2, s. 23-31.
 27. Zastosowanie pracy zdalnej po powrocie do nowej normalności / A. Kolenda // Rynek Pracy / IPISS. – 2020, nr 2, s. 52-55.
 28. Zmiana warunków zatrudnienia – różne regulacje, podobne skutki / P. Sych, P. Kozieł // Gazeta Prawna. – 2020, nr 157 : 13.08, s. C1.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję